Bildiri

Özet No Türü Başlık Yazarlar
73 Poster Bildiri “Klinik Uygulamalara Giriş Ders Kurulu” Hakkında Öğrenci Geribildirimleri Selma Çetinkaya, Naim Karagöz
53 Sözlü Bildiri Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Eğitim Motivasyon Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Selcen Öncü
46 Poster Bildiri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı ile Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Çalışmalarının Sonuçlarının Yeniden Gözden Geçirilmesi Çalıştayının Sonuçları Ender Terzioğlu, Yeşim Şenol, Erol Gürpınar, Kemal Alimoğlu, Sümer Mamaklı
39 Sözlü Bildiri Akran Desteğiyle Sunulan Kliniğe Hazırlık Eğitiminin Değerlendirilmesi Kürşat Volkan Özcan, İsmail Okan
16 Sözlü Bildiri Alternatif Bir Ölçme-Değerlendirme Yöntemi Olarak Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniğinin Tıp Eğitiminde Kullanımı Rahman Yavuz
55 Sözlü Bildiri Araştırma Eğitim Programı'nda Teknoloji Desteği: Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi Ayşe Hilal Batı, Vedat Evren, Ebru Sezer, Aliye Mandıracıoğlu, Banu Sarsık Kumbaracı, Candan Çiçek, Bahar Boydak, Hüseyin Onay, Sibel Göksel, Özlem Yılmaz, Meral Baka, Zeliha Öcek
69 Poster Bildiri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘Klinikte Erken Gözlemler' Dersinin Kazandırdıkları ( 3 Yıllık Deneyim) Arzu Balkan, Kumru Didem Atalay, Feride Şahin, Cihangir Özcan, Ş. Remzi Erdem, İ. Haldun Müderrisoğlu
64 Poster Bildiri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Müfredatı (Motem) Geliştirme Süreci F. Serdar Gürel, Arzu Balkan, Ş. Remzi Erdem, İ. Haldun Müderrisoğlu
14 Poster Bildiri Bir Swot Analizi: Üçüncü Sınıf Tıp Fakültesi Öğrencileri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Rahman Yavuz, Tevfik Sünter, Süleyman Kaplan
33 Poster Bildiri Bir Tıp Fakültesinde Yapılan Test Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Soruların Madde Analizlerinin Yapılması Uğur Fırat, Ali Ceylan, Esra Inan, Saim Dayan, Günay Saka
34 Poster Bildiri Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 Öğrencilerinin TUS Tercihleri ve Etkili Faktörler Cevval Ulman, Gönül Horasan Dinç
70 Poster Bildiri Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Preklinik/laboratuvar Uzmanlık Öğrencilerinin Araştırma ve Uzmanlık Eğitimi Üzerine Görüşleri Cevval Ulman, Gönül Horasan Dinç
24 Poster Bildiri Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi V. Eğitim Becerileri Kursu Öğretim Üyesi Geri Bildirimi Sonuçları Süheyla Rahman, Kamil Vural, Murat Demet, Ömer Aydemir, Fatma Taneli, Seda Vatansever, Sevinç Inan, Nuran Ekerbiçer, Ece Onur, Ahmet Var
85 Poster Bildiri Cerrahi Uzmanlık Eğitiminde Çekirdek Profesyonalizm Eğitim Programı: Sistematik Derleme Akile Sarıoğlu-Büke, Ö. Sürel Karabilgin, Yusuf Yılmaz, İskender Sayek
72 Poster Bildiri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Son Dört Yıllık Eğitim Çıktıları Sonuçları Selma Çetinkaya, Naim Karagöz
40 Poster Bildiri Değişen Halk Sağlığı Rolleri Uzmanlık Eğitimine Nasıl Yansıtılmalı? Perihan Torun
59 Poster Bildiri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlarının Gamze Çapa Kaya, Şulle Koluaçık, Neslihan Aktaş, Berna Musal
21 Sözlü Bildiri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Klinik Beceri Eğitimi ve Değerlendirme Laboratuvarı Koşullarında Uygulanan Deneysel Bir Çalışma Ahu Yalabık, Berna Musal, Oğuz Kılınç, Gamze Çapa Kaya
80 Poster Bildiri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yürütülen Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Enfeksiyon Kontrol Eğitimi Çalışmaları ve Öneriler: Antibiyotik Döneminin Sonuna Yaklaşırken Her Zamankinden Daha Önemli Sema Alp Çavuş, Zeynep Gülay, Nur Yapar, Alp Ergör, Oğuz Kılınç, Gamze Çapa Kaya
25 Poster Bildiri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Son Üç Yılda Kullanılan Probleme Dayalı Öğrenim Senaryolarının Analizi Çalışması Serpil Velipaşaoğlu, Akça Toprak Ergönen
79 Sözlü Bildiri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerini “Hekime Yönelik Şiddet” Nasıl Etkiliyor? Burcu Ayvaz, Özlem Coşkun, I. İrem Budakoğlu
6 Poster Bildiri Gerçeklik Hakkında Tutum Ölçeği'nin Türkçe Uyarlamasının Tıp Öğrencilerindeki Geçerlilik ve Güvenilirliği Serpil Velipaşaoğlu, Serap Konakcı, Esin Ergönül, Berna Musal
7 Sözlü Bildiri Hekim Adaylarının Akademik Başarılarını Etkileyen Değişkenlerin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi Hüseyin Selvi
22 Poster Bildiri Hekim Adaylarının Hekim Kimliğine İlişkin Algıları: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği Şükriye Ece Abay, Barış Sezer, Nezaket Bilge Başusta
65 Poster Bildiri Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinik Öğrenme İklimi Algılarının Akademik Başarıya Etkisinin Değerlendirilmesi Arzu Balkan, Melih Elçin
27 Poster Bildiri Indirim Kampanyası Reha Türk
32 Poster Bildiri Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Ölçme Değerlendirme Sistemi Mehmet Ali Çan, Haluk Uluutku, Neşe Kaklıkkaya, Gamze Çan
26 Poster Bildiri Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Komisyonu Çalışmaları Emre Koç
28 Poster Bildiri Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme Komisyonu Çalışmaları Neşe Kaklıkkaya, Figen Celep Eyüboğlu, Kamran Hamidov, Nejla Bahadır, Zekeriya Alioğlu
51 Poster Bildiri Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Komisyonu Çalışmaları Kurtuluş Buruk, Emine Canyılmaz, Emircan Ortahisar, Engin Ertürk, Haluk Uluutku, İsa Gülmez, Kemal Turhan, Murat Kesim, Murat Topbaş, Mustafa Yılmaz, Onur Kaan Gedikli, Saliha Küçükkıvanç Yılmaz, Sinan Canpolat, Zerrin Pulathan, Gamze Çan, Funda Öztuna
71 Poster Bildiri Kaynakça Yönetim Yazılımı Kullanımına Yönelik Öğretim Üyesi ve Lisansüstü Öğrenci Görüşleri Yusuf Yılmaz
9 Sözlü Bildiri KİMLER GELMİŞ? Tıp Fakültesi’ne Yeni Başlayan Öğrencilerin Epistemik İnançları, Gerçekliğe Yaklaşımları ve Kültürel Özellikleri Serpil Velipaşaoğlu, Serap Konakcı, Esin Ergönül, Berna Musal
56 Poster Bildiri Klinik Beceri Eğitiminin Değerlendirilmesinde CIPP Modeli Örneği Selcen Öncü, Ö. Sürel Karabilgin
5 Sözlü Bildiri Klinik Dönemde Etik Çözümleme: Ethics Rounds, Acıbadem Üniversitesi Deneyimi Yeşim Işıl Ülman, Pınar Topsever, Kevser Vatansever, Fatih Artvinli
58 Sözlü Bildiri Klinik Öncesi Dönemde Mentörden Beklenenler: Niteliksel Bir Çalışma Sinem Yıldız İnanıcı
35 Sözlü Bildiri Klinik Öncesi Tıp Eğitiminde Topluma Yönelik ve Topluma Dayalı Bir Program Örneği: Birey, Toplum ve Hekim Özlem Mıdık, Ahmet Rıfat Şahin
75 Poster Bildiri Kto Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Tutumları ve Görüşleri Füsun Sunar, Nazan Karaoglu
31 Poster Bildiri KTÜ Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Şekilleri ve Stratejiler Çalışması Gamze Çan, Haluk Uluutku, Neşe Kaklıkkaya
29 Poster Bildiri KTÜ Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıp Eğitimi Akreditasyonu Hakkındaki Farkındalıkları Emre Koç, Onur Kaan Gedikli, Ümit Şahin, Kaan Başar Candaş, Erdem Can Topkaç, Ahmet Bahadırhan Türkeş, Gamze Can
30 Poster Bildiri KTÜ Tıp Fakültesi UÇEP Uyum Çalışmaları Gamze Çan, Savaş Yaylı, Neşe Kaklıkkaya, Murat Kesim, Ahmet Eroğlu, Mehmet Mutlu
10 Poster Bildiri Mesleklerarası Eğitime Hazırbulunuşluk Ölçeği'nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Esin Ergönül, Ferdi Başkurt, Nilüfer Demiral Yılmaz, Zeliha Başkurt, Halil Aşçı, Şükran Koç, Burak Temel
23 Poster Bildiri Mesleksel Beceri Uygulama Yeterlilik ve Geribildirimleri Selda Yardım, Sümer Mamaklı
12 Poster Bildiri Mesleksel Beceri Uygulamalarında E-Öğrenme Ortamı Geliştirilmesi Rahman Yavuz, Cafer Polat, Mustafa Fevzi Dikici, Füsun Ayşin Artıran İğde, Tevfik Sünter, Süleyman Kaplan
83 Sözlü Bildiri Metabilişsel Becerileri Geliştiren Eğitim Programının Beyin Üzerine Etkisinin İleri Görüntüleme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi Utku Şenol, Yeşim Şenol, Mustafa Mert, Buket Cinemre, Ali Ünal, Evrim Gülbetekin, Can Çevikol
68 Sözlü Bildiri Mezuniyet Öncesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Programlarının Sahada Çalışan Aile Hekimlerinin İhtiyaçlarını Karşılama Durumu: Nitel Bir Çalışma Mekin Sezik, Neşe Zayim, Erol Gürpınar
50 Poster Bildiri Mezuniyet Öncesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitiminde Sosyal Medya Kullanımı: 5 Yıllık Deneyim Mekin Sezik, Erol Gürpınar
2 Sözlü Bildiri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Akran Destekli Eğitimin Kuramsal Derslerdeki Öğrenci Başarısına Etkisi Sevsen Cebeci, Melih Elçin
18 Poster Bildiri Mezuniyet Sonrası Hekim Eğitiminin Desteklenmesi için Kişisel Öneriler Baha Taneli
77 Poster Bildiri Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Pdö Senaryo İçeriklerinin Değerlendirilmesi Nazan Karaoglu, Sema Soysal
49 Poster Bildiri Öğrencilerin Gözünden Öğrenci Geribildirimleri: Niteliksel Bir Çalışma Sibel Sakarya, Sinem Yıldız İnanıcı, Berrak Ç. Yeğen
78 Poster Bildiri Okan Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Dönem Öğrencilerine Araştırma Teknikleri Uygulaması Dila Şener, Semih Baskan, Yıldır Atakurt, Ayşe Demet Kaya
36 Poster Bildiri OMÜ Tıp Fakültesi İkinci Sınıf Öğrencilerinin Değerlendirme Tercihleri ve Sınav Kaygısı Özlem Mıdık, Leman Tomak
20 Poster Bildiri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde Öğrenme Kaynakları Rahman Yavuz, Akan Karakuş, Alberta Paul, Özlem Mıdık, Cafer Polat, Kemal Balcı, Tevfik Sünter, Mahmut Başoğlu, Süleyman Kaplan
63 Poster Bildiri Ondokuz Mayıs Üniversitesitıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Akademik Çalışmalarının Tanıtımı Akan Karakus, Rahman Yavuz, Özlem Mıdık, Alberta Paul, M. Yasin Selçuk, Cafer Polat, Tevfik Sunter, Süleyman Kaplan
48 Poster Bildiri Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 ve Dönem 6 Öğrencilerinin PAÜÇEP-2015'de Yer Alan Temel Hekimlik Uygulamaları Kriterlerine Göre Kendilerini Değerlendirmeleri Dilek Akdoğan, Ilgaz Akdoğan, Günfer Turgut
47 Poster Bildiri Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Web Tabanlı Öğrenci Değerlendirme Sisteminde Gerçekleştirilen Yeni Uygulamalar Ilgaz Akdoğan, Adnan Köksal, Dilek Akdoğan, Sebahat Turgut
67 Poster Bildiri Proje Makinesi: Endüstriyel Tıp Eğitimi Yaklaşımı İbrahim Akalın, Ezgi Aslan, Ahmet Salih Karaoğlu, Emre Akbaş, Hilal Güdek
8 Sözlü Bildiri Reflektif Uygulamaların Tıp Öğrencilerinin Ruhsal Bozukluklara Karşı Tutumları Üzerine Etkisi Meral Demirören, Meram Can Saka, Yeşim Şenol, Vesile Şentürk, Özge Baysal, Derya Öztuna
62 Poster Bildiri Sağlık Algısı ve Sağlık Anksiyetesi Sosyal Alanlar ve Tıp Fakültesinde Okuyan Öğrencilerde Farklı Mı? Ege ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği Nazan Karaoglu, Kaan Bilge Karaoglu, Hasan Yardımcı
57 Poster Bildiri Sağlık Eğitiminde Simulasyon; Bibliyometrik Bir Analiz Başak Bayram, Ahu Pakdemirli
45 Poster Bildiri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Mesleklerarası Eğitime Hazır Mı? Funda İfakat Tengiz, Esin Kulaç Ergönül, Nilüfer Demiral Yılmaz, Selcen Öncü, Ebru Kalyoncu, Atila Akkoçlu, İlgi Şemin
11 Poster Bildiri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Akademik Başarı Ile Mesleki Güdülenme ve Sosyodemografik Değişkenlerin Ilişkisi Albena Gayef, Birkan Tapan, Can Öner, Berrin Telatar
42 Poster Bildiri Standart Hasta ile Eğitimden, Gerçek Hasta ile Eğitime Geçişte Empati Değişimi: 2 Yıllık İzleme Çalışması Yesim Şenol, İbrahim Başarıcı, Cem Boneval
60 Poster Bildiri Tiflis Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Yaz Stajı Programında Yer Alan Bilgisayar Tabanlı Eğitim Çalışmasının Değerlendirilmesi. Akan Karakus, Nurettin Şenyer
82 Poster Bildiri TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ ve e-VERİ TABANINI KULLANMA ALIŞKANLIKLARI Can Naci Kocabaş, Azize Örensoy, Selen Sevim Hızlısoy, Sibel Bozabalı, Petek Uzay Çetinkaya
38 Poster Bildiri Tıbbi Biyokimya Laboratuar Uygulamaları Eğitiminin Değerlendirilmesi Kürşat Volkan Özcan, İlknur Bütün, Şemsettin Şahin
44 Sözlü Bildiri Tıp Eğitimi Alanındaki Üç Önemli Dergide Türkiye Kökenli Yayınlar Nazan Karaoglu, Adnan Karaıbrahımoglu
43 Poster Bildiri Tıp Eğitimi Yayınlarında İstatistik Hatalara ilişkin Tarama Araştırması Adnan Karaibrahimoğlu, Nazan Karaoğlu
3 Sözlü Bildiri Tıp Eğitiminde Tersine Çevrilmiş Sınıf Uygulaması Örneği Barış Sezer, Şükriye Ece Abay
4 Sözlü Bildiri Tıp Fakültesi Klinik Eğitiminde “Ters Yüz Sınıf Modeli” Kullanılabilir Mi? Cüneyt Orhan Kara, Yeşim Şenol, Funda Tümkaya, Fazıl Necdet Ardıç
74 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Geliştirilen Anatomi Quiz Mobil Uygulamasının Tanıtılması Mehmett Türkalp Yıldız, Recep Halit Tokay
52 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerine Klinik Öncesi Dönemde Verilen Mesleki Beceri Uygulamaları Klinik Eğitim Sürecinde Bu Becerileri Uygulama Sıklığını Arttırmakta mıdır? Günay Saka, Ali Ceylan, Z Meltem Akkurt
66 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri Eğitimine Yönelik Algılarını Etkileyen Faktörler Nesrin Hisli Şahin, Elif Helvacı, Arzu Balkan, İ. Haldun Müderrisoğlu
17 Poster Bildiri Tıp Fakültesinde Fizyoloji Eğitimi Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Nuran Ekerbicer, Süheyla Rahman, Hüseyin Elbi
61 Poster Bildiri Tıp Fakültesinde Parazitoloji Eğitimi Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Süheyla Rahman, Cüneyt Balcıoğlu, Hüseyin Elbi, Kamil Vural, Nogay Girginkardeşler, Nuran Ekerbiçer
41 Poster Bildiri Tıp Öğrencilerinin Profesyonelizme Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: Ölçek Uyarlama Çalışması Meral Demirören, Derya Öztuna
37 Poster Bildiri Türkiye'de Tıp Eğitimi Alanında En Çok Atıf Alan Makalelerin Değerlendirilmesi Tümay Aydoğan, Gülsüm Kırhan, Fatih Aydoğan, Mustafa Özen, Adnan Yüksel
13 Poster Bildiri Üçüncü Sınıf Seçmeli Programların Logic Model ile Değerlendirilmesi Rahman Yavuz
15 Poster Bildiri Üçüncü Sınıf Seçmeli Programlarında Portfolyo Kullanımı Rahman Yavuz
81 Poster Bildiri Ulusal Çekirdek Eğitim Programı “ Soru Temsiliyet Katsayısı” İçin Bir Ölçü Olabilir Mi? Ender Terzioğlu, Cem Beneval, Erol Gürpınar, Yeşim Şenol, Ayşe Akman, Neval Uz, Kemal Alimoğlu
19 Poster Bildiri Uzman ve Yan Dal Uzmanları Nasıl Gençleşebilir Baha Taneli
76 Poster Bildiri Yüksek Öğretimde Akademik Teşvik Uygulamasının Ön Analizi Mehmet Tuğrul Yılmaz, Muzaffer Şeker