Bildiri

Özet No Türü Başlık Yazarlar
73 Poster Bildiri “Klinik Uygulamalara Giriş Ders Kurulu” Hakkında Öğrenci Geribildirimleri Selma Çetinkaya, Naim Karagöz
53 Sözlü Bildiri Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Eğitim Motivasyon Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Selcen Öncü
46 Poster Bildiri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı ile Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Çalışmalarının Sonuçlarının Yeniden Gözden Geçirilmesi Çalıştayının Sonuçları Ender Terzioğlu, Yeşim Şenol, Erol Gürpınar, Kemal Alimoğlu, Sümer Mamaklı
39 Sözlü Bildiri Akran Desteğiyle Sunulan Kliniğe Hazırlık Eğitiminin Değerlendirilmesi Kürşat Volkan Özcan, İsmail Okan
16 Sözlü Bildiri Alternatif Bir Ölçme-Değerlendirme Yöntemi Olarak Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniğinin Tıp Eğitiminde Kullanımı Rahman Yavuz
55 Sözlü Bildiri Araştırma Eğitim Programı'nda Teknoloji Desteği: Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi Ayşe Hilal Batı, Vedat Evren, Ebru Sezer, Aliye Mandıracıoğlu, Banu Sarsık Kumbaracı, Candan Çiçek, Bahar Boydak, Hüseyin Onay, Sibel Göksel, Özlem Yılmaz, Meral Baka, Zeliha Öcek
69 Poster Bildiri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘Klinikte Erken Gözlemler' Dersinin Kazandırdıkları ( 3 Yıllık Deneyim) Arzu Balkan, Kumru Didem Atalay, Feride Şahin, Cihangir Özcan, Ş. Remzi Erdem, İ. Haldun Müderrisoğlu
64 Poster Bildiri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Müfredatı (Motem) Geliştirme Süreci F. Serdar Gürel, Arzu Balkan, Ş. Remzi Erdem, İ. Haldun Müderrisoğlu
14 Poster Bildiri Bir Swot Analizi: Üçüncü Sınıf Tıp Fakültesi Öğrencileri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor? Rahman Yavuz, Tevfik Sünter, Süleyman Kaplan
33 Poster Bildiri Bir Tıp Fakültesinde Yapılan Test Sınavlarının Değerlendirilmesi ve Soruların Madde Analizlerinin Yapılması Uğur Fırat, Ali Ceylan, Esra Inan, Saim Dayan, Günay Saka