Bildiri Gönderme

Değerli Katılımcılar,

Bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilecek hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirdiği durumlarda üçüncü bir hakem davet edilecektir. Hakem değerlendirmelerinin sonuçları, Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilip gereğinde düzeltme için yazara gönderile bilecektir.

Bildirilerin sözel ya da poster bildiri olması kararı, Sempozyum programı ve gelen bildiri konuları göz önüne alınarak bilimsel kurul tarafından belirlenecektir.

Bildiri özetleri Sempozyum Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilerek, sınırlı sayıdaki bildiri sözel olarak sunulmak üzere seçilecektir.

Diğer bildiriler poster şeklinde sunulacak ve poster bildirileri arasından seçilen posterlere en iyi poster ödülü verilecektir.

Bildiri özetlerinin Sempozyum kitapçığında yer alması için, Kayıt formunun doldurulması ve kayıt ücretinin ödendiğine dair banka dekontunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Bildiri özeti yazım kuralları aşağıda yer almaktadır.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Bildiri özetleri aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır. Özetler, 500 kelimeyi geçmemelidir. Yazarların Ad-Soyad, Kurum bilgileri ve bildiriyi sunacak olan yazar bilgileri belirtilmelidir. Bildiri, Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Aşağıda yer alan bildiri metni bölümünde tüm yazarlara (sorumlu yazar dahil) sırası ile yer veriniz. Sorumlu yazarın isminin ilk sırada olması zorunluluğu yoktur. Sorumlu yazar olarak belirtilen katılımcıya ait ödemenin yapılması gerekmektedir.

Bildiri Gönder