Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Tülay Canda

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Levent Altıntaş

TEGED YK. Başkanı

Kocaeli Ün. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD.

Kongre Genel Sekreteri

Doç. Dr. Yeşim Şenol

TEGED YK. Başkan Yrd.

Akdeniz Ün. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD.

Kongre Yerel Sekreteri

Yrd. Doç. Dr. Serpil Velipaşaoğlu

Dokuz Eylül Ün. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD.

Genel Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Cüneyt Orhan Kara

TEGED YK. Üyesi

Pamukkale Ün. Tıp Fakültesi KBB AD.

Doç. Dr. Nazan Karaoğlu

TEGED YK. Üyesi

Necmeddin Erbakan Ün. Meram Tıp Fak.

TEBAD. Başkanı

Doç. Dr. Sevgi Turan

TEGED YK. Üyesi

Hacettepe Ün. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD.

Yrd. Doç. Dr. Serdar Özdemir

TEGED YK. Üyesi (Genel Sekreter ve Sayman)

Yeditepe Ün. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD.

Yrd. Doç. Dr. Cahit Taşkıran

TEGED YK. Üyesi

Yakın Doğu Ün. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD.

Yerel Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Berna Musal

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi AD.Başkanı

Prof. Dr. Gamze Çapa Kaya

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp AD.

Prof. Dr. Pınar Tuncel

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya AD.

Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi AD.

Öğr. Gör. Dr. Serap Konakçı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi AD.

Tıp Eğitimi Dernekleri Temsilcileri

Prof. Dr. Halil İbrahim Durak

TEPDAD Temsilcisi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi AD. Başkanı

Doç. Dr. Sürel Karabilgin

TTED Temsilcisi.

Ege Ün. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD.

Tıp Eğitimi Öğrenci Temsilcileri

Dokuz Eylül Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu