Sözlü sunum ve poster hazırlığı için bildiri gönderme sekmesinde açıklama bulunmaktadır. Buradan ulaşabilirsiniz.

Bildiri

Özet No Türü Başlık Yazarlar
909169 Poster Bildiri "Nijmegen Tıpta Cinsiyet Farkındalığı Ölçeği”nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği Zeynep Baykan, Yasemin Seyfeli, Melis Naçar, Elif Deniz Şafak, Fevziye Çetinkaya
546312 Poster Bildiri “Klinik Pratiğe Giriş Ders Kurulu” Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kliniğe Yönelik Bakış Açılarını Nasıl Etkiliyor? Demet Arı Yılmaz, Ayşe İmge Uslu, Pınar Günel Karadeniz, Özlem Nuray Sever, Vildan Sümbüloğlu, Salih Murat Akkın
359142 Sözlü Bildiri 2016-2017 Akademik Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Eğitime Başlayan Öğrenci Kohortunda Sosyal Özyeterlik, Akademik Özyeterlik, Stres ve Başarı Algılarının Değerlendirilmesi Serap Konakcı, Esin Ergönül, Serpil Velipaşaoğlu, Berna Musal
303619 Sözlü Bildiri 3-Boyutlu Yazıcılarda Basılmış Hastaya-Özgü 3-Boyutlu Böbrek Tümörü Modellerinin Tıp Öğrenci Eğitimine Etkisi Volkan Ülker, Hasan Anıl Atalay
443531 Poster Bildiri Acil Tıp İntörlük Eğitiminde Portfolyo Uygulaması: Acıbadem Tıp Fakültesi Örneği Melike Şahiner, Serpil Yaylacı, Cem Gün, Hasan Aldinç, Levent Altıntaş
996251 Poster Bildiri Acil Vaka ve Kriz Yönetimi Medikal Simulasyon Uygulamalarının İntern Doktor Geri Bildirimleri ile Değerlendirilmesi:neü Meram Tıp Fakültesi Sema Soysal, Defne Zerrin Dündar, Sadık Girişgin, Alpay Arıbaş, Hakan Akıllı, Alper Kılıçarslan, Kültigin Türkmen, Burhan Apillioğulları, Mehmet Asıl, Soner Demirbaş, Necla Özcan
400729 Sözlü Bildiri Adeno/tonsillektomi İçin Geçerli ve Güvenilir Bir “Cerrahi Beceri Cetveli” Geliştirilmesi Cüneyt Orhan Kara, Erdem Mengi, Funda Tümkaya, Necdet Ardıç, Hande Şenol
417805 Poster Bildiri Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesindeki Tıp Eğıtımı: Deneyım ve Gelışme Beklentılerı Ugilzhan Tatykayeva, Yermek Mendybayev
609628 Poster Bildiri Akademik Danışmanlıkta Elektronik Öğrenme Yönetim Sisteminin Kullanılması Yasemin Seval Çelik, Ali Burak Özkaya, Ayşe Banu Demir, Özge Ertener Çokbankir, Funda İfakat Tengiz
785262 Poster Bildiri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Probleme Dayalı Öğrenim Senaryo Değerlendirme Sonuçları Mustafa Daloglu, Ezgi Özgün, Sümer Mamaklı, Selda Yardım, Mustafa Kemal Alimoğlu, Yeşim Şenol, Erol Gürpınar
718472 Poster Bildiri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencilerinin Standart Hasta Eğitim Uygulamasından Memnuniyet Düzeyleri Aslı Türközen, Yeşim Şenol
720787 Poster Bildiri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Iıı Mesleksel Beceri Uygulamaları Hakkındaki Öğrenci Geri Bildirimleri Mustafa Daloglu, Sümer Mamaklı, Mustafa Kemal Alimoğlu, Yeşim Şenol, Selda Yardım, Erol Gürpınar
632308 Poster Bildiri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Etkin Bir Sunu Hazırlama Üzerine Özel Çalışma Modülü Sümer Mamaklı, Mustafa Kemal Alimoğlu, Mustafa Daloğlu, Selda Yardım, Erol Gürpınar, Yeşim Şenol
453687 Poster Bildiri Alan Seçmeli Dersler Programı: İlk Uygulama Döneminin Tamamlanmasının Ardından Genel Bir Değerlendirme Levent Altıntaş, Fatih Artvinli, Sinem Öktem Okullu, Melike Şahiner, Nadi Bakırcı, Yasemin Alanay
525632 Sözlü Bildiri Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Tıbbi Profesyonellik Algıları ve Farkındalıkları Esra Çınar Tanrıverdi
250780 Poster Bildiri Beyaz Önlük Töreni Sadece Bir Tören Midir? Neler Öğretir? Funda İfakat Tengiz
135667 Poster Bildiri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Eğitiminde Yatay Staj Uygulaması Semra Özçelik, Dilek Sema Arıcı, Meliha Koç, Rümeyza Kazancıoğlu
980249 Poster Bildiri Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği Barış Sezer, Arif Onan
892825 Poster Bildiri Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Bir Soru; Neden Hekimlik Mesleği? Ayşe Semra Demir Akça, Hilal Yapar
173006 Poster Bildiri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Farklı Kalite Süreçlerinin Etkileşimi Oğuz Dicle, Deü Tıp Fakültesi Kalite Birimi, Deü Tıp Fakültesi Uteak Akreditasyon Öz Değerlendirme Kurulu, Deü Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
461077 Poster Bildiri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanıta Dayalı Tıp Eğitimi Esin Ergönül
450958 Poster Bildiri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitiminde Araştırma Becerileri Özel Çalışma Modülleri Erdem Erkoyun, Meral Karaman, Hülya Ellidokuz, Özlem Yılmaz, Aylin Arıcı, Nevcivan Güldaş, Oğuz Altungöz, Yasemin Baskın, Serkan Yıldız, Deniz Yücesan, Belgin Ünal, Yeşim Tunçok, Berna Musal
288529 Poster Bildiri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitiminde Eleştirel Değerlendirme Uygulamaları Erdem Erkoyun, Meral Karaman, Hülya Ellidokuz, Özlem Yılmaz, Aylin Arıcı, Nevcivan Güldaş, Oğuz Altungöz, Yasemin Baskın, Serkan Yıldız, Deniz Yücesan, Belgin Ünal, Yeşim Tunçok, Berna Musal
247931 Sözlü Bildiri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Akran Danışmanlığı Deneyimi Elifnaz Öztürkoğlu, Gamze Gültekin, Duygu Engez, Kaan Durmuş, Nida Gülpınar, Sedenay Sifil, Berna Musal
426557 Poster Bildiri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Bilgisayar Destekli PDÖ Oturumları Tasarımı ve Uygulaması Berna Musal, Serap Konakcı, Oğuz Kılınç, Oğuz Dicle
516786 Poster Bildiri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Sosyal Sorumluluk Türündeki Özel Çalışma Modüllerine Genel Bakış Ümit Aksoy, Serpil Velipaşaoğlu, Leyla İyilikçi, Neşe Çolak Oray, Ali Barutçu, Rıdvan Atilla, Yeşim Tunçok
875915 Poster Bildiri Dönem 1 Öğrencileri İçin “Klinikte Hizmetin Yürütülmesi” Uygulaması Ayşe Palanduz, Duygu Sönmez Düzkaya, Zeynep Solakoğlu, Ümit D. Mutlu
416580 Poster Bildiri E-Med: Çıktı Temelli Bir Elektronik Öğrenme Platformu Ali Burak Özkaya, Yasemin Seval Çelik, Ayşe Banu Demir, Hasan Durmuş
189768 Poster Bildiri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlarının Kariyer Değerlendirmeleri Ayşe Hilal Batı, Sıla Elif Törün, Yusuf Yılmaz
496257 Sözlü Bildiri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Göğüs Cerrahisi Eğitim Süresi Yeterli Mi? Ali Özdil, Tevfik İlker Akçam, Önder Kavurmacı, Ufuk Çağırıcı
973977 Poster Bildiri Eğiticiler ve Uzmanlık Öğrencileri Gözünden Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Eğitimi (Nitel Araştırma) Neşe Zayim, Yeşim Şenol, Cüneyt Orhan Kara
835233 Poster Bildiri Eğiticilerin Becerileri Kursunun Değerlendirilmesi Cüneyt Orhan Kara, Şahika Pınar Akyer, Zeynep Solakoğlu, Serdar Özdemir, Duygu Herek, Selçuk Yüksel
552289 Poster Bildiri Eğitim Değerlendirmede E-Geri Bildirim Uygulaması Selcen Öncü, Özlem Erel, Serpil Demirağ
491728 Poster Bildiri Eğitimde Yapılan Değişimde, Değişim ve Dekanlığın Liderliği Konusundaki Öğretim Üyelerinin Düşünceleri D. Sema Arıcı
292280 Poster Bildiri Eleştirel Düşüncenin Tıp Eğitimine Entegrasyonu Ayşe Banu Demir, Ali Burak Özkaya, Yasemin Seval Çelik, Gönül Dinç Horasan, Hakan Abacıoğlu
384371 Poster Bildiri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Akademik Başarı Melis Naçar, Zeynep Baykan, Fevziye Çetinkaya, Yasemin Seyfeli
646091 Sözlü Bildiri Erciyes, Selçuk ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Iıı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ile Devamsızlık Tutum ve Eğilimleri Arasındaki İlişki Zeynep Baykan, Yeşim Şenol, Ayşen Melek Aytuğ Koşan, Melis Naçar
176676 Poster Bildiri Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Verilen İletişim Becerileri Dersleri ile İlgili Geri Bildirimlerin Değerlendirilmesi Neriman Aydın, Can Demirel, Erkan Bülbül, Yusuf Zeki Çelen
420534 Poster Bildiri Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde İntörn Uyum Eğitimi Deneyimi Can Demirel, Neriman Aydın, Erkan Bülbül, Yusuf Zeki Çelen
727931 Poster Bildiri Geleceği Planlamak; Kariyer Günleri Esra Meltem Koç, Gülseren Pamuk, Funda İfakat Tengiz, Barış Önder Pamuk, Mustafa Özmen
796252 Poster Bildiri Gençlik Merkezi ve Tıp Eğitimi Burcu Kayhan Tetik, Mustafa Canbolat, Uygar Salman, Önder Uyanık, Mahmut Durmuş, Nigar Vardı, Cengiz Yakıncı
710112 Poster Bildiri Göz Hastalıkları Staj Eğitim Programının Uluslararası Standartlara Uygun Olarak Yeniden Yapılandırılması* Vildan Öztürk, Serdar Özdemir, Şule Ziyan
899005 Sözlü Bildiri Hastaya Özgü Vasküler Girişim Beceri Eğitimi İçin Hızlı Prototip Üretimi Erhan Kızıltan, Can Pelin, Attila Dağdeviren
729740 Poster Bildiri Hekim Adaylarının “İyi Hekim” Algıları Selcen Öncü
524379 Poster Bildiri Hekimlerin Tıp Etiği ve Hekimlik Mesleği Hakkında Algı ve Düşünceleri Zerrin Gamsızkan, Mehmet Ali Sungur
733278 Poster Bildiri İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesinde Anlatısal Tıp (Narrative Medicine) Uygulaması Güler Bahadır, Figen Bıyık, Zeynep Solakoğlu, Ümit Mutlu
615534 Sözlü Bildiri İletişim Becerileri Eğitimi İçin Üç Boyutlu Sanal Hasta Geliştirilmesi: Bir Tasarım Tabanlı Araştırma Barış Sezer, Mohan Zalake, Melih Elçin, Benjamin Lok, Samsun Lampotang
680012 Poster Bildiri İnsan Kemik Seti: Tıp Eğitiminde Önemli Bir Araç Figen Govsa
457207 Poster Bildiri İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf ve 2.sınıf Entegre Eğitim Müfredatının Değerlendirilmesi Osman Ata Uysal
622371 Poster Bildiri İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1.sınıf ve 2.sınıf Entegre Tıp Eğitiminin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi Osman Ata Uysal
745529 Poster Bildiri İstanbul Tıp Fakültesi Simüle Hasta Laboratuvarı Uygulamalarında Hasta Seçimi ve Eğitim Deneyimi (2008-2018) Nilüfer Alçalar, Hacer Nalbant, Güler Bahadır, Zeynep Solakoğlu
821733 Poster Bildiri İtf 190. Dönem Bilgi ve Bilmek Hakkında Programı Yeşim Altıntepe, Zeynep Solakoğlu, Nergis Erdoğan
135894 Poster Bildiri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Temel Ölçme ve Değerlendirme Kursu Funda İfakat Tengiz, Selcen Öncü, Nilüfer Demiral Yılmaz, Esin Ergönül
846319 Poster Bildiri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Seminerleri Gülseren Pamuk, Funda İfakat Tengiz, Mustafa Özmen
411906 Poster Bildiri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Akademik Danışmanlık Modeli Funda İfakat Tengiz, Mustafa Özmen
196841 Poster Bildiri Jigsaw IV tekniğinin tıp tarihi öğretiminde uygulanması ve öğrenci başarısına etkisi Rahman Yavuz
787718 Poster Bildiri Kalp Sesleri Oskültasyonu Beceri Uygulamasının Simülatör Üzerinde Yapılmasının Öğrenme Üzerine Etkisi Demet Arı Yılmaz, Pınar Günel Karadeniz
229787 Sözlü Bildiri Kardiyoloji Uzmanlık Yeterlik Sınavında Yapılandırılmış Sözlü Sınav Uygulaması Sonuçları Aylin Yıldırır, Orhan Önalan, Armağan Altun, Dilek Ural, Murat Özdemir, Özgür Aslan, Haldun Müderrisoğlu
819106 Poster Bildiri Karşılaştırmalı Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitim Programları Emine Vatansever, Nilüfer Demiral Yılmaz
717146 Poster Bildiri Klinik Akıl Yürütme ve İnternet: Web-Tabanlı Yazı Tahtasının Probleme Dayalı Öğrenim Oturumlarında Kullanılması Tamer Edirne
595233 Poster Bildiri Klinik Derslerde Videolu Anlatımın Öğrenci Dönem Geçme Başarısına Etkisinin İncelenmesi Ramazan Ataş, Emine Alp Meşe, Zeynep Baykan, Hakan Poyrazoğlu
110426 Poster Bildiri Klinik öncesi dönemde tıp öğrencilerinin mesleklerarası öğrenme hazırbulunuşluk düzeyleri nedir? Rahman Yavuz
239520 Sözlü Bildiri Koruyucu Sağlığın Tıp Eğitim Müfredatındaki Yeri: İnönü Tıp Örneği Mustafa Canbolat, Ahmet Kadir Aslan, Mahmut Durmuş, Nigar Vardı, Cengiz Yakıncı
649771 Poster Bildiri Kriz Kaynak Yönetimi Becerisi Öğrenim Hedeflerinin Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı İçindeki Program Yeterlilikleriyle İlişki Matrisi Betül Akbuğa Özel
629728 Sözlü Bildiri Madde Analizi İstatistiklerine Nokta-Çift Serili Korelasyon Katsayısının Uyarlanması Adnan Köksal, M. Semin Fenkçi, Mehmet Bülent Özdemir, Şahika Pınar Akyer, Çağdaş Erdoğan, Çağatay Hilmi Ncel, İbrahim Türkçüer, Özmert Muhammet Ali Özdemir, Gamze Gököz Doğu, Selda Sayın Kutlu, Ebru Nevin Çetin, Aysun Özşahin, Tamer Edirne, Şeniz Duygulu, Şenay Topsakal, Cüneyt Orhan Kara
739047 Poster Bildiri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dönem 2 Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğretime İlişkin Görüşleri Süheyla Rahman, Fatma Taneli, Cüneyt Balcıoğlu, Sema Tanrıverdi, Cüneyt Günşar, Tuba Göktalay, Gamze Göksel Öztürk, Gülsüm Gençoğlan, Kamil Vural
294951 Poster Bildiri Meram Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinin Umutsuzluk, Problem Çözme Algısı ve Özanlayış Düzeyleri Nazan Karaoglu
885280 Sözlü Bildiri Mezuniyet Öncesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Staj Müfredatı Konu Başlıklarının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ile Uyumu Mekin Sezik, Erol Gürpınar, Neşe Zayim
959986 Poster Bildiri Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitiminde Klinik Eğiticilik Eğitimi Programının Geliştirilmesi S. Bürge Çiftçi Atılgan, Gülşen Taşdelen Teker, Sevgi Turan, Ece Abay, Orhan Odabaşı, Meral Demirören, Barış Sezer, Arif Onan, Melih Elçin, Pelin Zorlu
554433 Poster Bildiri Modüler Sistem ve Öğrenci Merkezli Eğitimin Öğrenci Başarılarına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi Erkan Yurtcu, Aylin Yıldırır, F. Serdar Gürel, Ayla Kürkçüoğlu, İ. Haldun Müderrisoğlu
139194 Poster Bildiri Öğreniyorum-Öğretiyorum Festivali'nin Eğitime Katkısı: Hayaller Gerçek Oldu Mu? Özlem Mıdık, Figen Başar
234185 Sözlü Bildiri Öğretim Üyesi, Standart Hasta ve Öz Değerlendirme Puanlarının Güvenirliği Gülşen Taşdelen Teker, Orhan Odabaşı
658072 Poster Bildiri Onkolojik Karaciğer Cerrahisinin Preoperatif Planlamasında 3D Model ile Uzmanlık Eğitimi Figen Govsa
324462 Poster Bildiri Ortopedi Uzmanlık Eğitiminde Kanserli Hastaya Güvenli Bir Girişim İçin Üç Boyutlu Yazılım Teknolojisinin Kullanılması Figen Govsa
479488 Poster Bildiri Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Süreci: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi Muzaffer Eskiocak, Bülent Sabri Ciğalı, Sevgi Eskiocak, Ahmet Tezel, Selma Süer Gökmen, Mustafa İnan, Ahmet Muzaffer Demir
375553 Poster Bildiri Özel Çalışma Modülü ile Bilim Dünyasına Giriş Raziye Emre, Asya Arslan, Ege Sakur, Yaren Göktaş, Vedat Evren, Özlem Yılmaz
857983 Poster Bildiri Paramedik Öğrencilerinin İleri Yaşam Desteği Basamaklarını Uygulama Becerilerindeki Öz Yeterlik Algıları Pınar Daylan Koçkaya, Semra Esen, İlker Gürcüoğlu
510010 Sözlü Bildiri Patoloji Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı ve Memnuniyet Üzerine Etkisi Arif Onan, Barış Sezer, Alp Ususbütün
737609 Sözlü Bildiri Pediatri Uzmanlık Öğrencilerinin Öğrenim Stillerinin Değerlendirilmesi Saliha Şenel, Gülşen Taşdelen Teker, Eyüp Sarı, Hüsniye Yücel, Özlem Coşkun, Işıl İrem Budakoğlu
865872 Sözlü Bildiri Program Amaç ve Çıktılarını Güncellemede Paydaş Katılımı: Hacettepe Tıp Fakültesi Deneyimi Meral Demirören, Bürge Atılgan, Gülşen Taşdelen Teker, Sevgi Turan, Melih Elçin, Pergin Atilla, Bülent Altun
541969 Sözlü Bildiri Sağlık Bilimleri Öğrencilerinde Sağlık Anksiyetesi ve Siberkondri Ayşe Hilal Batı, Aliye Mandıracıoğlu, Figen Gökmen, Olcay Çam
758508 Poster Bildiri Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Anatomi Disseksiyon Uygulama Dersleri Hakkında Ne Düşünüyor? Ayşe İmge Uslu, Demet Arı Yılmaz, Bahadır Murat Demirel, Pınar Günel Karadeniz, Salih Murat Akkın
595799 Poster Bildiri Sinema ve Tıp Funda İfakat Tengiz, Selen Akyol Bahçeci
362714 Poster Bildiri Sınav Sonrası Soruların İncelenmesi ve Saptanan Hatalar Sevgi Eskiocak, Fünda Üstün, Serhat Oğuz, Zeynep Banu Doğanlar, Ruhan Deniz Topuz, Ebru Taştekin, Hakan Emmungil
583506 Sözlü Bildiri Sosyal Sorumluluğun Kavramsal Modeli ile Eğitim Programı Geliştirme Çalışması Özlem Sarıkaya, Beste Melek Atasoy, Gürkan Sert
622628 Poster Bildiri Standart Hasta ile Eğitimin Profesyonel Değerlere Etkisi Yeşim Şenol, Selen Bozkurt, Ender Terzioğlu
379211 Poster Bildiri T.c. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Araştırma Projelerinin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri Gözde Doğan, Damla Nur Dinç
697338 Poster Bildiri Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme Selda Yardım, M.kemal Alimoğlu
298210 Poster Bildiri Takıma Dayalı Öğrenme Programına Multidisipliner Bir Örnek: Endokrin Sistem Fizyoloji ve Biyokimyası Melike Şahiner, Fehime Aksungar, Levent Altıntaş
929801 Poster Bildiri Test Ölçümlerinin Güvenirliğinde Kuder-Rıchardson 20(Kr20) Analizinin Öğrenci Değerlendirme Sistemine Uyarlanması Adnan Köksal, M. Semin Fenkçi, Mehmet Bülent Özdemir, Çağdaş Erdoğan, Şahika Pınar Akyer, Hülya Aybek, Bürge Kabukçu Başay, Nazlı Çil, Gülçin Mete, A. Gaye Tomatır, Cihan Kabukçu, Funda Fatma Bölükbaşı Hatip, Yavuz Dodurga
378001 Poster Bildiri Tıbbi Biyokimya Eğitiminde 5E Öğrenme Modeline Dayalı Olgu Temelli Pratik Uygulama Eğitimi ve Bu Modele Yönelik Öğrenci Memnuniyet Düzeyi Esma Menevşe, Ayşen Melek Aytuğ Koşan, Neriman Akdam
875520 Sözlü Bildiri Tıp Eğitimcisi Ne Bilmeli ve Nasıl Olmalıdır? Çembersel Tıp Eğitimcisi Modeli Engin Karadağ, Kevser Erol, Hüseyin İlhan, Ferhan Esen, Didem Arslantaş, Fatma Sultan Kılıç, Kubilay Uzuner
587706 Sözlü Bildiri Tıp Eğitimi Terimleri Sözlüğü S. Ayhan Çalışkan, Berna Musal, Melih Elçin, Erol Gürpınar, Levent Altıntaş
916405 Poster Bildiri Tıp Eğitiminde Değişiklik Önerilerim Baha Taneli
716857 Sözlü Bildiri Tıp Eğitiminde Eğitici Motivasyonu; Olgu Sunumu Levent Altıntaş, Melike Şahiner
987068 Poster Bildiri Tıp Eğitiminde Geri Bildirim Verme ile İlgili Öğrenci Yaklaşımı Berna Terzioğlu Bebitoğlu, Derya Koç, Elif Oğuz, Handan Ankaralı, Mustafa Taşdemir
334394 Poster Bildiri Tıp Eğitiminde Kronik Hastalıklara Yeni Bir Bakış: Yaşam Tarzı Tıbbı Lemye Zehirlioglu, Hatice Mert
720080 Poster Bildiri Tıp Eğitimine Yeni Bir Yaklaşım: Gezegen Sağlığı Melis Kartal Yandım, Özge Ertener Çokbankir, Dilek Ersil Soysal, Zuhal Okuyan, Yusuf Hakan Abacıoğlu
644262 Poster Bildiri Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin "Toplumun Diyabet Farkındalığı" Etkinliğinden Kazanımları Pınar Günel Karadeniz, Demet Arı Yılmaz, Ayşe İmge Uslu, Cansu Türkmen, Mert Yıldızeli, Beril Baş, Şeyma Nur Kurt, Mehmet Erol Maraş, Caner Akufuk, Mete Sergen, Gizem Olcar, Rıza Türk, İzel Özsavaş
358521 Poster Bildiri Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin "Toplumun HIV/AIDS Farkındalığı" Etkinliğinden Kazanımları Hadiye Demirbakan, Pınar Günel Karadeniz, Demet Arı Yılmaz, Ayşen Bayram, İzel Özsavaş, Şeyma Nur Kurt, Beril Baş, Rıza Türk, Gizem Olcar, Mehmet Erol Maraş, Mert Yıldızeli, Cansu Türkmen, Caner Akufuk, Mete Sergen
635436 Poster Bildiri Tıp Fakültesi 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri Anamnez Alma Klinik Beceri Uygulamalarına Nasıl Bakıyor? Demet Arı Yılmaz, Pınar Günel Karadeniz
774828 Poster Bildiri Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Hastane Ortamındaki Şiddete İlişkin Yaşantılarının, Başa Çıkma Tarzlarıyla ve Hasta Beklentisini Karşılama Becerisiyle İlişkisi Sinem Yıldız İnanıcı, Galip Yardımcı, Rozerin Göze Yüksel, Süleyman Demir, Yeliz Recebiye Binatamir, Rufat İsmayilzade
532148 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Beşinci Sınıf Öğrencilerinde Klinik Farmakoloji Stajının Reçete Yazma Becerileri Üzerine Etkisi Elif Oğuz, Berna Terzioğlu Bebitoğlu
631970 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Ders Programlarında Tıp Tarihi Eğitimi İçeriğinin Değerlendirilmesi Murat Aksu
471420 Sözlü Bildiri Tıp Fakültesi Dönem III Öğrencilerinin Elektronik Öğrenme Ve Flashcard Uygulamalarına Yönelik Tutumları Ve Algıları Zeynep Güneş Özinal, Delfin Ateş, Esra Sağlam
652839 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Lisans Eğitiminde Tıp Etiği Seçmeli Stajları Eğitim Programları ve Öğrenci Rehberlerinin Geliştirilmesi Şükrü Keleş, Müge Demir, Önder İlgili, Sevgi Turan, Nüket Örnek Büken
322493 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Simülasyon, Tıp Eğitimi ve Seçmeli Dersler Üzerine Düşünceleri ve Etki Eden Faktörler Mehmet Kenan Kanburoğlu, Ayşegül Çopur Çiçek, Başar Erdivanlı, Muhammed Kadri Çolakoğlu, Mehmet Fatih Gökçe, Sabri Çolak, Cüneyt Ardıç, Özlem Bilir
195008 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şok Fizyopatolojisi ile İlgili Bir Seçmeli Derste Uygulanan Farklı Öğrenim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri: Trakya Üniversitesi Örneği Assel Kudaibergenova, İbrahim Coşkun, Selma Arzu Vardar
373340 Sözlü Bildiri Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri ile Hekimlerin, Epistemolojik İnançları ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi Şeyda Ferah Arslan, Özlem Sarıkaya
558996 Sözlü Bildiri Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin ve Klinik Öncesi Tıp Öğrencilerinin Geribildirimlere Bakış Açısı: Niteliksel Bir Çalışma Sinem Yıldız İnanıcı, Sibel Sakarya, Berrak Yeğen
719207 Sözlü Bildiri Tıp Fakültesinde Yeni Bir Seçmeli Ders: Robofizyoloji Ethem Gelir
161362 Sözlü Bildiri Tıp Fakültesine Başlarken: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimliği Öğreniyorum Programı Sevgi Turan, Meral Demirören, Gülşen Taşdelen Teker, S. Bürge Atılgan Çiftçi, Ece Abay, Barış Sezer, Arif Onan, Orhan Odabaşı, Melih Elçin, Şükrü Keleş, Önder İlgili, Müge Yağlıdere Demir, Nüket Büken, Pergin Atilla, Bülent Altun, Dilek Aslan
242691 Sözlü Bildiri Tıp Öğrencileri Geri Bildirimi Önemsiyor Mu? Öğrencilerin Geri Bildirim Hakkındaki Algıları Tamer Edirne, Serdar Özdemir
288072 Sözlü Bildiri Tıp öğrencileri için “Girişimcilik ve Yenilikçilik” eğitim programı nasıl düzenlendi? Öğrenciler ne düşünüyor? Rahman Yavuz, Murat Sinan Engin, Ebru Kelsaka, Ahmet Pişkin
107950 Poster Bildiri Tıp tarihi müzesi eğitim ortamı olarak öğrenmeye katkı sağlar mı? Rahman Yavuz
746151 Sözlü Bildiri Tıpta İnsan Bilimleri İçinde Edebiyat ve Sanat, Bir Uygulama Örneği Zuhal Okuyan, Hakan Abacıoğlu, Gönül Dinç
317790 Poster Bildiri Tıpta İnsan Bilimleri Özel Çalışma Modülü Cemal Hüseyin Güvercin
357414 Poster Bildiri Toplumdaki Ani Bebek Ölümü Sendromu Sıklığını Azaltmak İçin Tıp Eğitimi Müfredatının Yeterliliği Mehmet Kenan Kanburoğlu, İnanç Aliustaoğlu, Elif Göz Karadeniz, Yasin Yıldız
575606 Poster Bildiri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Dikey Koridor Derslerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Albena Gayef, Bahar Marangoz, Şevval Şimşek, Sümeyye Kaya, Uğur Şimal Atabey, Muzaffer Eskiocak
312546 Poster Bildiri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Sistemi Bülent Sabri Cığalı, Muzaffer Eskiocak
631766 Poster Bildiri Uygulama Öğrenme Düzeylerinin, Bloom Sınıflandırması, Eğitim Etkinlikleri ve Ölçme Değerlendirme ile İlişkisi Fazıl Serdar Gürel
232201 Poster Bildiri Uzmanlık Eğitiminde Web Tabanlı Eğitim Sistemi Uygulaması Aylin Yıldırır, Armağan Altun, Murat Özdemir, Özgür Aslan, Haldun Müderrisoğlu
893869 Poster Bildiri Uzmanlık Öğrencilerine Göre Medyanın Hekimlik Uygulamaları Üzerine Etkisi Yunus Özdemir, Şüheda Karahan, Özlem Coşkun, İrem Budakoğlu
419946 Poster Bildiri Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi İçin Eğitimde Mükemmellik Merkezleri: Akdeniz Üniversitesi Deneyimi Yeşim Şenol, Gökhan Akyüz, Çiğdem Apaydın, Cumhur Başaran, Bahattin Özdemir, Erol Gürpınar