Bildiri Gönderme

Bildiri Gönderme

Değerli Katılımcılar,

X. Ulusal Tıp Eğitimi’ne gönderdiğiniz bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilecek, hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirdiği durumlarda üçüncü bir hakem davet edilecektir. Hakem değerlendirmelerinin sonuçları, Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilip gereğinde düzeltme için yazara gönderilebilecektir.

Bildirilerin sözel ya da poster bildiri olması kararı, bildirilerin niteliği göz önüne alınarak hakemlerin önerisi doğrultusunda bilimsel kurul tarafından verilecektir.

Bildiri özetlerinin Kongre kitapçığında yer alması için, kayıt formunun doldurulması ve kayıt ücretinin ödendiğine dair banka dekontunun info@teged.org adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bildiri özeti yazım kuralları aşağıda yer almaktadır.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Bildiri özetleri aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır. Özetler, 500 kelimeyi geçmemelidir. Yazarların Ad-Soyad, Kurum bilgileri ve bildiriyi sunacak olan yazar bilgileri belirtilmelidir. Bildiri, Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Aşağıda yer alan bildiri metni bölümünde tüm yazarlara (sorumlu yazar dahil) sırası ile yer veriniz. Sorumlu yazarın isminin ilk sırada olması zorunluluğu yoktur. Sorumlu yazar olarak belirtilen katılımcıya ait ödemenin yapılması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için http://kongre.teged.org/UTES2018/bildiri-gonderme adresini ziyaret ediniz.

Bildiri Gönder