Çalıştaylar

UTEK 2018'de 2 farklı günde, toplam 8 adet çalıştay düzenlenecektir. Bu çalıştaylar hakkında aşağıda detaylı bilgiler bulunmaktadır. Çalıştaylar ücretlidir. Katılmak için sistemden kayıt olunması gerekmektedir. Çalıştaylar için katılımcı sayıları düzenleyiciler tarafından sınırlandırılmıştır. Maksimum katılımcı sayısına ulaşan çalıştaylara fazla kayıt alınamamaktadır.

Çalıştay Listesi 9 Mayıs 17.00-18.30

Çalıştay Listesi 10 Mayıs 15.30-17.00

Kapsayıcı Tıp Eğitimi: Kimseyi Ötekileştirmeden Hekimlik Yapmayı Öğretmek-I ve II

Düzenleyenler:

Prof. Dr. Selma Karabey Istanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Yasin Acıbadem Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Dr. İlker Kayı Koç Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Dr. Hacer Nalbant İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

İnt. Dr. Erkin Aydın

İnt. Dr. Lodos Yıldız

 

Amaç:
Tıp fakültesi öğrencilerinin cinsel yönelimler ve ayrımcılık konusunda tutumlarının belirlendiği araştırma sonuçlarının paylaşılması
Öğrenci gereksinimlerini gözönüne alarak fakültelerin eğitim programlarına katkı yapacak, ayrımcılığı önlemeye yönelik öneriler oluşturmak.

Ek Notlar

Bu çalıştay iki gündür iki oturumda gerçekleştirilecektir.

Ötekileştirmeyen Tıp Eğitimi Projesi’nde üç tıp fakültesi öğrencilerinin LGBTİ bireylere ve yönelimlere karşı tutumu ve eğitim programları incelenmiştir. Tutumlara ilişkin bulguların ve öğrenci gereksinimlerinin paylaşılarak programların geliştirilmesi için tüm fakültelerden önerilerin alınması birlikte çalışarak mümkündür.
Cinsel yönelimi farklı bireylerin sağlık hizmetine erişimine ulaşmada ayrımcılık yaşamaması için tıp öğrencilerinin hizmet sunumuna hazırlanması önemlidir.
Geleceğin sağlık çalışanları sağlık hizmeti alacak bireyler ve sorunları hakkında bilgilenmelidir, Öğretim üyeleri eğitim ortamında ayrımcı dil kullanmaktan kaçınmalıdır
Öğrenciler LGBTİ bireylerin sağlık sorunları konusnda bilgilenmelidir


Öğrenme Süreçlerinde Nörobiyolojik Sistemlerin Yeri: Birlikte Tartışalım, Birlikte Çalışalım

Düzenleyenler:

Doç.Dr. Ö.Sürel Karabilgin Ege Ü. Tıp Fakültesi

Doç.Dr. Melike Şahiner Acıbadem Ü. Tıp Fakültesi

Amaç:
Öğrenme süreçlerinde nörobiyolojik sistemlerin rolünü tartışmak ve bu sistemlerin etkinlerini görünür kılacak bir çalışma grubu oluşturmak


Harmanlanmış Öğrenme: Moodle ile Ders

Düzenleyenler:

Prof. Dr. Halil İbrahim Durak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Öğr. Gör. Yusuf Yılmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Öğr. Gör. Ozan Karaca Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Amaç:
Bu çalıştayın amacı entegre tıp eğitimi programlarında öğrenme yönetim sistemi kullanımının paylaşılmasıdır. Özellikle e-öğrenmede öğretim üyesi-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimi için araçlar ve kullanım teknikleri gösterilecektir.


Tıp Eğitiminde “mesleksel tıp” ve “iş Sağlığı” konularının ulusal düzeyde program içerik, saat ve yaklaşım standartlarına davet

Düzenleyenler:

Doç. Dr. Sibel Kıran Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği AD

Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Amaç:
Tıp Eğitiminde “mesleksel tıp” ve “iş Sağlığı” konularının ulusal düzeyde program içerik, saat ve yaklaşım açısından uygulama örneklerinin tartışmaya açılması ve standart açısından ortak yaklaşım davet oluşturulması

Ek Notlar

Katılımcıların Kapsam ve Uygulama örnekleri paylaşmaları istenebilir.


Preparing a National Policy for Social Accountability of Medical School

Düzenleyenler:

Prof. Dr. Charles Boelen Emeritus professor

Prof. Dr. İskender Sayek TEPDAD

Amaç:

At the end of the the workshop participant will be

  1. To assess the level of social accountability of medical schools in Turkey;
  2. To identify proposals to increase the impact of medical schools on people's health;
  3. To delineate a course of actions for a national task force on social accountability. 

 


‘Flipped Classroom’ Yöntemi Nedir? Ne Değildir? Nasıl Uygulanır?

Düzenleyenler:

Dr. Barış Sezer Hacettepe Üniversitesi

Amaç:
Bu çalıştayın temel amacı, flipped classroom yönteminin ne olduğu ve etkili biçimde nasıl uygulanması gerektiği yönünde katılımcılara kuramsal ve uygulamalı bilgi sunmaktır. Bu amaca yönelik; yöntem hakkında kuramsal bilgi verilecek, literatürdeki iyi uygulama/araştırma örnekleri paylaşılacak, yöntemin uygulamasında yaşanan sorunların neler olduğu ve bu sorunların giderilmesinde neler yapılabileceğine ilişkin işlevsel öneriler sunulacak, etkili bir flipped classroom yöntemi uygulayabilmek için yararlanılacak olan teknolojik araç ve uygulamalar tanıtılacaktır.


Çevrimiçi Öğretim Materyalleri

Düzenleyenler:

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Özdemir Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, TEAD

Dr. Öğr. Üyesi Alper Bayazıt Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı

Do.ç Dr. Güldal İzbırak Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, TEAD

Amaç:Çevrim içi öğretim materyallerinin kullanım özelliklerinin katılımcılara tanıtılması, uygulatılması ve kullanım olanaklarının tartışılması amaçlanmıştır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bu çalıştay için katılımcılarla kongre öncesinde bir uzaktan eğitim portalında çevrimiçi etkileşim gerçekleşecektir. Bu etkileşimin planı aşağıdaki gibidir;

Google Classroom:

Ders Yönetimi (Sınıf oluşturma, öğrenci ekleme, yetkileri düzenleme)

Ders Akışı (Kaynak paylaşma, soru, duyuru ve ödev oluşturma, tartışma başlatma)

Google Uygulamaları:

Video Konferans (Google Hangouts)

Materyal Paylaşma (Google Drive)

İşbirliğine Dayalı Çalışma (GoogleDocs)

Ölçek Geliştirme (Google Forms)

Video Canlı Yayın (Youtube)

Zaman Yönetimi (Calender)

Add-Ons:

Dökümanlara sesli dönüt verme (Kaizena Mini)

Rubrik Değerlendirme (OrangeSlice Teacher Rubric)

Atıf verme (Easy Blb)

Yazım Kontrolü (SAS Writing Revisor)

Chrome Eklentileri:

Makale / Doküman paylaşma (Readibility, print friendly & PDF)

Ekran görüntüsü not alma (awesome screenshot: screen capture, annotate)

Bağlantı paylaşma (share to classroom)

Harici Uygulamalar:

Etkileşimli çalışma kağıtları hazırlama (goformative)

Etkileşimli sunum hazırlama (NearPod)

PDF üzerinde düzenleme yapma (Kami)

Video not alma (Edpuzzle)

Eğitimde Oyunlaştırma (Kahoot)

 

Ek Notlar

Eğitimden önce, içerikler hakkında paylaşımlarda bulunmak amacı ile sanal sınıf oluşturulmuştur.

Sanal sınıfa dahil olmak için şu adımları izleyiniz:

  1. https://classroom.google.com/ adresini ziyaret ediniz.
  2. Google hesabınıza ait e-posta adresinizi ve şifre bilginizi yazarak kullanıcı girişi yapınız.
  3. Gelen formda DEVAM butonuna basınız.
  4. “İlk sınıfınızı oluşturun veya ilk sınıfınıza katılın!” seçeneğindeki + işaretine tıklayınız.
  5. Açılan menüde, “Sınıfa Katıl” seçeneğini seçiniz.
  6. Sınıf Kodu alanına i14a7a kodunu yazınız ve Katıl butonuna basınız.