İletişim

Sempozyum Genel Sekreteri

Öğr.Gör.Dr. Nilüfer DEMİRAL YILMAZ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 35100 Bornova, İzmir

e-posta: [email protected] 

Tel: 0 232 3901847