İletişim

Sempozyum Genel Sekreteri

Öğr.Gör.Dr. Nilüfer DEMİRAL YILMAZ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 35100 Bornova, İzmir

e-posta: nilufer.demiral@gmail.com 

Tel: 0 232 3901847