Kurslar

UTEK 2018'de 7 adet kurs düzenlenecektir. Bu kurslar hakkında aşağıda detaylı bilgiler bulunmaktadır. Kurslar ücretlidir. Katılmak için sistemden kayıt olunması gerekmektedir. Kurslar için katılımcı sayıları düzenleyiciler tarafından sınırlandırılmıştır. Maksimum katılımcı sayısına ulaşan kurslara fazla kayıt alınamamaktadır.

Kurslar 9 Mayıs 09.00 - 12.00 oturumunda paralel olarak yürütülecektir.

Kurslar Listesi

Ölçme-değerlendirme-Klinik performans

Düzenleyenler:
Doç.Dr.Mustafa Kemal ALİMOĞLU Akdeniz Üniversitesi Tıp Eğitimi AD

Amaç:
Klinik performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi konusunda katılımcıları bilgilendirmek


İki Sınır Arasında Geçişli/Reflektif Düşünme: Eğitim Bilimleri ve Sinirbilimleri, İmkânlar ve Sınırlıklar

Düzenleyenler:

Prof. Dr. Mehmet Ali Gülpınar Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yıldız İnanıcı Marmara Üniversitesi

Amaç:

 1. Eğitim bilimleri perspektifinden; 
  • PDÖ, klinik ortamlarda eğitim gibi etkileşimli öğrenme deneyimlerinde eğitim ortamlarındaki yaşantıların ve gözlemlerin paylaşılması
  • Reflektif deneyim, profesyonellik, sürekli bireysel ve mesleki gelişim oturumlarındaki yaşantıların ve gözlemlerin (Öğrenciyi/ grubu anlama, öğrenciye/gruba dokunma, refleksiyon becerileri, rehberlik, danışmanlık vb.) paylaşılması
  • Eğitimde değişim, yönetim ve liderlik deneyimleri hakkındaki yaşantıların ve gözlemlerin üzerinde düşünme (refleksiyon).
 2. Ortaya konanların, sinir bilimlerinde yapılan son dönem araştırmalar ve yeni paradigmalar çerçevesinde tartışılması.

 


Simülasyon Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Yürütülmesi

Düzenleyenler:

Prof. Dr. Melih Elçin Hacettepe ÜTF

 

Amaç:
Bu kursun amacı katılımcıların bir simülasyon uygulamasını geliştirebilme ve yürütebilme konularında bilgi ve beceri kazanmalarıdır.


Genellenebilirlik Kuramına Giriş

Düzenleyenler:

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Taşdelen Teker Hacettepe Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Bürge Çiftçi Atılgan Hacettepe Üniversitesi

Amaç:
Hem mezuniyet öncesi hem de mezuniyet sonrası performans ölçümlerindeki puanlama tutarlılığı ve güvenirlik önemli iki noktadır. Ancak bu ölçümlerden elde edilen puanların güvenirliği istenmeyen pek çok hata kaynağından etkilenmektedir. Genellenebilirlik Kuramının farklı hata kaynaklarını aynı anda ele alabilmesi, literatürde sıklıkla kullanılan ve tek seferde yalnızca bir hata kaynağını ele alabilen Klasik Test Kuramına göre sağladığı avantajlardan biridir. Bir diğer avantajı hem mutlak hem de bağıl değerlendirmeler için ayrı güvenirlik katsayısı vermesidir. Bunun yanı sıra çalışmalarda ele alınan madde sayısı, puanlayıcı sayısı gibi güvenirliği etkileyen değişkenlik kaynaklarının koşullarındaki artış/azalışın güvenirliğe etkisini de ortaya koyarak optimum sayıların belirlenmesine olanak sağlamaktadır.
Bu kursun amacı, yurtdışında tıp eğitimi alanında yürütülen çalışmalarda sıklıkla kullanılan Genellenebilirlik Kuramıyla ilgili hem kuramsal bilgi paylaşmak hem de örnek durumlar üzerinden uygulamalar yaparak kuramın sağladığı avantajları gözler önüne sermektir.

Ek Notlar

Bireylerin kursa kişisel bilgisayarlarıyla gelmeleri beklenmektedir. Katılımcılara Genellenebilirlik kuramı analizlerinin yapılacağı yazılım (EduG) usb bellek ile verilecek ve bilgisayarlarına yüklemeleri istenecektir.
Bireylerin performans ölçümü, puanlayıcı tutarlılığı ve güvenirlik gibi kavramlarla ilgili ön bilgi sahibi olmaları kurstan faydalanma düzeylerini artıracaktır.


Dijital veri toplama teknikleri ve gösterimi

Düzenleyenler:

Dr. Öğr. Üyesi Arif Onan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Amaç:
Dijital veri toplama teknikleri ve verilerin raporlanıp gösterimi amaçlanmaktadır.

Ek Notlar

Grup dinamiği uygun olursa raporlama, Pivot tablo kullanımı ve grafik gösterime yer verilecektir


Tıpta Liderlik

Düzenleyenler:

Prof. Dr. I.İrem Budakoğlu Gazi Üniv. Tıp Fak.

Öğr. Gör. Dr. Özlem Coşkun Gazi Üniv. Tıp Fak.

Amaç:
Katılımcılar 3 saatlik eğitim sonunda tıpta liderliğin ve onu oluşturan bileşenlerin öneminin farkına varacaklar.

Ders programı

 1. Liderlik ve liderlik eğitimi
 2. Kriz yönetimi
 3. Ekip çalışması
 4. Problem çözme
 5. Zihinsel modeller
 6. Paylaşılmış vizyon