Kongre Düzenleme Kurulu

 Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Sevgi TURAN

TEGED Yönetim Kurulu Başkanı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD.

Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı V.

 Kongre Genel ve Yerel Sekreteri

Öğr. Gör. Dr. Nilüfer DEMİRAL YILMAZ

TEGED Yönetim Kurulu Sekreteri ve Saymanı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD.

Genel Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Berna MUSAL

TEGED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD.

Prof. Dr. Erol GÜRPINAR

TEGED Yönetim Kurulu  Üyesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD.

Doç. Dr. M. Kemal ALİMOĞLU

TEGED Yönetim Kurulu  Üyesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD.

Doç. Dr. Melike ŞAHİNER

TEGED Yönetim Kurulu  Üyesi

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD.

Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖZDEMİR

TEGED Yönetim Kurulu  Üyesi

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD.

Eğit.-Öğr. Plan. Yusuf YILMAZ

TEGED Teknik Sorumlusu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD.

Yerel Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU

 

Prof. Dr. Halil İbrahim DURAK

 

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN

 

Doç. Dr. Hilal Batı

 

Doç. Dr. Sürel Karabilgin Öztürkçü

 

Doç. Dr. Ayhan ÇALIŞKAN

 

Yrd. Doç. Dr. Kevser VATANSEVER

 

Öğr. Gör. Dr. Nilüfer DEMİRAL YILMAZ

 

Dr. Sıla Elif TÖRÜN

 

Eğt-Öğr Plan. Yusuf YILMAZ

 

Eğt-Öğr. Plan. Ozan KARACA

Tıp Eğitimi Dernekleri Temsilcileri

Prof. Dr. İskender SAYEK

Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Temsilcisi

Prof. Dr. Zeynep Baykan

Türk Tıp Eğitimi Derneği Temsilcisi

Bilimsel Danışma Kurulu

Dr. Ahmet Kazez

Dr. Ali Parlar

Dr. Arif Onan

Dr. Ayşe Hilal Batı

Dr. Arzu Yorgancıoğlu

Dr. Aysel Başer

Dr. Ayşegül Taylan Özkan

Dr. Barış Sezer

Dr. Berna Dursun

Dr. Berna Musal

Dr. Berrak Yeğen

Dr. Betül Akbuğa Özel

Dr. Beyza Özçınar

Dr. Cahit Özer

Dr. Cahit Taşkıran

Dr. David T. Thomas

Dr. Didem Kozacı

Dr. Diler Aslan

Dr. Erbuğ Keskin

Dr. Erol Gürpınar

Dr. Fatih Üçkardeş

Dr. Funda Aksu

Dr. Funda Tengiz

Dr. Füsun Sunar

Dr. Gamze Sarıkoç

Dr. Giray Kolcu

Dr. Güldal İzbırak

Dr. Gülşen Taşdelen Teker

Dr. Hakan Abacıoğlu

Dr. Halil İbrahim Durak

Dr. Hatice Şahin

Dr. Hülya Aybek

Dr. Hüseyin İlhan

Dr. İbrahim Akalın

Dr. İbrahim Şahin

Dr. İnci Başer Kolcu

Dr. İpek Gönüllü

Dr. İrem Budakoğlu

Dr. İskender Sayek

Dr. Işıl Özkoçak

Dr. Kemal Alimoğlu

Dr. Kevser Erol

Dr. Kevser Vatansever

Dr. Levent Özgönül

Dr. Mehmet Emin Layık

Dr. Mehmet Bülent Özdemir

Dr. Melike Şahiner

Dr. Melis Naçar

Dr. Murat Civaner

Dr. Muzaffer Eskiocak

Dr. Mustafa Altındiş

Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu

Dr. Nazan Karaoğlu

Dr. Neriman Aydın

Dr. Neşe Zayim

Dr. Nilüfer Demiral Yılmaz

Dr. Orhan Odabaşı

Dr. Özlem Mıdık

Dr. Özlem Sarıkaya

Dr. Özlem Tanrıöver

Dr. Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü

Dr. Perihan Torun

Dr. Selcen Öncü

Dr. Selda Erensoy

Dr. Selma Çetinkaya

Dr. Selma Karabey

Dr. Sema Özan

Dr. Semra Özçelik

Dr. Serap Konakçı

Dr. Serdar Özdemir

Dr. Serhat Oğuz

Dr. Serpil Velipaşaoğlu

Dr. Sevgi Turan

Dr. Sıla Elif Törün

Dr. Sibel Kıran

Dr. Sina Ercan

Dr. Süleyman Ayhan Çalışkan

Dr. Tümay Aydoğan

Dr. Ümit Mutlu

Dr. Vildan Sümbüloğlu

Dr. Yeşim Şenol

Dr. Yunus Karakoç

Dr. Yusuf Yılmaz

Dr. Zeynep Baykan