Önemli Tarihler

Etkinlik Tarihi: 12.10.2020 - 14.10.2020

Bildiri Gönderme Son Tarihi: 01.08.2020

Son Kayıt Tarihi: 14.10.2020

Yer
Çevrimiçi: kongre.teged.org
Kayıt İşlemleri

Özet gönderimi ve kayıt işlemleri için tıklayınız.

Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2020

XI. Ulusal Tıp Eğitimi Çevrim İçi Kongresi

12-14 Ekim 2020

Kapanış Bildirgesi

XI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 12-14 Ekim 2020 tarihleri arasında 165’i öğrenci olmak üzere 455 katılımcı ile dijital platformda çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Kongreye katılan, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Kongre, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ev sahipliğinde Türk Tıp Eğitimi Derneği ve Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği işbirliği düzenlenmiştir. Üç gün süren kongrede mezuniyet öncesi, sonrası ve sürekli mesleksel gelişim olmak üzere tıp eğitiminin üç aşamasını da kapsayan konulara yer verilmiştir.

Kongrede 2 ana oturum, 3 panel, 1 forum, 1 öğrenci oturumu ile 31 sözlü bildiri oturumu, 68 tartışmalı e-poster oturumu gerçekleştirilmiş ve ikisi yurt dışından olmak üzere toplam 9 konuşmacı ve 19 oturum başkanı görev almıştır.

Kongre kapsamında, 6 adet kurs ve 5 çalıştay açılmıştır. “Cerrahi tıp eğitiminde artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları”, “Metaanaliz”, “Büyük grupların derse katılımını mobil cihazlarla arttırın: Menti ve Kahoot uygulamaları”, “Simülasyona dayalı eğitimin planlanması  ve  uygulaması”, “Tıp eğitimi araştırmalarında Hiyearşik (Multilevel) modeller”, “Eğitsel hayatı kolaylaştıran teknolojik araç ve uygulamalar”  başlıkları ile açılan kurslar, 49 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. “Tıpta kötü haber verme – ne yapmalı? nasıl söylemeli?”, “Medikal simülasyon merkezinin tasarımı ve yönetimi”, “Klinik karar süreci: Script concordance test”, “Akreditasyon sürecinde öğrenci katkısı ne olmalı?” ve “Tıp eğitiminde teknolojinin doğru kullanımı” başlıkları ile açılan çalıştaylar ise, 63 katılımcı ile yapılmıştır.

Kongrede aşağıdaki konu başlıkları gündeme gelmiş ve her başlıkla ilgili mevcut durum ve gereksinimler tartışılmıştır.

  • Professionalism in 21st Century Medical Practice başlıklı konferansta Royal College of Surgeons of Ireland’dan Profesyonalizm konusundaki çalışmaları ile tanınan Dr. Oscar Traynor bilgi birikimini ve deneyimlerini aktarmıştır.
  • Eğitim Yönetimi: Pandemi ve Eğitimde Değişim panelinde pandemi sürecinde Yükseköğretim kurumları ve Tıp Fakültelerinde yaşananlar kuramsal zeminde tartışılmış ve Fakülte Eğitim Yöneticileri uygulamadaki deneyimlerini örneklendirmiştir.
  • Olağan ve olağandışı durumlarda çekirdek eğitim programlarının işlevi ve kullanımı başlıklı panelde 2020 yılında güncellenen Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı dokümanın hazırlığı aşamaları ve dokümanın kullanımına ilişkin kılavuzluk edecek bilgiler aktarılmıştır. Pandemi gibi olağan dışı durumlarda Çekirdek eğitim programlarının kullanımı konusu tartışılmıştır.
  • Mezuniyet sonrası tıp eğitimi: Pandemi sürecinde fırsatlar güçlükler başlıklı panelde pandemi süreci ile birlikte etkilenen mezuniyet sonrası tıp eğitiminde dünyada ve ülkemizde yaşananlar ve eğtimin sekteye uğramamızı için YÖK ve Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafından alınan önlemler paylaşılmıştır.
  • Entrustable Professional Activities in Medical Education başlıklı konferansta ile Radboud Institute for Health Sciences Hollanda’dan Dr. Jacqueline de Graaf EPA konusunda yaptığı çalışmaları aktarmıştır.
  • Tıp eğitiminde öğretim teknolojisi kullanımı: deneyimler, ipuçları ve yeni arayışlar başlıklı forumda konu ile ilgili dinamik bir tartışma yürütülmüş, konuyla ilgili katılımcılardan toplanılan sorular yanıtlanmıştır.

Kongrede, yukarıda bahsi geçen tüm başlıklarda yapılması gerekenler tartışılmış, iyi uygulama örnekleri sunulmuş, kamu, akademi ve sivil toplum başta olmak üzere tüm tarafların üstleneceği görev ve sorumluluklar görüşülmüş, tıp eğitimcilerinin alanda yaşadıkları deneyimler paylaşılmıştır.

XI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi’nde bu yıl üçüncü defa Tıp Eğitimi Araştırma Ödülleri verilmiştir. Ödül için başvuran çalışmalar arasında biri özgün araştırma kategorisinde diğeri tez çalışması kategorisinde olmak üzere iki nitelikli çalışma ödüle layık görülmüştür.

Kongre ile ilgili bilgilere http://kongre.teged.org/UTEK2020 adresinden ulaşabilmektedir.

Sonuç olarak, Tıp eğitimi ülkemiz ve dünyada sürekli değişen gereksinimleri karşılayacak şekilde güncellenerek, bilimsel bilgiye dayanan, gerekli beceri ve tutumların kazanılmasını sağlayarak, niteliği artan ve etik değerleri önceleyen bir anlayışla sürdürülecektir.

 


 

Değerli Meslektaşlarımız,

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği’nin XI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 12-14 Ekim 2020 tarihleri arasında Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Kongremizde tıp eğitimi ile ilgili temel, güncel ve tartışmalı konuları kapsayan zengin bir bilimsel program, alanında uzman yerli ve yabancı bilim insanları tarafından sizlerle paylaşılacaktır. Programda; konferanslar, paneller, sözlü ve poster bildiri sunumları yer alacaktır. Ayrıca bilimsel araştırmalara teşvik etmek amacıyla derneğimiz tarafından her yıl verilen “Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Araştırma Ödülü” kongrede sahibini bulacaktır. Kongre sırasında düzenlenecek çalıştay ve kurslar meslektaşlarımıza ve kongreye katılacak tıp öğrencilerine tıp eğitimi alanında bilgi ve deneyimlerini artırma fırsatı sunacaktır.

Tıp ve sağlık alanı eğitimi ile ilgilenen tüm katılımcıların beklentisini karşılayacağını umduğumuz kongremizin, sizlerin etkin katılımı ve katkıları ile değer kazanacağını düşünüyoruz.

Tıp eğitimi alanına gönül veren değerli meslektaşlarımızı ve tıp fakültesi öğrencilerini kongremizde görmekten mutluluk duyacağımızı bildirerek, saygılarımızı sunuyoruz.

Kongre Eş Başkanları

Doç. Dr. Nilüfer DEMİRAL YILMAZ

Prof. Dr. Yasemin ALANAY

 Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Duyurular

UTEK'20 katılım belgeleri hazırlandı!

Değerli Meslaktaşlarımız, Kongre Katılımcılarımız, UTEK'20 ...

UTEK'20 ana oturum videoları yayında

Değerli Meslektaşlarımız, UTEK'20  ana oturum konuşmaları...

Tıp eğitiminde öğretim teknolojisi kullanımı: deneyimler, ipuçları ve yeni arayışlar

Sayın katılımcı, 14 Ekim 2020 tarihinde saat 15:00-16:30’da &l...

İlk Çevrimiçi Kongremiz Pazartesi Günü Başlıyor!

Değerli Katılımcılar, 12-14 Ekim tarihleri arasında XI. Tıp Eğiti...

Sözlü ve poster bildiri gonderimi kuralları

Sözlü ve poster bildiri gonderimi kuralları için tı...

UTEK'20 çevrim içi kongre duyurusu

Değerli Meslektaşlarımız, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği’n...

UTEK'20 Çevrim içi Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız, Bildiğiniz üzere Acıbadem Üniver...

UTEK'20 yeni tarihi 12-14 Ekim 2020

Değerli Meslektaşlarımız, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakü...

UTEK'20 Ertelenmesi Hakkında Duyuru

Değerli Meslektaşlarımız, Bilindiği üzere COVİD-19 coronaviru...

XI. Ulusal Tıp Eğitimi Çevrim içi Kongresi 2020 Duyurusu

Değerli Meslektaşlarımız, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği&rsquo...