Bildiri

Özet No Türü Başlık Yazarlar
500671 Poster Bildiri "ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ MECLİSİ" Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği: Sevim Bürge Çiftçi Atılgan, Metin Yeşiltepe, Ali Cem Küçükdağlı, Muratberk Ada, Etkin Boynuyoğun, Şiyar Bahadır, Pergin Atilla, Bülent Altun
442104 Poster Bildiri “Hekimliği Öğreniyorum” Programının Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamı Uyumuna Etkisi Sevim Bürge Çiftçi Atılgan, Bilge Tuncel, Sevgi Turan
224021 Poster Bildiri Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Neşe Nur User, Süleyman Ayhan Çalışkan
983933 Sözlü Bildiri Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı Değerlendirme Stratejisi: Bir Uygulama Örneği Yasemin Uçal, Melike Şahiner, Levent Altıntaş
920307 Poster Bildiri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Gelişim Programlarının Değerlendirilmesi Ezgi Özgün Ezgi Özgün, Yeşim Şenol
743564 Poster Bildiri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleksel Beceri Eğitiminde Maket Üzerinde Yapılan Eğitimlerin Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetine Etkisi Erol Gürpınar, Sümer Mamaklı, Kemal Alimoğlu, Yeşim Şenol, Mustafa Daloğlu
985437 Sözlü Bildiri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Otomasyon Süreci Erol Gürpınar, Aslı Bostancı, Neslişah Özdemir, Murat Turhan
526246 Poster Bildiri Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programlarına Entegrasyonunda Yedi Öncelik Levent Altıntaş, Melike Şahiner
740667 Poster Bildiri Alerjik Rinit Kursu; Kbb Uzmanlık Eğitiminde Ters Yüz Sınıf Uygulaması Cüneyt Orhan Kara, Erdem Mengi, Bülent Topuz
196824 Sözlü Bildiri Bağışıklama Hizmetleri ve Yönetimi Dersinde Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme Yönteminin Uygulanması Muzaffer Eskiocak, Albena Gayef, Aziz Altınok, Duygu Baş, Gamze Demiray, Mehmet Güneş, Bahar Marangoz, Ahmet Mimaroğlu, Mesut Özkütükçü, Kübra Solak, Alper Sünnetçi, İrem Tamin, Didem Han Yekdeş, Mücahit Dalyan, Çağdaş Tanrıverdi
590916 Poster Bildiri Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilim İnsanı/hekim Yetiştirme Programı: Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Temel Laboratuvar Teknikleri Pratik Eğitimi Demet Koç, Faize Elif Bahadır, Timuçin Avşar, Yeşim Neğiş, Mehmet Ozansoy, Zülfiye Gül, Derya Susam, Türker Kılıç
115600 Poster Bildiri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Sosyal Sorumluluk Projesi Örneği: “Fidandan Koca Çınara Doğa Şenliği Selma Aydın Çetinkaya, Merih Öztoprak, Seyhan Demir Karabulut, Rıfat Vedat Yıldırım, Hayati Bilgiç
969162 Poster Bildiri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi Selin Seyhun, Semra Özçelik, Ayşegül Yabacı
297904 Poster Bildiri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4 ve 5 Öğrencilerinin Stajlara Devamlılığının Başarı Durumlarına Etkisi Eren Savuncu, Semra Özçelik
735884 Poster Bildiri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitiminde Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Toplumu Tanıma Program Uygulamalarının Değerlendirilmesi Semra Özçelik, Ceyda Acar, Bedia Ayhan Özyıldırım
552096 Poster Bildiri Bir Üniversite Hastanesinde Stajyer Tıp Öğrencilerinin Hasta Bakımı ve Diğer Hizmetlerde Yetkilendirilmesi ve Görev Tanımlamalarında Öğrenci Perspektifi Osman Zeki Karakuş, Vahide Bayrakal, A. Hüseyin Baskın
548293 Sözlü Bildiri Cerrahi Branş Uzmanlık Öğrencileri Ameliyathane Eğitim İklimi Değerlendirme Ölçeği: Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Hülya Eyigör, Cüneyt Orhan Kara, Mekin Sezik, Erol Gürpınar
702085 Poster Bildiri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İntörn Hekimlerinin Olguya Dayalı Çok İstasyonlu Elektronik Sınavlarının Değerlendirilmesi Yavuz Selim Kıyak, Işıl İrem Budakoğlu, Ödül Eğritaş Gürkan, Zühre Kaya, Hacer İlbilge Ertoy Karagöl, Özlem Coşkun
889640 Poster Bildiri Covid-19 Pandemisi Döneminde Online İntörn Eğitimi Çiğdem Kanburoğlu, Cüneyt Ardıç
564661 Mezuniyet öncesi öğrenci bildirisi Derslere Katılım, Bireysel Çalışma ve Diğer Değişkenlerin Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi Oğuz Can Işık, Elif Karaman, Taner Bâtın Aybar, Şebnem Eğriboyun
186103 Poster Bildiri Dönem 6 İntern Öğrencileri İçin Mini Klinik Beceri Değerlendirme Çalışması Burcu Küçük Biçer, Sevil İlhan
732563 Mezuniyet öncesi öğrenci bildirisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ders Katılımına İlişkin Görüşleri ve Düşük Katılıma Çözüm Önerileri Cem Aksoy
270163 Poster Bildiri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Üç Dönem Çoktan Seçmeli Sınavlarının Dönem Bazında Madde İstatistiklerinin İncelenmesi Ramazan Ataş, Zeynep Baykan, Melis Naçar, İskender Gün
850122 Sözlü Bildiri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Akademik Erteleme ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki Hasan Güneş, Zeynep Baykan
885516 Poster Bildiri Farklı Bilim Dallarından Eğiticiler ile Pdö Eğitim Modelinin Uygulanması: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Örneği Ebru Kale, Güven Bektemur, Birsen Say, Kürşad Nuri Baydili, Erdoğan Çetinkaya, Yunus Karakoç
559270 Sözlü Bildiri Farklı Hedeflere Doğru Aynı Kulvarda Yüzmek Ayşe Hilal Batı
965047 Poster Bildiri Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon Süreci Can Demirel, Y. Zeki Çelen, A. Feridun Işık, Tekin Karslıgil, Mustafa Orhan, Sibel Oğuzkan Balcı, Seval Kul, Fahriye Ekşi, Ramazan Bal, Nilgün Çöl, Neriman Aydın, Erkan Bülbül
991036 Poster Bildiri Geleceğin Hekimleri İçin Gezegen Sağlığı Müfredat Uygulamaları: Dönem 3 Öğrenci Geribildirimlerinin Değerlendirilmesi Melis Kartal Yandım, Dilek Ersil Soysal, Hakan Abacıoğlu
867772 Poster Bildiri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Anlatısal Tıp Program Tanıtımı ve Öğrencilerin Programa İlişkin Görüşleri Merih Öztoprak, Bilge Tuncel, Melih Elçin
213195 Poster Bildiri HÜTF Araştırma Görevlilerine Yönelik Akran Destekli Kardiyopulmoner Resusitasyon Eğitimi Deneyimi Bürge Atılgan, Ümitcan Ünver, Gülşen Taşdelen Teker, Filiz Üzümcügil
400762 Sözlü Bildiri İletişim Becerileri Eğitimi İçin Türkçe Sanal Hasta Uygulaması Geliştirme Projesi Barış Sezer, Melih Elçin, Tufan Aslı Sezer, Gülşen Taşdelen Teker
642969 Poster Bildiri İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Takıma Dayalı Öğrenme Deneyimine İlişkin Görüşleri Neşe Nur User
701614 Poster Bildiri İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf Öğrencileri Tarafından 1.sınıf Tıbbi Beceri Uygulamalarının Değerlendirilmesi Osman Ata Uysal
368822 Poster Bildiri İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi 3.sınıf Öğrencileri Tarafından 3.sınıf Tıbbi Beceri Uygulamalarının Değerlendirilmesi Osman Ata Uysal
740378 Poster Bildiri Jefferson Hekimlerin Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri Ölçeği Tıp Öğrencileri Versiyonunun Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması İrem D. Kaptan, Hasan H. Mutlu, Cem Malakcıoğlu, Hacer H. Mutlu
310500 Poster Bildiri Jinekolojik Muayene Değerlendirme Rehberinin Güvenirliğinin Değerlendirilmesi Yasemin Akşehirli Seyfeli, Melis Naçar, Zeynep Baykan, Gökhan Açmaz
967614 Poster Bildiri Kardiyoloji Asistanlarının Çekirdek Eğitim Programında Tanımlanan Klinik Yetkinlikler Açısından Özyeterlik Algısının Değerlendirilmesi Aylin Yıldırır, Sevgi Turan
996750 Poster Bildiri Kardiyoloji Uzmanlık Alanını Seçimde Rol Oynayan Faktörler Aylin Yıldırır, Armağan Altun
536741 Sözlü Bildiri Klasik Amfi Dersi, Ekiple Birlikte Öğrenme ve Uzaktan Eğitim Yöntemleri Öğrenme Sürecini Nasıl Etkiliyor? Mustafa Sevim, Sezin Kıroğlu Uzun, Alper Yıldırım, Berrak Çağlayan Yeğen, Özlem Sarıkaya
413079 Poster Bildiri Klinik Etik Karar Verme Sürecinde Hasta ile Görüşme Yapma Becerisi Eğitimine Yönelik Bir Değerlendirme Arif Onan, Müge Demir
966660 Poster Bildiri Klinik Nedenselleştirme ve Karar Vermede Olgu Temelli Öğrenme/değerlendirme Modeli ile Yapılandırılmış Sözlü Sınav Uygulaması Ali İhsan Taşçı, Esra Akdeniz
176206 Poster Bildiri Mcbü Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Derse Katılım Durumu Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi Süheyla Rahman, Nuran Ekerbiçer, Cevval Ulman, Nuri Özkütük, Kamil Vural
104771 Poster Bildiri Mcbü Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Fakülte Akreditasyon Algısı Anketi Değerlendirmesi Cevval Ulman, Batuhan Mutlu, Nuran Ekerbiçer, Süheyla Rahman, Nuri Özkütük, Kamil Vural
197332 Sözlü Bildiri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyokültürel Uyum Düzeyleri ile Akademik Başarı Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Asena Ayça Özdemir, Gühan Temel, Hüseyin Selvi, İbrahim Başhan
323874 Poster Bildiri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinden Akademik Faaliyetlere Gönüllü Öğrenci Katılımı İçin Bir Koordinasyon Örneği: Afgök Zeliha Kurtoğlu Olgunus, Derya Ümit Talas, Serap Demir, Ahmet Hakan Öztürk
490064 Poster Bildiri Mesleklerarası Eğitim, Mesleklerarası İşbirliği ve Hasta Güvenliği: Hacettepe Üniversitesi Örneği Bürge Atılgan, Merih Öztoprak, Bilge Tuncel, Gülşen Taşdelen Teker, Barış Sezer, Melih Elçin
725551 Poster Bildiri Mesleklerarası İşbirliği Atölyesi Sevim Bürge Çiftçi Atılgan, Kevser Özata, Çiğdem Bayzat, Mert Bardak, Şenay Sarmasoğlu, Melih Elçin
220176 Poster Bildiri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde “Eğitim” Konulu Seçmeli Derslere Öğrenci İlgisi ve Katılımı;   Bir Uygulama Örneği Melike Şahiner, Levent Altıntaş
530664 Sözlü Bildiri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Araştırma; Sadece Tanı Koyan Hekim Değil Koyduğu Tanıyı Araştıran, Yeni Tanı Yöntemleri Geliştiren Araştırma Yapan Hekim Yetiştirmek Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi Sinem Öktem Okullu, Fatih Artvinli, Melike Sahiner, Levent Altıntaş
666846 Poster Bildiri Muayene Becerileri Eğitiminde Standart Hasta ve Ventriloscope© Kullanımı Merih Öztoprak, Bürge Atılgan, Bilge Tuncel, Barış Sezer, Orhan Odabaşı, Melih Elçin
289015 Sözlü Bildiri Multidisipliner Olarak Yürütülen Neonatal Transportta Yaşanan Sorunların Simülasyon Uygulamaları Kullanılarak Araştırılması Mehmet Kenan Kanburoğlu, Çiğdem Kanburoğlu
472919 Poster Bildiri Mütf'de Seçmeli İngilizce Dersi Program Değerlendirmesi Özge Emre
298201 Sözlü Bildiri Odaklanmış Ultrasonografi Eğitiminin Yapılandırılması: Tıp Eğitim Programında Üst Düzey Entegrasyon Nilüfer Demiral Yılmaz, Funda Karbek Akarca, Süha Süreyya Özbek, Ersin Koylu, Mete Ertürk, Özge Altun, Cahide Soydaş Çınar, Filiz Özerkan, Şöhret Aydemir
482752 Poster Bildiri Öğrencilerin Bakış Açısıyla Yapılandırılmış Sözlü Sınavlar : Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi Pınar Daylan Koçkaya
124481 Poster Bildiri Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Başarı Düzeyi Arasındaki İlişki: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Iı Örneği Duygu Korkmaz, Mehmet Emin Layık
556373 Poster Bildiri Olguya Dayalı Çok İstasyonlu Elektronik Sınav Sorularının UÇEP-2014 ile Uyumunun İncelenmesi Yavuz Selim Kıyak, Işıl İrem Budakoğlu, Özlem Coşkun
701901 Poster Bildiri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Söylemleri ve Söylemlerin Öğrenme Süreçlerine Etkileri Yağmur Duman, Beyza Beyazıt, Miyase Nur Yaylacı, Sevim Ece Satasayar, Muhammet Ali Karaismailoğlu, Ömer Şahin, Merve Nur Ozül, Halit Türk, Mine Akgün, Alper Demircan, Özlem Mıdık
825533 Poster Bildiri Portfolyoda Kağıt-Kalemden Elektronik Sisteme Geçiş: Öğrencilerin E-Port ile İlgili Görüşleri Fatma Bayrambaş, Yusuf Yılmaz, Servet Aker, Özlem Mıdık
506518 Poster Bildiri Probleme Dayalı Öğrenim Eğitim Yönlendiricisi Değerlendirme Formlarının Online Ortamda Uygulanmasının Değerlendirilmesi Ezgi Ağadayı, Naim Karagöz, Nuriye Sarıakçalı, Seher Karahan, Neziha Bozdoğan
714591 Poster Bildiri Sağlık Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Değerlendirme Tercihleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Ayla Kececi, İpek Gönüllü, C.deha Doğan
479832 Poster Bildiri Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Uzamsal Yetenek Düzeyleri ve Gerçekleştirilen Eğitsel Uygulamanın Uzamsal Yetenek Düzeyine Etkisi Barış Sezer, Tufan Aslı Sezer, Melih Elçin
396002 Poster Bildiri Sağlıklı Yaşam Bağlamında Tasarlanan “Hayatın Kilometre Taşları” Seçmeli̇ Programının Müfredata Entegrasyonu Mehtap Kaçar, Özlem Tanrıöver
678580 Mezuniyet öncesi öğrenci bildirisi Simülasyon ve İleri Teknoloji Sempozyumunda Düzenlenen Atölyelerin Uluslararası ve Ulusal Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Simülasyon Temelli Öğrenme Algılarına Etkisi Enes Bilir, Erol Barbur, Seray Başak Bozkurt, Faruk Hakan Arın, Dilek Kitapçıoğlu
605956 Poster Bildiri Simülatör ve Simüle Hasta Üzeride Yapılan Solunum Sesleri Oskültasyonu Beceri Uygulaması Geri Bildirimi Demet Arı Yılmaz, Nevhiz Gündoğdu, Pınar Günel Karadeniz
674521 Poster Bildiri Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Alanı Öğretim Üyelerinin İşbirliğinde Tıp Fakültesinde Yürütülen İnsan Bilimlerinde Tıp Programına Yönelik Öğrenci Görüşleri Bürge Atılgan, Merih Öztoprak, Barış Sezer, Melih Elçin
182541 Poster Bildiri Sosyal Bilimlerle Entegre Tıp Uygulaması: ÇÜTF Örneği Gülşah Seydaoğlu, Aslı Boz, Erhan Bağcı
565935 Poster Bildiri Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme Örneği Selda Yardım, M. Kemal Alimoğlu
184183 Poster Bildiri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinin Sosyal Güvenirlik Açısından Değerlendirilmesi Burcu Tokuç, Gamze Varol, Gülsüm Özkan
791004 Poster Bildiri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Bilim Okur Yazarlığı: Bilim Koridoru Deneyimi Sevil Karabağ, Gamze Varol, Gülsüm Özkan, Burcu Tokuç
800137 Sözlü Bildiri TIBBİ MİKROBİYOLOJİ DERSİNDE YENİ NESİL BİR ÖĞRENME METODU Ayşegül Çopurçiçek, Songül Özyurt, Alper Bayazıt, İpek Gönüllü
188483 Sözlü Bildiri Tıbbi Mesleki Uygulamalarda Tıp Öğrencilerinin Dekanlık ve Başhekimlik Arasındaki İşbiriliğine Bakışı: Bir Üniversite Hastanesi Örneği Osman Zeki Karakuş, Vahide Bayrakal, A. Hüseyin Baskın
344837 Sözlü Bildiri Tıp Eğitimi ile İşbirliği: Uzmanlık Dernekleri Yeterlik Sınavları Aysel Başer, Funda İfakat Tengiz, Hale Sezer, Hatice Demir, Egemen Şen, Hatice Şahin
110484 Mezuniyet öncesi öğrenci bildirisi Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonunun Program Değerlendirme Süreçlerine Nitelikli Rapor Hazırlama Yöntemi: Geribildirim Hazırlama Metodolojisi Oğuz Can Işık, Muhammed Tayfun Taşdemir, Arda Ahmet, Tolga Eroğlu, Kaan Mert Güven, Beril Mat, Ecenur Tuc, Barış Bengür
421637 Poster Bildiri Tıp Eğitiminde Alan İçi Seçmeli Dersi: Popüler Bilim Öyküleri Sevgi Eskiocak, Albena Gayef
637964 Sözlü Bildiri Tıp Eğitiminde Beden Farkındalığı ve Profesyonellik Becerilerine Katkısı Hacer Nalbant, İnanç Sümbüloğlu, Mehmet Tekin
562426 Sözlü Bildiri Tıp Eğitiminde İngilizce Akademik Yazma: FAIR Prensibi Neslihan Önder Özdemir
253551 Mezuniyet öncesi öğrenci bildirisi Tıp Eğitiminde Sosyal Sorumluluk M. Halil Leygara, Funda İfakat Tengiz
893777 Sözlü Bildiri Tıp Fakültesi İkinci Sınıf Öğrencilerinin İletişim Becerileri Eğitimlerine Karşı Tutumları Esra Çınar Tanrıverdi
737867 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencileri Bakış Açısıyla Klinik Öncesi Posteroanterıor Akciğer Grafisi Değerlendirme Beceri Uygulaması Demet Arı Yılmaz, Mehmet Ali İkidağ, Pınar Günel Karadeniz
936356 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencileri Perspektifinden Tıp Eğitiminde Cinsiyet Rolleri ve Branş Seçimi Üzerine Etkileri Ezgi Ağadayı, Ayşe Göksu Bozdoğan, Recep Türker Bulut
695779 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlık Anksiyetesi ve Hipokondri Berna Arslan, Semra Özçelik
187778 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerine İskelet Sistemi Anatomisi Eğitiminde Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme Yönteminin Uygulanması Pelin İsmailoğlu, Mustafa Aktekin, Elif Nedret Keskinöz, Abdul Veli İsmailoğlu, Melike Şahiner, Levent Altıntaş
120183 Sözlü Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algıları Selcen Öncü, Özlem Erel
797291 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Seçmek İstediği Alanların İlişkisi Gülşah Seydaoğlu, Aslı Boz, Ş. Erhan Bağcı
160880 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Görüş ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Hülya Aybek, Hülya Çermik, Mustafa Kemal Alimoğlu
930745 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyleri (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği) Ayşen Melek Aytuğ Koşan, Çetin Toraman, Bahar Baş, Tuğçe El
320050 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Türkkan Öztürk Kaygusuz
272570 Poster Bildiri Tıp Fakültesine ve Klinik Eğitim Ortamına Uyum Çalıştayı Sevim Bürge Çiftçi Atılgan, Sevgi Turan, İskender Sayek
513405 Sözlü Bildiri Tıp Öğrencisi Portfolyosu- İzmir Ekonomi Üniversitesi Örneği Yasemin Seval-Çelik, İlgi Şemin, A. Banu Demir, A. Burak Özkaya, Funda İfakat Tengiz, Y. Hakan Abacıoğlu
987477 Sözlü Bildiri Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanında Yükseköğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Ozan Karaca, S. Ayhan Çalışkan, Onur Dönmez, H. İbrahim Durak
466419 Poster Bildiri Tıpta uzmanlık öğrencilerinin gözünden mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi ile mezuniyet sonrası eğitime geçiş süreci Meral Demirören, Bürge Atılgan, Gülşen Taşdelen Teker, Sevgi Turan
983168 Sözlü Bildiri Toplum İçinde Tıp Eğitimi Örneği Özden Gökdemir, İlgi Şemin, Hakan Abacıoğlu
632377 Sözlü Bildiri Toplumsal Destek Projesi Kapsamında Araştırma Yöntemi Öğretimi Örneği Mustafa Daloğlu
546591 Poster Bildiri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Sınav Sorularında Kalite Arayışı: Soru Kabul Komisyonunun Kuruluş ve İşleyişi Canan Eryıldız, Nuray Can, Ayşe Çaylan, Selman Çıkmaz, Derya Demirbağ Kabayel, Sevgi Eskiocak, Orkut Güçlü, Tevfik Gülyaşar, Mustafa İnan, Oktay Kaya, Sadık Altan Özal, Filiz Özyılmaz, Sezgi Sarıkaya Solak, Mert Saynak, Serdar Solak, Nurettin Taştekin, Filiz Tütüncüler, Sinem Yalçıntepe, Ahmet Muzaffer Demir
418363 Poster Bildiri Transgender Bireylerin Birinci Basamağı İlgilendiren Sağlık Sorunları ve Sağlık Gereksinimleri Filiz Ak Azar, Serdal Kenan Köse, Ekinsu Arslan, Arda Ayyıldız, Hacer Doğantekin, Özgür Kesici, Zeynep Koca, Berker Alkın Koçak
434484 Sözlü Bildiri Türkiye Tıp Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet: İntörn Bakış Açısı Özlem Mıdık, Ayşen Melek Aytuğ Koşan, Özlem Coşkun, Zeynep Baykan, Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü, Yeşim Şenol
732614 Sözlü Bildiri Türkiye'de Tıp Fakültelerinde Etik Eğitimi: Müfredat, Kapsam ve Kapasite Araştırması Yeşim Işıl Ülman, M. Volkan Kavas, Figen Demir, Fatih Artvinli, Melike Şahiner, Meral Demirören, Gamze Şenyürek, Işıl Pakiş, Nadi Bakırcı
449537 Poster Bildiri Üçüncü Sınıf Tıp Öğrencileri İçin Klinik Akıl Yürütme Eğitim Programı İncim Bezircioğlu, S. Ayhan Çalışkan, Dilek Soysal, Hakan Abacıoğlu
525492 Sözlü Bildiri Uzmanlık Eğitiminin Değerlendirilmesinde Ege Tıp Modeli Nilüfer Demiral Yılmaz, Hatice Şahin, Hilal Batı, Tansu Yamazhan, Canan Bor, Hür Hassoy, Gül Aktan, Kazım Çapacı, Levent Küçük, Süha Süreyya Özbek, Fahri Şahin, Funda Akarca, Nuri Yıldırım, Pelin Öztürk, Selda Erensoy, Zafer Dökümcü, Sercan Göde, Gürsel Çok, Taylan Sezer, Rüçhan Sertöz, Sibel Göksel, Cemil Gürgün
811833 Poster Bildiri Yapılandırılmış Bir Eğitim Modülünün, Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet ve Flört Şiddetine Yönelik Algı ve Tutumlarına Etkisi Özlem Miman, Sema Özan, Cemal Hüseyin Güvercin, Zehra Demiroğlu
715942 Sözlü Bildiri Yapılandırılmış Sözlü Sınav Örneği: Hibrit Model Pınar Daylan Koçkaya, Murat Öztürk, Fatih Mutlu, Hasan Mervan Değer
969666 Poster Bildiri Yaratıcı Drama Dersinin Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Empati Düzeyine Etkisi Zerrin Yanıkkaya, Özlem Tanrıöver