Bildiri Gönderme

 

Sözlü ve poster bildiri gonderimi kuralları için tıklayınız

 

Değerli katılımcılar,

Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi'ne gönderdiğiniz bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilecek, hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirdiği durumlarda üçüncü bir hakem davet edilecektir. Hakem değerlendirmelerinin sonuçları, Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilip gereğinde düzeltme için yazara gönderilebilecektir.

Bildirilerin sözel ya da poster bildiri olması kararı, bildirilerin niteliği göz önüne alınarak hakemlerin önerisi doğrultusunda bilimsel kurul tarafından verilecektir.

Bildiri özetlerinin kongre kitapçığında yer alması için, kayıt formunun doldurulması ve kongrede sunulması gerekmektedir.

Bildiri gönderme son tarihi: 1 Ağustos 2020

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Bildiri özetleri aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır.

  • Özetler, 300 ile 500 kelime arasında olmalıdır. 
  • Yazarların Ad-Soyad, kurum bilgileri ve bildiriyi sunacak olan yazar bilgileri belirtilmelidir.
  • Bildiri, Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.
  • Bildiri metninde tüm yazarlara (sorumlu yazar dahil) sırası ile yer verilmelidir. Sorumlu yazarın isminin ilk sırada olması zorunluluğu yoktur. Sorumlu yazar olarak belirtilen katılımcıya ait ödemenin yapılması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için http://kongre.teged.org/UTEK2020/bildiri-gonderme adresini ziyaret ediniz.

Bildiri Gönder