Kurs

Kurslar 12 Ekim 2020 Pazartesi saat 9.00-12.00 arası yapılacaktır. Başvurular 20 Mart Cuma günü bitecek ve ücretin yatırılması gerekmektedir.

Kurslar belirtilen kontenjanlarla sınırlıdır. Açık kalan kontenjanlar için ayrıca duyuru yapılacaktır. 

Öğrenciler tarafından düzenlenen kurs ve çalıştay bilgileri için lütfen http://kongre.teged.org/UTEK2020/ogrenci-calistay sayfasına uğrayınız. 

Cerrahi Tıp Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları  

Min:10 Max:15
Tıp Eğitimde ve özellikle de cerrahi branşlarda artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik uygulamaları tüm dünyada sıklıkla kullanılan teknolojilerden olmuştur. Kurs kapsamında katılımcılara bu tür teknolojler hakkında bilgiler verilecek, cerrahi branşlarda anatomik yapıların ameliyat sahalarındaki oryantasyonunda ve bu vesile ile de cerrahi başarıda artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarını nasıl etkin kullanılabilirliği hakkında bilgilere kapsamlı literatür ışığında yer verilecektir.     
Doç. Dr. Ali Rıza Cenk  Çelebi    Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Musa Batuhan Yolcu    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Nitel Araştırma Yöntemleri    

Min:10 Max:20
Katılımcıların; Nitel araştırma  paradigması, nitel  araştırmalarda yaygın kullanılan 5 hakim yaklaşım, nitel araştırmalarda örneklem büyüklüğü,veri analizi yaklaşımlar ve nitel araştırmada raporlama  ilkelerine ilişkin bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır     
Dr. Ögr. Üyesi Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD
Dr. Ögr. Üyesi Çetin TORAMAN    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Büyük Grupların Derse Katılımını Mobil Cihazlarla Arttırın: Menti ve Kahoot Uygulamaları    

Min:5   Max:20
"Büyük grupların ders ya da sunumlarda dikkatini dağıtan en önemli unsurlardan biri cep telefonudur. Cep telefonlarını dikkat dağıtan bir araçtan, dikkat toplayan ve öğrenci-ders etkileşimini arttıran olan bir araca nasıl çevrilebileceği göstermek ve katılımcıların katkısıyla Tıp Eğitimi alanında nasıl faydalı olabileceğini tartışabilmek için “Büyük Grupların Derse Katılımını Mobil Cihazlarla Arttırın: Menti & Kahoot Uygulamaları ” isimli bu kurs planlanmıştır.

Bu kursun katılımcılarına, büyük grup ders ya da sunumlarında;
• anlık soru-cevap, çoktan seçmeli ve açık uçlu soru türlerinde mini-testlerin yapılabilmesini, 
• anket veya ölçek uygulaması yapılabilmesini, 
• geri bildirim toplanabilmesini, 
• kavramlar üzerinden düşünce bulutu yapılabilmesini,
oyunlaştırmacı bir yaklaşımla öğrenenlerin dikkat düzeyini ve ders etkileşimini arttırabilmesini sağlayacak web araçları tanıtılacak ve örnek uygulamalar yapılacaktır.
Katılımcıların kursa katılırken yanlarında mutlaka taşınabilir bilgisayar ve akıllı cep telefonlarını getirmeleri gerekmektedir."    
Öğr. Gör. Dr. Ozan KARACA    Ege Üniversitesi
Doç. Dr. S. Ayhan ÇALIŞKAN    Ege Üniversitesi

Simülasyona dayalı eğitimin planlanması  ve  uygulaması     

Min:6 Max:12
Simülasyona dayalı eğitimi mevcut eğitim programına entegre etmeyi planlayan eğiticilere klinik simülasyon ,senaryo uygulaması ve debrifing yöntemleri konusunda deneyim kazandırmak    
Dr. Öğr.Üyesi Dilek Kitapçıoğlu    "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Prof. Dr.  Özlem Tanrıöver    Yeditepe Üniversitesi

Tıp Eğitimi Araştırmalarında Hiyearşik (Multilevel) Modeller    

Min:5   Max:25

Bu kursun amacı; 

Bağımlı gözlem, sabit etki ve rasgele etki, içeçelik (nested), tekrarlı gözlem gibi kavramlarının multilevel modeli ile anlatılması.
Katılımcıları multilevel modelin kullanıılması gereken durumları analiz edebilecek düzeye getirilmesi.
Müdahale araştırmalarında(Multilevel model) kullanılacak örnek büyüklüğünün nasıl belirleneceğinin anlatılması (power analysis)dır.


Kursun sonunda katılımcı;

İstatistikte en çok karıştırılan bağımlılık, içeçelik(nested), tekrarlı gözlem gibi kavramları öğrenmiş olacak ve ücretsiz bir program(Jamovi) ile tıp eğitimi alanında multilevel model uygulaması yapmış olacaktır.

Doç. Dr.  Esra Akdeniz    Marmara Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Klinik eğitimde simülasyonun kullanımı:  İnterdisipliner yaklaşım    

Min:10 Max:20
"Farklı sağlık mesleklerinden öğrencilerin mümkün olan en iyi hasta bakımını sağlamak için birlikte öğrenme ve birbirlerini tanıma fırsatlarına ihtiyaçları vardır. Bu kursun amacı;
-Katılımcıların kaliteli sağlık bakım hizmeti sunumu ve hasta güveliğini sağlamada, birlikte çalışanların birlikte öğrenmesini sağlayacak simülasyona dayalı öğrenme deneyimlerini nasıl tasarlayabileceklerine ilişkin farkındalık kazandırılması, 
-Katılımcılara, bir senaryo uygulaması ile iletişim, işbirliği ve ekip çalışması gibi interdisipliner becerileri geliştirme ve uygulama fırsatı sunmaktır.
Prof. Dr.  Vesile Ünver  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Doç. Dr.  Esra Uğur    

 

Eğitsel Hayatı Kolaylaştıran Teknolojik Araç ve Uygulamalar

Min: 3 Max:20

Bu kursun temel amacı, katılımcıların eğitim faaliyetlerinde (ders öncesi, sırası, sonrasında) teknolojiden yararlanarak gereksinimlerini (e-içerik oluşturma, çevrimiçi ders oluşturma, ölçme-değerlendirme yapabilme, etkileşimi artırma vb.) kolaylıkla ve ücretsiz uygulamalar ile karşılamalarına destek olmaktır. Bu amaç doğrultusunda;

  • Ücretsiz, kullanımı kolay teknolojik araç ve uygulamalar hakkında farkındalığı artırmak,
  • Bu araçların kullanımını gerçekleştirmek,
  • İyi uygulama örneklerini paylaşmak,
  • Bir dersin/konunun elektronik olarak yürütülebilmesi için adım adım işlemleri uygulamaktır.

(Not: Tüm anlatımlar adım adım her bir işlemin ekran görüntülerinin alınması ile katılımcılar ile paylaşılacaktır.)

Dr.Öğr.Üyesi  Barış Sezer      Hacettepe Ünv.