Öğrenci çalıştay

Öğrenci çalıştayları tüm öğrencilere  ve öğretim üyelerine açıktır ve ücretisizdir.

Çalıştay dışı kongreye katılmak isteyen öğrencilerin  ayrıca kongre kaydı yaptırması gerekmektedir. 

 

Akreditasyon sürecinde öğrenci katıkısı ne olmalı?

Min:25 Max:35

Öğrenci İrem Aktar EMSA Türkiye
Öğrenci Ahmet Fatih Çalışkan TurkMSIC
Prof. Dr. Melih Elçin Danışman Öğretim Üyesi 

Akreditasyon kavramı tıp eğitiminde standartın sağlanması ve bu standartın sürekli gelişimini sağlama konusunda oldukça önemlidir. Bu kavramın doğru bir şekilde amacına ulaşması için öğrenciler önemli bir kriterdir. Fakat akreditasyon kavramı öğrenciler tarafından tam olarak anlaşılamayan ve hangi aşamalarında sürece dahil olunabileceği bilinmeyen bir konu olduğunu düşünmekteyiz. Bizler bu çalıştay ile öğrencilerin akreditasyon sürecine daha aktif olarak nasıl katılacağı konusunda bilgi paylaşımı yapmayı amaçlıyoruz. Çalıştaya katılım gösteren öğrenciler ve hocalarımız, basamaklar halinde akreditasyon sürecinde öğrencilerin sürece dahil olabilecekleri noktaları öğrenme şansı yakalayacaklar. Bu konuda farkındalık kazandırarak daha verimli vew daha doğru bir akreditasyon sürecinin gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Öğrenci Temsiliyeti Sağlamak: Neredeyiz ve Hedef Neresi?

Min:10 Max:30

Öğrenci Kaan Mert Güven "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi TEÖK üyesi "    
Doç. Dr. Levent Altıntaş Danışman Öğretim Üyesi

"Bu çalıştayın amacı, her zaman önemi vurgulanan öğrenci temsiliyeti konusunda katılımcıların;
- Kendi fakültelerinde nerede olduğunu sorgulaması,
- İleri öğrenci temsiliyeti basamaklarının neler olduğunu kavraması ve
- Kendi fakültelerinde öğrenci temsiliyetini nasıl daha ileri basamaklara taşıyabileceklerini tartışmasıdır."

Tıp eğitiminde teknolojinin doğru kullanımı 

Min:25 Max:35

Öğrenci İrem Aktar EMSA Türkiye (İstanbul Tıp Fakültesi)
Öğrenci Ahmet Fatih Çalışkan TurkMSIC (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)
Prof. Dr. Melih Elçin Danışman Öğretim Üyesi 

Şu anda yaşadığımız dünya düzeni değişiyor, gelişiyor ve bunların sonucunda teknoloji adına birçok teknolojik gelişme kaçınılmaz oluyor. Bilim dünyası da bu gelişmelere ayak uydurarak yeni teknolojileri kullanılabilir hale getirmek için çaba sarf ediyor. Bu çalıştayda tıp eğitiminin teknolojiyle beraber uğradığı değişimi incelemeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda değişimlerin tarihçesi,olumlu ve olumsuz yönlerini objektif bir şekilde ele alarak detaylı inceleme yapacağız. Tıp fakültelerinde,ulusal ve uluslararası çapta yapılmış ve yapılabilecek olan tıp eğitiminde teknolojinin doğru ve etkili kullanımını artırmaya yönelik proje,plan ve fikir taslakları oluşturmaya odaklanarak katılımcıların bulundukları yerlerde etkili birer savunucu olmalarını amaçlıyoruz