Önemli Tarihler

Etkinlik Tarihi: 19.05.2022 - 22.05.2022

Bildiri Gönderme Son Tarihi: 10.04.2022

Son Kayıt Tarihi: 21.05.2022

Yer
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kayıt İşlemleri

Özet gönderimi ve kayıt işlemleri için tıklayınız.

Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2022

ULUSAL TIP EĞİTİMİ KONGRESİ 2022

XII. ULUSAL TIP EĞİTİMİ KONGRESİ

19-21 MAYIS 2022

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, SAMSUN

KAPANIŞ BİLDİRGESİ

Biraz yorucu ancak verimli olduğunu düşündüğümüz üç günlük yolculuğumuzu bugün tamamladık.  19-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz XII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ev sahipliğinde Tıp Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği ve Türk Tıp Eğitimi Derneği’nin işbirliği ile düzenlenmiştir. Kongremize bu yıl video konferans yoluyla Dr. Roger Daglius Dias, Dr.Thomas C. Reeves,  Dr. Teresa M. Chan olmak üzere üç uluslararası konuşmacı ile Dr. Simon Maxwell’de düzenlenen uydu oturumu ile katılmıştır. Kongreye farklı üniversitelerden tıp fakültesi dekan ve dekan yardımcıları, öğretim elemanları, öğrenciler ve Azerbaycan’dan gelen konuklarımız olmak üzere 362 kişi katılmıştır. Kongreye katılan, emeği geçen herkese ve kongremizi destekleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, TÜBİTAK, Samsun Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi tekrar teşekkür ederiz. Ayrıca sponsorluklarıyla bizi destekleyen Samsun Tabip Odası, Sağlık Sosyal Yardım Vakfı, Online Bilgi, Keklikoğlu, Bertaş, Gemini, Songür, Merkim ve Uğur Sağlık’a teşekkür ederiz. Davetimizi kabul ederek kongremize katılan KAHEV’e de ayrıca teşekkür ederiz.

Kongrede 4 konferans, 4 panel, 1 forum, 1 öğrenci oturumu, 1 uzmanıyla buluşma oturumu gerçekleştirilmiştir. Üçü yurt dışından olmak üzere toplam 19 konuşmacı panel ve konferanslarda yer almıştır. Beş uzman konuşmacı katılımcılarla buluşmuştur. 9 oturum başkanı görev almıştır. Sözlü ve poster sunumlarında ise 16 oturum başkanı görev almıştır.

Kongremize kabul edilen 124 bildiriden 20 tanesi sözlü bildiri 104’ü ise poster bildiri olarak seçilmiştir. Kongrede tıp eğitimi alanında kuramsal tartışma ve uygulamaların çalışıldığı 6 kurs ile öğrencilere yönelik 3 kurs programı gerçekleştirilmiştir. Yurt dışından katılan değerli konuğumuz Dr. Roger Daglius Dias, Kongrenin ilk günü “Tıp Eğitiminde Örgütsel Değişim” başlıklı konferansı vermiştir. Arkasından Türkiye’de Tıp Eğitiminde Değişimin Yönü başlıklı konferansla değişim tıp dekanlar konseyi, Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, Tıp Eğitimi çalışanları ve Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilmiştir. 

İkinci gün Dr. Belgin Aydıntan “Değişimde Kurum Kültürü ve İklimi” başlıklı bir konferans vermiştir. Farklı tıp fakültelerinde yaşanan değişimler “Tıp Fakültelerinin Değişim ve Liderlik Deneyimleri: Türkiye Örneği” panelinde tartışılmıştır. Öğleden sonraki ikinci oturumda da uluslararası bir örnekle Azerbaycan'da Sağlık Profesyonellerinin Eğitimindeki Değişim dinlenmiştir. “Değişim ve Gelecek” panelinde ise Yaşam tarzımızda değişimler, Tıp hizmet talebi ve sunumunda değişimler ve Değişimin eğitim ve tıp eğitimine yansımaları tartışılmıştır. Dr. M. Teresa Chan’in konferansıyla da “Değişen Tıp Eğitimi Bağlamında Eğitim Teknolojisi” değerlendirilmiştir.

Kongrenin son günü bu yıl ilk kez düzenlenen “Uzmanıyla Buluşma” oturumuyla tıp eğitimi alanında belirlenen beş konuda uzman kişiyle tıp eğiticilerinin ve öğrencilerin bir araya gelmesi sağlanmıştır. Ayrıca düzenlenen forum ile “Ulusal Çekirdek Eğitimi Programı ve Tıp Eğitimi” gündeme getirilmiş, geniş katılım ile tartışılmıştır.

Son gün konuşmacılarımızdan Dr. Thomas C. Reeves’den “Tıp Eğitimi Bağlamında Tasarım Temelli Araştırma ve Eylem Araştırması” adlı konferans dinlenmiştir. 

Tıp eğitiminde öğrenci katılımının önemi, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneğinin düzenlediği tüm kongre ve sempozyumlarda da vurgulanmakta; bu bağlamda öğrenci oturumlarına yer verilmektedir. XII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi’nde, Tıp Eğitimi Geliştirme Derneği’nin çatısı altında 2018 yılında oluşturulan öğrenci ağı bu yıl kolaylaştırıcıları ile birlikte “Tıp Eğitiminde Değişim ve Liderlik” başlığında bir öğrenci çalıştayı gerçekleştirmiştir. Çalıştaya Tıp Eğitimi Geliştirme Derneği Öğrenci Ağı temsilcilerinin yanı sıra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve farklı fakültelerden gönüllü öğrenciler de katılmıştır. Çalıştay ve ortaya çıkan ürünler Sağlık Sosyal Yardım Vakfı’nın desteği ile gerçekleştirilmiştir.

XII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresinde bu yıl düzenlenen TEGED – Tıp Eğitiminin Renklerini Keşfet Fotoğraf Yarışması 2022 ve Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Araştırma Ödülü 2022 için bu yıl yeterli başvuru olmadığı için seçim yapılamamış ve ödül verilememiştir.

Kongrede yapılan sözlü bildiri ve poster başı tartışmalar ile tıp eğitimi alanında deneyim paylaşımı ve iş birliği zenginleştirilmiştir. Bu yıl da poster ve sözlü bildiri ödülleri verilmiştir. 

Tıp ve sağlık profesyonellerinin eğitimi alanında çalışmalar yapan, iyi örnekleri uygulamaya aktaran ve bu çalışmalardan yararlanacakları bir araya getiren XII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi hep birlikte daha üretken bir geleceğe adım atacağımıza olan inançları artırmıştır.

Önümüzdeki yıllarda yüz yüze kongrelerde tekrar bir araya gelmek dileğiyle hoşçakalın.

Kongre ile ilgili bilgilere http://kongre.teged.org/UTEK2022 adresinden ulaşabilmektedir.

 

UTEK 2022

XII. ULUSAL TIP EĞİTİMİ KONGRESİ

Değerli Meslektaşlarımız ve Öğrencilerimiz,

XII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi’ni 19-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştireceğimizi ilan etmekten mutluluk duyuyoruz.

Kongremizde tıp ve sağlık alanı eğitimlerinde çalışmaları olanları ve bu çalışmalardan yararlanacakları bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl kongremizde Tıp Eğitiminde Dönüşüm ve Liderlik öncelikli olmak üzere tıp eğitimi ile ilgili konularda konferanslar, paneller, sözlü ve poster bildiri sunumlarını dinleme, tartışma ve deneyim paylaşma şansı bulacağız. Ulusal nitelikli olan kongremize yabancı konuşmacıların katılımı ile kongremizi zenginleştirmeyi planlıyoruz. Kongre öncesinde katılımcılara temel çalışma alanlarında bilgi ve deneyimlerini arttırma fırsatı sağlayacak kurslar düzenlenecektir. Bilimsel araştırmalara teşvik etmek amacıyla derneğimiz tarafından her yıl verilen “Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Araştırma Ödülü” bu yıl da kongremizde sahibini bulacaktır. Kongre ile ilgili bilgileri http://kongre.teged.org/UTEK2022 adresinden takip edebilirsiniz.

Gerçekleştireceğimiz XII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi’nin bu alanda özveri ile çalışan tüm paydaşların katılımı ve katkıları ile güçleneceğine ve daha başarılı bir noktaya taşınacağına inanıyoruz. Emeğini ve gönlünü tıp eğitimine veren herkesi kongremize davet ediyoruz. Siz değerli tıp eğiticilerimizi ve öğrencilerimizi kongremizde görmekten mutluluk duyacağımızı bildirerek bilimsel ve sosyal açıdan başarılı ve keyifli bir kongre geçirmek dileğiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz. 19 Mayıs’ta Samsun’da görüşmek üzere....

 

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Zeynep Baykan

TEGED Yönetim Kurulu Başkanı
Kongre Eş Başkanı 

Prof. Dr. Cengiz Çokluk

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Kongre Eş Başkanı 

Doç. Dr. Gülşen Taşdelen Teker 

TEGED Yönetim Kurulu Sekreteri
Kongre Genel Sekreteri 

Doç. Dr. Servet Aker

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD.
Kongre Yerel Sekreteri 

 

Duyurular

Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2022 Bildiri Kitapçığı yayınlanmıştır.

Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2022 Bildiri Kitapçığı yayınlanmı...

DUYURU

İlki 2018 yılında gerçekleştirilen “Araştırma Tartışma...

DUYURU

XII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresinde bu yıl düzenlenen “TEGED ...

ULAŞIM BİLGİLERİ

Değerli UTEK-22 Konukları Samsun Çarşamba Havalimanına inecek...

KREDİLENDİRİLME

XII Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Ku...

TüBİTAK DESTEĞİ

XII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi TÜBITAK Bilim İnsanı Destek Progr...

KURS KAYITLARI 6 MAYIS 2022 YE KADAR DEVAM ETMEKTEDİR.

Kurs kayıtları 6 Mayıs 2022 ye kadar devam etmektedir,  Yeterli ka...

SOSYAL ETKİNLİK PROGRAMLARI

Değerli Katılımcılar, UTEK22 Sosyal Etkinlik Programları Gü...

UTEK22 SON KAYIT TARİHİ 21 MAYIS OLARAK GÜNCELLENMİŞTİR

Değerli Katılımcılar, UTEK22 Son kayıt tarihi 21 Mayıs olarak g&uu...

UTEK22 BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİMİ 10 NİSAN'A KADAR UZATILMIŞTIR

Değerli Katılımcılar, UTEK22 bildiri özet gönderimi 10 Nis...

Araştırma Tartışmaları

İlk oturumunu UTES 2019’da gerçekleştirdiğimiz Araştırma ...

TIP EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ 2022 BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Araştırma Ödülü 2022 ...

UTEK22 BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİMİ 31 MART'A KADAR UZATILMIŞTIR

Değerli Katılımcılar, UTEK22 bildiri özet gönderimi 31 Mar...

UTEK22 BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİMİ BAŞLAMIŞTIR

Bildiri Gönderme Değerli Katılımcılar, UTEK-2022 Kongresine ...

Kurs Açmak İçin Talepler Toplanmaya Başlanmıştır

Kurs Açmak İçin Talepler Toplanmaya Başlanmıştır UTEK...

TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.