Bildiri

Özet No Türü Başlık Yazarlar
197 Poster Bildiri Acil Tıp Alanında Klinik Eğitim ve John Dewey Betül Akbuğa Özel
148 Sözlü Bildiri Akılcı İlaç Kullanımı Programının Ölçme ve Değerlendirmesinde Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavlar Nasıl Uygulanmaktadır? Rahman Yavuz, S. Sırrı Bilge
185 Poster Bildiri Akılcı İlaç Kullanımı ve Reçete Yazma Eğitiminin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi Pınar Topsever, Melike Şahiner
103 Poster Bildiri Anatomi Çalışma Tercihleri: Ön Değerlendirme Ekremcan Karaer, Çağatay Barut
192 Poster Bildiri Araştırma Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Tıp Öğrencilerinin Görüşleri Sevgi Turan, Aylin Güngör, Tuğçe Saka, İskender Sayek
183 Poster Bildiri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinikte Erken Gözlemler Dersi Nicel ve Nitel Geri Bildirimlerinin İncelenmesi Zeynep Ünal, Kumru Didem Atalay, Arzu Balkan, İ. Haldun Müderrisoğlu
115 Poster Bildiri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Eğitim Danışmanlığı Konusundaki Algısı Damla Gürkan, Yurdagül Deveci, Kumru Didem Atalay, Arzu Balkan, İ. Haldun Müderrisoğlu
117 Poster Bildiri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çekirdek Eğitim Programında Yer Alan Mesleki Beceriler Konusundaki Algıları Ece Atalay, Ender Ergüder, Aslı Ece Özcivan, Kumru Didem Atalay, Arzu Balkan, İ. Haldun Müderrisoğlu
116 Poster Bildiri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki İngilizce Dersi Hakkındaki Düşünceleri Orhan Ayata, Senem Yüksel, Damla Gürkan, Kumru Didem Atalay, Arzu Balkan, İ. Haldun Müderrisoğlu
118 Poster Bildiri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin, Tıp Eğitimi Programı Hakkındaki Düşünceleri Bade Yağmur Gürel, Senem Yüksel, Ece Atalay, Kumru Didem Atalay, Arzu Balkan, İ. Haldun Müderrisoğlu