Bildiri

Özet No Türü Başlık Yazarlar
197 Poster Bildiri Acil Tıp Alanında Klinik Eğitim ve John Dewey Betül Akbuğa Özel
148 Sözlü Bildiri Akılcı İlaç Kullanımı Programının Ölçme ve Değerlendirmesinde Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavlar Nasıl Uygulanmaktadır? Rahman Yavuz, S. Sırrı Bilge
185 Poster Bildiri Akılcı İlaç Kullanımı ve Reçete Yazma Eğitiminin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi Pınar Topsever, Melike Şahiner
103 Poster Bildiri Anatomi Çalışma Tercihleri: Ön Değerlendirme Ekremcan Karaer, Çağatay Barut
192 Poster Bildiri Araştırma Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Tıp Öğrencilerinin Görüşleri Sevgi Turan, Aylin Güngör, Tuğçe Saka, İskender Sayek
183 Poster Bildiri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinikte Erken Gözlemler Dersi Nicel ve Nitel Geri Bildirimlerinin İncelenmesi Zeynep Ünal, Kumru Didem Atalay, Arzu Balkan, İ. Haldun Müderrisoğlu
115 Poster Bildiri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Eğitim Danışmanlığı Konusundaki Algısı Damla Gürkan, Yurdagül Deveci, Kumru Didem Atalay, Arzu Balkan, İ. Haldun Müderrisoğlu
117 Poster Bildiri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çekirdek Eğitim Programında Yer Alan Mesleki Beceriler Konusundaki Algıları Ece Atalay, Ender Ergüder, Aslı Ece Özcivan, Kumru Didem Atalay, Arzu Balkan, İ. Haldun Müderrisoğlu
116 Poster Bildiri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki İngilizce Dersi Hakkındaki Düşünceleri Orhan Ayata, Senem Yüksel, Damla Gürkan, Kumru Didem Atalay, Arzu Balkan, İ. Haldun Müderrisoğlu
118 Poster Bildiri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin, Tıp Eğitimi Programı Hakkındaki Düşünceleri Bade Yağmur Gürel, Senem Yüksel, Ece Atalay, Kumru Didem Atalay, Arzu Balkan, İ. Haldun Müderrisoğlu
95 Poster Bildiri Beceri Eğitiminde Koçluk: Öğrenci Nasıl Algılıyor? Hale Sezer, Hatice Şahin
133 Poster Bildiri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinde Eğitim ve Ölçme Değerlendirme D. Sema Arıcı, Semra Özçelik, Ayşenur Meriç Hafız
134 Poster Bildiri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Olgu Temelli Oturumlarla İlgili Öğrenci Geribildirimleri Semra Özçelik, Dilek Sema Arıcı, Ayşenur Meriç
99 Poster Bildiri Bir Soru Bankasının Hikayesi Selcen Öncü, Özgür Güven, Özlem Erel, Serpil Demirağ
142 Poster Bildiri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Çalışma Modüllerinin Özellikleri ve İşleyişi Serpil Velipaşaoğlu, Ümit Aksoy, Hülya Ellidokuz, Özlem Yılmaz, Aylin Arıcı, Ahmet Can Bilgin
93 Poster Bildiri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Akran Danışmanlığı Projesi Deneyimi Gamze Gültekin, Anıl Palut, Duygu Engez, Kaan Durmuş, Merve Birge, Berna Musal
94 Poster Bildiri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Elektronik Nöks Uygulaması: İki Yıllık Deneyim Berna Musal, Oğuz Kılınç
187 Poster Bildiri Ege Hemofili Hasta Okulu: Öğrenciler Ne Düşünüyor? Zuhal Mehrekula, Nilüfer Demiral Yılmaz, Fatoş Dilan Köseoğlu, Fahri Şahin
108 Poster Bildiri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Eğitiminde Uygulanan Sınavların Değerlendirilmesi İskender Gün, Züleyha Karaca, Zafer Sezer, Zeynep Baykan, Melis Naçar, Emine Alp Meşe, M. Hakan Poyrazoğlu
165 Poster Bildiri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Tıbbi Beceri Sınavlarında Kullanılan “İntramüsküler Enjeksiyon Becerisi Değerlendirme Rehberi” Güvenirliği Yasemin Akşehirli Seyfeli, Zeynep Baykan, Melis Naçar, Elif Deniz Şafak
162 Poster Bildiri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Yapılan Çalışmalar Zeynep Baykan, Melis Naçar, Osman Günay, İskender Gün, Hakan Poyrazoğlu
98 Poster Bildiri Etkin Bir Sunu Hazırlama Üzerine Özel Çalışma Modülü Örneği Selda Yardım, Sümer Mamaklı, Kemal Alimoğlu
166 Poster Bildiri Filmlerde Hekimlik Hatice Şahin, Burcu Arslan, Enes Alptekin Canlı, Berfu Kamburoğlu, Aybeniz Özer, Şefika Ceren Türe
189 Poster Bildiri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Durumluk-Sürekli Kaygı Durumlarının Değerlendirilmesi Saideh Arefi, Koray Aktuğ
97 Poster Bildiri Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Eğitimle İlgili Algı ve Değerlendirmeleri Can Demirel, Neriman Aydın, Sibel Oguzkan Balcı, Yusuf Zeki Çelen
96 Poster Bildiri Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci ve Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Tıp Fakültesini Tercih Nedenleri ve Tıp Eğitiminden Beklentileri Neriman Aydın, Can Demirel, Sibel Oğuzkan Balcı, Yusuf Zeki Çelen
171 Poster Bildiri Görsellerle Hastalık Cengiz Yakıncı, Mahmut Durmuş, Nigar Vardı
173 Poster Bildiri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Intramusküler Enjeksiyon Yapma Beceri Eğitimine Yönelik Öğrenci Geribildirimlerinin Değerlendirilmesi Barış Sezer, Şükriye Ece Abay, Orhan Odabaşı, Melih Elçin
145 Poster Bildiri Hastane Öncesi Sağlık Profesyonellerine Yönelik Travma İleri Yaşam Desteği Eğitim Programı Okan Ok, Kevser Vatansever, Ebru Şener Araz, Haluk Agah, Halil İbrahim Durak
119 Poster Bildiri Hekimlik Mesleği Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Yusuf Ay, Fatma Sultan Kılıç, Didem Arslantaş, Ferhan Esen, Kubilay Uzuner, Koray Harmancı, Hüseyin İlhan, Kevser Erol
180 Poster Bildiri Hizmet İçi Eğitimlerde Simülasyon Senaryosu Geliştirme Süreci Pınar Daylan Koçkaya, İlker Gürcüoğlu, Yavuz Üçkuyu
104 Poster Bildiri HPV DNA NUMUNE ALMA BECERİSİNİN SINANMASINDA KULLANILACAK BİR ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ Aysel Başer, Nilüfer Demiral Yılmaz, Hatice Şahin
194 Sözlü Bildiri İletişim Becerileri Eğitimi Sınavında Gözlemci ve Standart Hasta Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması Orhan Odabaşı, Gülşen Taşdelen Teker, Meral Demirören, Ece Abay, Arif Onan, Barış Sezer, Sevgi Turan, Melih Elçin
172 Poster Bildiri İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Iv Öğrencilerinde Anksiyete Düzeyinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Ahmet Kadir Arslan, Cemil Çolak, Mahmut Durmuş, Nigar Vardı
150 Poster Bildiri İntörn Doktorların Yeterlilik Algılarının ve Akademik Başarıları ile İlişkisinin Değerlendirilmesi Özlem Sarıkaya, İbrahim Kozluca, Mücahit Kurt, Ahmet Anıl Sahar, Süleyman Emre Temiz, Derya Zıvalı
193 Poster Bildiri Kanıta Dayalı Tıp Eğitiminde Ögrencilerin Grupla Çalışma Becerilerine Yönelik Özdeğerlendirmeleri Meral Demirören, Sevgi Turan, Arif Onan, Melih Elçin
153 Poster Bildiri Klinik Eğitim Öncesinde Genişletilmiş Eşleştirme Soruları Bir Alternatif mi? Rahman Yavuz
132 Sözlü Bildiri Klinik Eğitimde Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi D. Sema Arıcı, Özlem Sarıkaya, Semra Özçelik
169 Poster Bildiri Klinikte İzleme, Ölçme ve Değerlendirmede Web 2.0 Araçları Vildan Özeke, Özlem Coşkun, Işıl İrem Budakoğlu
137 Poster Bildiri Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'de Dönem 4 Genel Cerrahi Stajında Pratik Eğitim Programının Çekirdek Eğitim Programına Göre Yapılandırılmasının Sonuçları Sertaç Ata Güler, Turgay Şimşek, Abdurrahim Fidan, Tansu Ömer, Nihat Zafer Utkan
198 Poster Bildiri Konya Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Simülasyon Eğitimi Geribildirimlerinin Değerlendirilmesi   Hasan Küçükkendirci, İlker Gürcüoğlu, H. Gonca Tüfekçi, Pınar Daylan Koçkaya, Sevgi Turan
101 Poster Bildiri Lisansüstü Eğitimin Bir Ürünü Olan Tez Çalışmalarının, Yayınlaştırılma Durumu: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Örneği Ozan Karaca, Süleyman Ayhan Çalışkan, Halil İbrahim Durak
168 Poster Bildiri Mesleksel Beceri Eğitiminde Yeterlilik ve Tam Öğrenme Funda Tengiz, Hakan Abacıoğlu
155 Poster Bildiri Mesleksel Becerilerin Değerlendirilmesinde Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavlar Nasıl Uygulanıyor? Rahman Yavuz, Füsun Ayşin Artıran İğde, Mustafa Dikici
136 Poster Bildiri Mezuniyet Öncesi Eğitimlerde Simülasyon Merkezlerinin Kullanımı Dilek Kitapçıoğlu, Pınar Topsever, Melike Şahiner, Nadi Bakırcı
102 Poster Bildiri Modüler Eğitim Sisteminin Öğrenci Başarısına Etkisi: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği Erkan Yurtcu, Leyla Aydın, Arzu Balkan, F. Serdar Gürel, İ. Haldun Müderrisoğlu
152 Poster Bildiri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İngilizce Eğitiminden Beklentileri Ceren Uğuz Gençer, Yelda Dere, Hasan Tetiker, Mert Küçük, Metin Pıçakçıefe, Mehmet İlkay Koşar
156 Poster Bildiri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Ders Kurulları Değerlendirme Anketi Sonuçlarının Belirlenmesi Hasan Tetiker, Mert Küçük
122 Poster Bildiri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Ders Kurulları Değerlendirme Anketi Sonuçları Edip Güvenç Çekiç, Mert Küçük
159 Poster Bildiri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Memnuniyet Düzeyi Ceren Uğuz Gençer, Mert Küçük
146 Poster Bildiri Öğrenciler Tarafından Beceri Uygulamalarının Değerlendirilmesi Süheyla Rahman, Nuri Özkütük, İpek Akil, Kamil Vural
188 Sözlü Bildiri Öğrenme Eksiklerinin Belirlenmesinde Bilişsel Tanı Modeli Uygulaması: Cerrahi Staj Bloğu Yazılı Sınavı Örneği Nilüfer Demiral Yılmaz, Tahsin Oğuz Başokcu, Burak Turna, Teksin Çırpan, Cemil Çalışkan, Selahattin Kıyan, Candan Çiçekçi
163 Poster Bildiri Öğretim Üyelerinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme Kursları Hakkındaki Düşünceleri Zeynep Baykan, Melis Naçar
195 Poster Bildiri Özyeterlik ve Akademik Başarı Ayşe Hilal Batı
112 Poster Bildiri Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi Hülya Aybek, Nural Cevahir
113 Poster Bildiri Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenme Oturumlarının Değerlendirilmesi Hülya Aybek, Gülçin Mete, Zekiye Melek Küçükatay, Hayriye Dilek Akdoğan
111 Poster Bildiri Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Taska Dayalı Öğrenim Uygulamalarının Değerlendirilmesi İbrahim Türkçüer, Nuray Akkaya, Cavidan Nur Semerci, Hayriye Dilek Akdoğan, Hülya Aybek, Şahika Pınar Akyer
110 Poster Bildiri Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Yaz Stajları ve Alan Çalışmalarının Değerlendirmesi Özgür Sevinç, Hülya Aybek, Nur Semerci, Gülçin Mete, Zekiye Melek Küçükatay, İbrahim Türkçüer, Nuray Akkaya, Nural Cevahir, Dilek Akdoğan, Bülent Özdemir
135 Poster Bildiri Probleme Dayalı Öğrenim Programı Uygulanan Bir Tıp Fakültesinde Öğrencilerin Özdüzenlemeli Öğrenme Becerileri Dilek Akdoğan, Serpil Velipaşaoğlu, Berna Musal
139 Poster Bildiri Probleme Dayalı Öğrenmede Senaryoların Animasyon Şeklinde Sunulmasına İlişkin Öğrenci Deneyimleri Özlem Coşkun, Işıl İrem Budakoğlu, Vildan Özeke
149 Sözlü Bildiri Profesyonelliğe Yönelik Gelişim Raporlarının Refleksiyon Değerlendirme Rubriği ve Öykü Analizi Yöntemleriyle İncelenmesi Özlem Sarıkaya
144 Poster Bildiri Sağlık Çalışanlarının Hizmet İçi Eğitiminde Addıe Öğretim Tasarımı Modeli Kullanımı: İzmir 112 İl Ambulans Servisi Erişkin İleri Yaşam Desteği Örneği Ebru Şener Araz, Okan Ok, Haluk Agah, Volkan Ergun, Halil İbrahim Durak
92 Poster Bildiri Sağlık Profesyonellerinin Epistemolojik İnançlarının Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında İncelenmesi Ramazan Yılmaz, Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Barış Sezer, Tuba Erduran
184 Poster Bildiri Sağlık ve Yaratıcı Drama Ö. Sürel Karabilgin Öztürkçü, Gökhan Tekin
130 Poster Bildiri Sağlık, Eğitim ve Felsefe Karşılaşmaları, Felsefi Karşılaşmalar: Seçili Metinler Üzerinden Reflektif Okuma ve Yazım Mehmet Ali Gülpınar
170 Sözlü Bildiri Script Teorisi Bağlamında Klinik Akıl Yürütme Becerisinin Değerlendirilmesi Rahman Yavuz
106 Poster Bildiri Sdütf Dönem 2 Öğrencilerinin Öys (Moodle) Üzerinden E-Geribildirim Kullanma Durumları ve Uygulanmasına İlişkin Görüşleri Osman Gürdal, Giray Kolcu, Yonca Sönmez, Mustafa Saygın, Halil Aşçı
107 Poster Bildiri Sdütf Dönem 2 Öğrencilerinin Öys (Moodle) Üzerinden E-Sınav Pilot Uygulaması Osman Gürdal, Giray Kolcu, Yonca Sönmez, Mustafa Saygın, Halil Aşçı
129 Poster Bildiri Sdütf Temel Amaç ve Hedefi ile Sdütf Mezunundan Beklenen 7 Temel Rolün Uçep-2104 Yetkinlikleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi Giray Kolcu, Yonca Sönmez, Mustafa Saygın, Osman Gürdal, Halil Aşçı
186 Poster Bildiri Seçmeli Derslerin Uygulanmasında Acıbadem Tıp Fakültesi Deneyimi; Araştırma ve Projelerin Seçmeli Dersler ile Entegrasyonu Levent Altıntaş, Fatih Artvinli, Nadi Bakırcı, Yasemin Alanay
181 Poster Bildiri Simüle Hasta Uygulamalarında Öğrencilerin Anamnez Alma Becerisinin Simüle Hastalar Tarafından Değerlendirilmesi Selma Çetinkaya, Cesur Gümüş, Naim Karagöz, Sanem Nemmezi Karaca
190 Poster Bildiri Sınav Zorluğu ile Öğretim Üyesi Anket Sonuçları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ramazan Ataş, Zeynep Baykan, Ahmet Öztürk, Hakan Poyrazoğlu
105 Poster Bildiri Sokratik Seminer Yöntemi ile Sağlık Savunuculuğu Kavramının Öğretilmesi Özlem Mıdık
196 Poster Bildiri Son Sınıf Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Acil Tıp Staj Eğitimi Hakkındaki Geribildirimlerinin Analizi ve Tıp Eğitiminde Acil Tıbbın Yeri İçin Öneri Betül Akbuğa Özel
90 Poster Bildiri Tıp Doktorlarında Otonomik Disrefleksi Farkındalığı Selçuk Sayılır, Mert Küçük
175 Sözlü Bildiri Tıp Eğiticilerinin Rolleri “Ölçme -Değerlendirme” Özlem Coşkun, Işıl İrem Budakoğlu
89 Poster Bildiri Tıp Eğitiminde Bilişsel Değerlendirme ve Daha Fazla Öğrenmeyi Teşvik Edici Öğrenci Başarısına Göre Sıralama M. Mümtaz Mazıcıoğlu
141 Poster Bildiri Tıp Eğitiminde Kari̇yer ve Yaşam Programı Nermin Bölükbaşı, Okan Bölükbaşı, Yıldır Atakurt, Semih Baskan
191 Poster Bildiri Tıp Eğitiminde Kopya Belirleme İndekslerinin Kullanılabilirliği Hüseyin Selvi
138 Poster Bildiri Tıp Eğitiminde Mikroskop Pratik Sınav Uygulamaları – 40 Yıllık Histoloji Deneyimi Attila Dağdeviren, Fatma Helvacıoğlu, Güleser Göktaş
143 Poster Bildiri Tıp Eğitiminde Simülasyon Uygulamaları; Okan Üniversitesi Örneği Nermin Bölükbaşı, Okan Bölükbaşı, Semih Baskan, Yıldır Atakurt
182 Poster Bildiri Tıp Eğitiminde Tıp ve Sanat Birlikteliği: "Disiplinler Arası Sanat" Seçmeli Dersi Deneyimimiz David Terence Thomas, Uğur Baran Kasırga, Mehmet Özen, Şevki Şahin, Ender Levent, Ümit Ünüvar, Tolunay Tavil, Esra Sağlam
177 Poster Bildiri Tıp Fakültelerinde Verilen Eğitimlerde Öğrencilerin Öğrenmerini Hangi Yöntemlerle Kolaylaştırılabileceği Konusunda Öğrencilerin Algısınu Araştırmak Neval Erol
176 Sözlü Bildiri Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimde Portfolyo Kullanımına Dair Funda İfakat Tengiz, Ali Burak Özkaya, Yasemin Seval Çelik, Ayşe Banu Demir, Hasan Durmuş, Hakan Abacıoğlu
88 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Bir Elektronik Performans Destek Sisteminin Geliştirilmesi: Bir Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımı Barış Sezer
131 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Aldıkları Eğitimle İlgili Düşünceleri Beyza Arpaci
120 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Didem Arslantaş, Ferhan Esen, Yusuf Ay, Fatma Sultan Kılıç, Kubilay Uzuner, Koray Harmancı, Kevser Erol, Hüseyin İlhan
87 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası ile İlgili Düşünceleri, Kariyer Seçimleri ve Etkileyen Faktörler Başak Göktaş
179 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Tercihi Öncesinde Tıp Eğitimi Modelleri Üzerine Araştırmanın ve Tercih Nedeninin Öğrenci Başarısına Etkisi Demet Arı Yılmaz, Salih Murat Akkın, Burcu Bayel Seçinti, Tuba Denkçeken
160 Poster Bildiri Tıp Öğrencileri Arasında Probleme Dayalı Öğrenme Tutumları ile Empati Düzeylerinin Yıllara Göre Değerlendirilmesi Tamer Edirne, Hande Şenol, Cüneyt O. Kara
164 Poster Bildiri Tıp Öğrencilerinin Hasta Merkezli Tutumlarını Etkileyen Faktörler Tamer Edirne, M. Bülent Özdemir
140 Poster Bildiri Türk Halk Müziğinde Ölüm Temasına Bakış Aslı Arıcan, Gülten Coşkunpınar, Sıla Ölmez, Nergül Çördük, Kemalettin Acar
178 Poster Bildiri Türkiye'deki Diş Hekimliği Fakülteleri'nin Eğitim Modeli Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: Mevcut Durum Analizi Mukadder İnci Başer Kolcu, Ö. Sürel Karabilgin Öztürkçü
151 Poster Bildiri Üçüncü Sınıf Tıp Öğrencilerinin Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarıyla İlgili Görüş ve Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi Rahman Yavuz
86 Poster Bildiri Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Çıktılarının Değerlendirmesinde e-Öğrenme Kullanımına Yönelik Model Önerisi: Moodle ile Yeterliğe Dayalı Eğitim Etkinlikleri Yusuf Yılmaz
91 Poster Bildiri Uzmanlık Eğitiminde Kulak Cerrahisi "yeterlik Başarı Testi"nin Kullanımı Cüneyt Orhan Kara, Funda Tümkaya, Erdem Mengi, Fazıl Necdet Ardıç
109 Poster Bildiri Yapılandırılmış Senaryo Eşliğinde Maket Üzerinde Adli Ölü Muayenesi Eğitiminin Değerlendirilmesi Volkan Zeybek, Kemalettin Acar, Ayşe Kurtuluş Dereli, Cüneyt Orhan Kara
147 Sözlü Bildiri Yapılandırmacılığa Dayalı Eğitsel Etkinliklerin Ölçme ve Değerlendirmesinde Alternatif Bir Yöntem Olarak Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniği Rahman Yavuz
114 Sözlü Bildiri Yapılandırmış Staj Değerlendirme Örneği : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf Ortopedi-FTR Stajı Entegre Uygulaması Melike Şahiner, Şule Arslan, Tekin Kerem Ülkü