Çalıştaylar

UTES 2017'de 5 adet çalıştay düzenlenecektir. Bu çalıştaylar hakkında aşağıda detaylı bilgiler bulunmaktadır. Çalıştaylar ücretlidir. Katılmak için sistemden kayıt olunması gerekmektedir. Çalıştaylar için katılımcı sayıları düzenleyiciler tarafından sınırlandırılmıştır. Maksimum katılımcı sayısına ulaşan çalıştaylara fazla kayıt alınamamaktadır. Kayıt olmak için tıklayınız.

Çalıştay Listesi

Kapsamlı Eşleştirme Soruları ve Anahtar Özellikler Soruları

Düzenleyenler:
Doç.Dr. Güldal İzbırak, Yeditepe ÜTF Tıp Eğitimi AD 

Yrd.Doç.Dr. Serdar Özdemir,Yeditepe ÜTF Tıp Eğitimi AD

Amaç:
Bu çalıştayın amacı Kapsamlı Eşleştirme Soruları ve Anahtar Özellikler Soruları ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Ek Notlar

Çalıştay ağırlıklı olarak öğrenen merkezli küçük grup çalışmaları ile yürütülecektir.
Çalıştay katılımcılarımıza, bu çalıştaydan önce gerçekleşecek, (15.45-16.45 saatleri arasında) “Ölçme ve Değerlendirmede Temel İlkeler ve Kavramlar” isimli çalıştaya da katılmalarını öneriyoruz.


Mini Klinik Sınavlar

Düzenleyenler:
Prof. Dr. Hatice Şahin, Ege Üniversitesi TEAD

Dr. Funda Tengiz, Ege Üniversitesi TEAD 

Dr. Hale Sezer, Ege Üniversitesi TEAD 

Dr. Aysel Başer, Ege Üniversitesi TEAD

Amaç:
Tıp Eğitimcilerine Mini Klinik Sınavlar ile ilgili bilgi verilmesi, Mini Klinik Sınavların avantaj ve dezavantajlarının tartışılması ve Mini Klinik Sınavların uygulanmasına yönelik bir modelin oluşturulması için grup çalışması yapılması amaçlanmaktadır.


Ölçme Değerlendirme Alanında Eğitici Gelişimi Programı Tasarımı

Düzenleyenler:
Prof. Dr. Halil İbrahim Durak, Ege Üniversitesi TEAD

Eğt. Öğr. Pl. Yusuf Yılmaz, Ege Üniversitesi TEAD

Amaç:
Bu çalıştayda katılımcıların tıp ve sağlık bilimleri eğiticilerine yönelik olarak ölçme değerlendirme bir program tasarımı yapmak üzere birlikte çalışmaları hedeflenmiştir.

Ek Notlar

Katılımcıların ölçme değerlendirme alanında belli bir birikimleri olması çalıştayın verimini artıracaktır.
Katılımcıların Laptop getirmeleri gerekmektedir.


Ölçme ve Değerlendirmede Temel İlkeler ve Kavramlar

Düzenleyenler:
Doç.Dr. M. Kemal Alimoğlu, Akdeniz ÜTF Tıp Eğitimi AD

Amaç:
Ölçme-Değerlendirmede sık kullanılan kavramlar ve bu kavramları ölçme değerlendirmenin temel ilkeleriyle ilişkilendirerek diğer çalıştaylara katılacak olan katılımcılar için yeterli hazır bulunuşluk düzeyi oluşturmak ve ortak dil kullanılmasını sağlamak.

Ek Notlar

Bu çalıştay eş zamanlı olarak düzenlenecek diğer çalıştaylardan bir saat önce başlayacak, böylece katılımcıların ilaveten diğer çalıştaylardan istedikleri herhangi birisine temel ilke ve kavramları anlamış olarak katılımları mümkün olacaktır.


Yapılandırılmış Sözlü Sınavlar

Düzenleyenler:
Prof.Dr. Melih Elçin, Hacettepe ÜTF Tıp Eğitimi AD 

Doç.Dr. Sevgi Turan, Hacettepe ÜTF Tıp Eğitimi AD 

Doç.Dr. Orhan Odabaşı, Hacettepe ÜTF Tıp Eğitimi AD 

Yrd.Doç.Dr. Gülşen Taşdelen Teker, Sakarya Ü. Eğitim Fakültesi

Yrd.Doç.Dr. Meral Demirören, Hacettepe ÜTF Tıp Eğitimi AD

Amaç:
Ölçme-Değerlendirmede sık kullanılan kavramlar ve bu kavramları ölçme değerlendirmenin temel ilkeleriyle ilişkilendirerek diğer çalıştaylara katılacak olan katılımcılar için yeterli hazır bulunuşluk düzeyi oluşturmak ve ortak dil kullanılmasını sağlamak.