Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2017

Etkinlik Programı

 • 15.03.2017 15.03.17

  15.03.2017 Programı

 • 15.03.2017 09:00

  Kayıt: Sempozyum Kayıtları

 • 15.03.2017 13:00

  Açılış Konuşması

  Dr. Berna Musal (TEGED Yönetim Kurulu Başkanı)

  Dr. Gülay Özbilim (Akdeniz ÜTF  Dekanı)

 • 15.03.2017 13:30

  Oturum: Ölçme Değerlendirmede Güncel Yaklaşımlar

  Oturum Başkanı

  Dr. Sabri Kemahlı (Yeditepe ÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD)

  Konuşmacı

  Dr. Halil İbrahim Durak (Ege ÜTF Tıp Eğitimi AD)

   

 • 15.03.2017 14:30

  Çay-Kahve Arası

 • 15.03.2017 15:00

  Oturum: Tıp Eğitiminde Gelişim Sınavları

  Oturum Başkanı

  Dr. Haldun Müderrisoğlu (Başkent ÜTF Dekanı)

  Konuşmacı

  Dr. Elif Sıla Törün (Ege ÜTF Tıp Eğitimi AD)

 • 15.03.2017 15:45

  Bildiri Oturumu: Bildiri oturumu 1

  Oturum Başkanı

  Dr. Melis Nacar (Erciyes ÜTF Tıp Eğitimi AD)

  S1. Yapılandırmış Staj Değerlendirme Örneği: Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Sınıf Ortopedi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Stajı Entegre Uygulaması

  S2. Klinik Eğitimde Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

  S3. Öğrenme Eksiklerinin Belirlenmesinde Bilişsel Tanı Modeli Uygulaması: Cerrahi Staj Bloğu Yazılı Sınavı Örneği

  S4. İletişim Becerileri Eğitimi Sınavında Gözlemci ve Standart Hasta Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması

  S5. Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimde Portfolyo Kullanımına Dair

 • 15.03.2017 17:00

  Oturum: Çalıştaylar

 • 16.03.2017 16.03.17

  16.03.2017 Programı

 • 16.03.2017 09:00

  Bildiri Oturumu: Bildiri Oturumu 2

  Oturum Başkanı

  Dr. Selma Çetinkaya (Cumhuriyet ÜTF Tıp Eğitimi AD)

  S6. Tıp Eğiticilerinin Rolleri “Ölçme -Değerlendirme”

  S7. Profesyonelliğe Yönelik Gelişim Raporlarının Refleksiyon Değerlendirme Rubriği ve Öykü Analizi Yöntemleriyle İncelenmesi

  S8. Yapılandırmacılığa Dayalı Eğitsel Etkinliklerin Ölçme Ve Değerlendirmesinde Alternatif Bir Yöntem olarak Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniği

  S9. Akılcı İlaç Kullanımı Programının Ölçme ve Değerlendirmesinde Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavlar Nasıl Uygulanmaktadır?

  S10. Script Teorisi Bağlamında Klinik Akıl Yürütme Becerisinin Değerlendirilmesi

 • 16.03.2017 10:00

  Ara

 • 16.03.2017 10:30

  Oturum: Klinik Eğitimde Performansın Değerlendirilmesi-Fakülte Örnekleri 1

  Oturum Başkanı

  Dr. Yasemin Alanay (Acıbadem ÜTF Dekanı)

  Konuşmacılar

  Nesnel Örgün Klinik Sınavlar

  Dr. Oğuz Kılınç (Dokuz Eylül ÜTF Dekan Yardımcısı)

  Mini Klinik Sınavlar

  Dr. Ayşe Akman Karakaş (Akdeniz ÜTF Dermatoloji AD)

  Klinik Dönemde Afiliye Hastanelerindeki Uygulamaların Değerlendirilmesi

  Dr. Güldal İzbırak (Yeditepe ÜTF Dekan Yardımcısı)

 • 16.03.2017 12:00

  Öğle Yemeği

 • 16.03.2017 13:00

  Poster Oturumu: Poster Tartışması

  Oturum Başkanları

  Dr. Sevgi Turan (Hacettepe ÜTF Tıp Eğitimi AD)

  1 - 23 numaralı poster bildiriler 

  Dr. Yeşim Şenol (Akdeniz ÜTF Tıp Eğitimi AD)

  24 - 46 numaralı poster bildiriler  

  Dr. Serdar Özdemir (Yeditepe ÜTF Tıp Eğitimi AD)

  47 - 68 numaralı poster bildiriler 

  Dr. Ayşen Melek Altuğ Koşay (Selçuk ÜTF Tıp Eğitimi AD)

  69 - 89 numaralı poster bildiriler 

 • 16.03.2017 14:30

  Oturum: Klinik Eğitimde Performansın Değerlendirilmesi-Fakülte Örnekleri 2

  Oturum Başkanı

  Prof.Dr. Oğuz Dicle (Dokuz Eylül ÜTF Dekanı)

  Konuşmacılar

  Klinikte İşbaşında Değerlendirme

  Dr. Levent Altıntaş (Acıbadem ÜTF Tıp Eğitimi AD)

  Yapılandırılmış Sözlü Sınavlar

  Dr. Gülfem Elif Çelik (Ankara ÜTF Dekan Yardımcısı)

  İşlemsel Becerilerin Doğrudan Gözlemi

  Dr. Cüneyt Orhan Kara (Pamukkale ÜTF Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD)

 • 16.03.2017 16:00

  Çay-Kahve Arası

 • 16.03.2017 16:30

  Oturum: Tüm Yönleri İle Tıpta Uzmanlık Sınavı

  Oturum Başkanı

  Dr. İskender Sayek (TEPDAD Başkanı)

  Konuşmacılar

  Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu (ÖSYM Temsilcisi)

  Dr. Erol Gürpınar (Akdeniz Üniversitesi  Rektör Yardımcısı)

 • 16.03.2017 17:30

  Oturum: Öğrenci Gözüyle Değerlendirme

  Oturum Başkanı

  Dr. Erbug Keskin (İstanbul ÜTF Çocuk Cerrahisi AD)

  Konuşmacılar

  Türk Tıp Öğrencileri Birliği Temsilcileri

 • 16.03.2017 19:30

  Gala Yemeği

 • 17.03.2017 17.03.17

  17.03.2017 Programı

 • 17.03.2017 09:00

  Oturum: Hekimlik Becerileri ve Değerleri Alanında Değerlendirme 1

  Oturum Başkanı

  Dr. Zeynep Solakoğlu (İstanbul ÜTF Tıp Eğitimi AD)

  Konuşmacılar

  İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi

  Dr. İpek Gönüllü (Ankara ÜTF Tıp Eğitimi AD)

  Meslekler Arası İşbirliği Becerilerinin Değerlendirilmesi

  Dr. Melih Elçin (Hacettepe ÜTF Tıp Eğitimi AD)

  Liderlik Eğitiminde Değerlendirme

  Dr. Işıl İrem Budakoğlu (Gazi ÜTF Tıp Eğitimi AD)

 • 17.03.2017 10:30

  Çay-Kahve Arası

 • 17.03.2017 11:00

  Oturum: Hekimlik Becerileri ve Değerleri Alanında Değerlendirme 2

  Oturum Başkanı

  Dr. Sina Ercan (Yeditepe ÜTF Dekanı)

  Konuşmacılar

  Kanıta Dayalı Tıp/Araştırma Eğitiminde Değerlendirme

  Dr. M.Ali Gülpınar (Marmara ÜTF Tıp Eğitimi AD)

  Özel Çalışma Modülleri ve Alan Çalışmalarının Değerlendirilmesi  

  Dr. Serpil Velipaşaoğlu (Dokuz Eylül ÜTF Tıp Eğitimi AD)

  Etik, Mesleki Değerler Ölçülebilir mi?  

  Dr. Melike Şahiner (Acıbadem ÜTF Tıp Eğitimi AD)

 • 17.03.2017 12:30

  Öğle Yemeği

 • 17.03.2017 13:30

  Oturum: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sürecinde ve Sonrasında Değerlendirme

  Oturum Başkanı

  Dr. Orhan Odabaşı (Hacettepe ÜTF Tıp Eğitimi AD)

  Konuşmacılar

  Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Deneyimi

  Dr. Volkan Öztuna (Mersin ÜTF Ortopedi ve Travmatoloji AD)

  Radyoloji Derneği Deneyimi

  Dr. Utku Şenol (Akdeniz ÜTF Radyodiagnostik AD)

  Psikiyatri Derneği Deneyimi

  Dr. Ayşe Devrim Başterzi (Başkent Üniversitesi İstanbul Araştırma ve Uygulama Hastanesi  

  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü)

 • 17.03.2017 15:00

  Çay-Kahve Arası

 • 17.03.2017 15:30

  Oturum: Ödül Alan Posterlerin Sunumu

  Oturum Başkanı

  Dr. Hatice Şahin (Ege ÜTF Tıp Eğitimi AD)

 • 17.03.2017 16:00

  Oturum: Kapanış

  Dr. Berna Musal (TEGED Yönetim Kurulu Başkanı)

  Dr. Gülay Özbilim (Akdeniz ÜTF  Dekanı)