Bilimsel Program

Saat

Oturum Adı

Konuşmacılar

Oturum Başkanı/Moderatörler

15 Mart 2017 Çarşamba Günü

13.00-13.30

AÇILIŞ

Dr. Berna Musal (TEGED Yönetim Kurulu Başkanı)

Dr. Gülay Özbilim (Akdeniz ÜTF  Dekanı)

13.30-14.30

Ölçme Değerlendirmede Güncel Yaklaşımlar

Dr. Halil İbrahim Durak

(Ege ÜTF Tıp Eğitimi AD)

Dr. Sabri Kemahlı

(Yeditepe ÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD)

14.30-15.00

ÇAY-KAHVE ARASI

15.00-15.45

Tıp Eğitiminde Gelişim Sınavları

Dr. Elif Sıla Törün

(Ege ÜTF Tıp Eğitimi AD)

Dr. Haldun Müderrisoğlu

Başkent ÜTF Dekanı

15.45-16.45

Bildiri Oturumu-1

 S1. Yapılandırmış Staj Değerlendirme Örneği: Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Sınıf Ortopedi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Stajı Entegre Uygulaması

S2. Klinik Eğitimde Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

S3. Öğrenme Eksiklerinin Belirlenmesinde Bilişsel Tanı Modeli Uygulaması: Cerrahi Staj Bloğu Yazılı Sınavı Örneği

S4. İletişim Becerileri Eğitimi Sınavında Gözlemci ve Standart Hasta Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması

S5. Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimde Portfolyo Kullanımına Dair

Dr. Melis Nacar

Erciyes ÜTF Tıp Eğitimi AD

15.45-16.45

Çalıştay

Ölçme ve Değerlendirmede Temel İlkeler ve Kavramlar

Dr. M. Kemal Alimoğlu

(Akdeniz ÜTF Tıp Eğitimi AD)

17.00-19.00

Çalıştaylar

Yapılandırılmış Sözlü Sınavlar

Dr. Sevgi Turan

(Hacettepe ÜTF Tıp Eğitimi AD)

Kapsamlı Eşleştirme Soruları ve Anahtar Özellikler Soruları

Dr. Serdar Özdemir

(Yeditepe ÜTF Tıp Eğitimi AD)

Dr. Güldal İzbırak

(Yeditepe ÜTF Dekan  Yardımcısı)

Mini Klinik Sınavlar

Dr. Hatice Şahin

(Ege ÜTF Tıp Eğitimi AD)

Dr. Funda Tengiz

(Ekonomi Ü SHMYO)

Hale Sezer

(Ege ÜTF Tıp Eğitimi AD)

Dr. Aysel Başer

(Ege ÜTF Tıp Eğitimi AD)

Eğitici Gelişimi Programları: Ölçme-Değerlendirme

Dr. H. İbrahim Durak

(Ege ÜTF Tıp Eğitimi AD)

Yusuf Yılmaz

(Ege Ü. Eğitim Fakültesi)

         

 

16 Mart 2017 Perşembe Günü

9.00-10.00

Bildiri Oturumu-2

S6. Tıp Eğiticilerinin Rolleri “Ölçme -Değerlendirme”


S7. Profesyonelliğe Yönelik Gelişim Raporlarının Refleksiyon Değerlendirme Rubriği ve Öykü Analizi Yöntemleriyle İncelenmesi


S8.Yapılandırmacılığa Dayalı Eğitsel Etkinliklerin Ölçme ve Değerlendirmesinde Alternatif Bir Yöntem olarak Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniği


S9. Akılcı İlaç Kullanımı Programının Ölçme ve Değerlendirmesinde Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavlar Nasıl Uygulanmaktadır


S10. Script Teorisi Bağlamında Klinik Akıl Yürütme Becerisinin Değerlendirilmesi

Dr. Selma Çetinkaya

(Cumhuriyet ÜTF Tıp Eğitimi AD)

10.00-10.30

ÇAY-KAHVE ARASI

10.30-12.00

Oturum:

Klinik Eğitimde Performansın Değerlendirilmesi-Fakülte Örnekleri -1

Nesnel Örgün Klinik Sınavlar

Dr. Oğuz Kılınç

(Dokuz Eylül ÜTF Dekan Yardımcısı)

Dr. Yasemin Alanay

(Acıbadem ÜTF Dekanı)

Mini Klinik Sınavlar

Dr. Ayşe Akman Karakaş

(Akdeniz ÜTF Dermatoloji AD)

Klinik Dönemde Afiliye Hastanelerindeki Uygulamaların Değerlendirilmesi

Dr. Güldal İzbırak

(Yeditepe ÜTF Dekan Yardımcısı)

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

13.00-14.30

Poster tartışması

1 - 23 numaralı poster bildiriler24 - 46 numaralı poster bildiriler47 - 68 numaralı poster bildiriler69 - 89 numaralı bildiriler

Dr. Sevgi Turan

(Hacettepe ÜTF Tıp Eğitimi AD)

Dr. Yeşim Şenol

(Akdeniz ÜTF Tıp Eğitimi AD)

Dr. Serdar Özdemir

(Yeditepe ÜTF Tıp Eğitimi AD)

Dr. Melek Ayşen Altuğ Koşan 

(Selçuk ÜTF Tıp Eğitimi AD)

14.30-16.00

Oturum:

Klinik Eğitimde Performansın Değerlendirilmesi-Fakülte Örnekleri-2

Klinikte İşbaşında Değerlendirme

Dr. Levent Altıntaş

(Acıbadem ÜTF Tıp Eğitimi AD)

Prof.Dr. Oğuz Dicle

(Dokuz Eylül ÜTF Dekanı)

 

Yapılandırılmış Sözlü Sınavlar

Dr. Gülfem Elif Çelik

(Ankara ÜTF Dekan Yardımcısı)

İşlemsel Becerilerin Doğrudan Gözlemi

Dr. Cüneyt Orhan Kara

(Pamukkale ÜTF Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD)

16.00-16.30

ARA

16.30-17.30

Oturum:

Tüm Yönleri İle Tıpta Uzmanlık Sınavı

 

Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu

ÖSYM Temsilcisi

Dr. İskender Sayek

(TEPDAD Başkanı)

 

Dr. Erol Gürpınar

(Akdeniz Üniversitesi  Rektör Yardımcısı)

17.30-18.30

Oturum:

Öğrenci Gözüyle Değerlendirme

 

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Temsilcileri

Dr. Erbuğ Keskin

(İstanbul ÜTF Çocuk Cerrahisi AD)


19.30

GALA YEMEĞİ

 

17 Mart 2017 Cuma Günü

9.00-10.30

Oturum:

Hekimlik Becerileri ve Değerleri Alanında Değerlendirme-1

 

İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi

Dr. İpek Gönüllü

(Ankara ÜTF Tıp Eğitimi AD)

Dr. Zeynep Solakoğlu

(İstanbul ÜTF Tıp Eğitimi AD)

Meslekler Arası İşbirliği Becerilerinin Değerlendirilmesi

Dr. Melih Elçin

(Hacettepe ÜTF Tıp Eğitimi AD)

Liderlik Eğitiminde Değerlendirme

Dr. Işıl İrem Budakoğlu

(Gazi ÜTF Tıp Eğitimi AD)

10.30-11.00

ÇAY-KAHVE ARASI

11.00-12.30

Oturum:

Hekimlik Becerileri Ve Değerleri Alanında Değerlendirme-2

 

Kanıta Dayalı Tıp/Araştırma Eğitiminde Değerlendirme

Dr. M.Ali Gülpınar

(Marmara ÜTF Tıp Eğitimi AD)

Dr. Sina Ercan

(Yeditepe ÜTF Dekanı)

Özel Çalışma Modülleri ve Alan Çalışmalarının Değerlendirilmesi  

Dr. Serpil Velipaşaoğlu

(Dokuz Eylül ÜTF Tıp Eğitimi AD)

Etik, Mesleki Değerler Ölçülebilir mi

Dr. Melike Şahiner

(Acıbadem ÜTF Tıp Eğitimi AD)

12.30-13.30

ÖĞLE ARASI

13.30-15.00

Oturum:

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sürecinde Ve Sonrasında Değerlendirme

Ortopedi Ve Travmatoloji Derneği Deneyimi

Dr. Volkan Öztuna

(Mersin ÜTF Ortopedi ve Travmatoloji AD)

Dr. Orhan Odabaşı

(Hacettepe ÜTF Tıp Eğitimi AD)

 

Radyoloji Derneği Deneyimi

Dr. Utku Şenol

(Akdeniz ÜTF Radyodiagnostik AD)

Psikiyatri Derneği Deneyimi

Dr. Ayşe Devrim Başterzi

(Başkent Üniversitesi İstanbul Araştırma ve Uygulama Hastanesi  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü)

15.00-15.30

ÇAY-KAHVE ARASI

15.30-16.00

Ödül Alan Posterlerin Sunumu

 

 

Dr. Hatice Şahin

(Ege ÜTF Tıp Eğitimi AD)

16.00-16.30

KAPANIŞ

Dr. Berna Musal (TEGED Yönetim Kurulu Başkanı)

Dr. Gülay Özbilim (Akdeniz ÜTF  Dekanı)