Bildiri

Özet No Türü Başlık Yazarlar
312601 Sözlü Bildiri 1987'den 2017'ye Hekimlerin Uzmanlık Alan Tercih Değişimleri Dilara Bakan Kalaycıoğlu
223839 Poster Bildiri Acil Tıp Stajında ​​yatak Başı Ultrason Eğitimi: Prospektif Bir Çalışma Elif Dilek Çakal, Arif Alper Çevik, Fikri M. Abu-Zidan
825230 Poster Bildiri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 ve Dönem 6 Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi Aybegüm Yörümez Dursun, Ezgi Özgün, Yeşim Şenol
650498 Poster Bildiri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Gelişim Programlarının Değerlendirilmesi Ezgi Özgün, Yeşim Şenol
656488 Poster Bildiri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleksel Beceri Eğitiminde Maket Üzerinde Yapılan Eğitimlerin Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetine Etkisi Erol Gürpınar, Sümer Mamaklı, Kemal Alimoğlu, Yeşim Şenol, Mustafa Daloğlu
527296 Poster Bildiri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Temel Bilimler Eğitimi ve Mesleksel Beceri Eğitiminden Yararlanma Algıları Mustafa Daloglu, Yeşim Şenol
737502 Poster Bildiri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Web Tabanlı Soru Bankası Deneyimi Murat Turhan, Erol Gürpınar
277472 Sözlü Bildiri Akran Değerlendirmesinin Öğrenci Sunumu Temelli Alan Seçmeli Derslerde Kullanımının Tartışılması Yekbun Adıgüzel
902452 Sözlü Bildiri Akran Destekli PDÖ Modeli: B.U.Ü.T.F Örneği Mevlüt Okan Aydin, İlker Mustafa Kafa, Züleyha Alper, İlker Gökay Güney, Muhammet Nafi Civan, Muhammed Yasir Akça
902830 Poster Bildiri Anketlerin Yararlılığına İlişkin Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri Selda Yardım, Erol Gürpınar
911038 Sözlü Bildiri Artırılmış Gerçekliğin Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Eğitiminde Kullanımı: İlk Adımlar Musa Batuhan Yolcu, Şenol Emre, Sinan Celayir
398494 Sözlü Bildiri Asistanlar Acil Tıp Öğrenme İklimini Nasıl Algılıyor; Ulusal Düzeyde Tarama Çalışması Süha Serin, Nilüfer Demiral Yılmaz, Bahadır Çağlar, Halil İbrahim Durak
614090 Poster Bildiri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi E-Sınav Deneyimi Selma Çetinkaya, F. Serdar Gürel, Merih Öztoprak, Hayati Bilgiç
531007 Poster Bildiri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesine Yapılan Yatay Geçişlerin Yıllar İçindeki Seyri Aylin Yıldırır, Remzi Erdem, Haldun Müderrisoğlu
987944 Poster Bildiri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Sosyolojisi Seçmeli Dersi Alan Öğrencilerinin Sosyolojik Gözlem Raporlarının Tematik Analizi Ceyda Acar, Bedia Özyıldırım
412685 Sözlü Bildiri Bir Aktif Eğitim Yöntemi Olan Takıma Dayalı Öğretim Sürecine Geçiş Serüveni Melike Şahiner, Levent Altıntaş
281214 Poster Bildiri Bir Uygulama Örneği: (Durum Bildirir Rapor: ) Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Faz 1 Programını Değerlendirme ve Geliştirme Çalışması Melike Şahiner, Güldal Süyen, Nadi Bakırcı, Yasemin Alanay, Levent Altıntaş
937878 Poster Bildiri Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci ve Çalışanlarının Lateks Alerjisi Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi; Bir Klinik Eğitim Uygulaması Süheyla Rahman, Cevval Ulman, Işıl İnanır, Cengiz Kırmaz, Hasan Yüksel
494876 Poster Bildiri Çocuk Cerrahisi Öğrenci Eğitiminde Üç Boyutlu Modellerin Kullanılması: Süreç ve İlk İzlenimler Şenol Emre, Musa Batuhan Yolcu, Sinan Celayir
569224 Poster Bildiri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi İntörn Doktorların Tükenmişlik Durumları ve Tükenmişliği Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Serpil Kaya, Selma Çetinkaya
136763 Poster Bildiri Dundee Mevcut Eğitim Ortamı Değerlendirme Ölçeği (DEODÖ): Türkçe Uyarlama Çalışması Gülşen Taşdelen Teker, Barış Sezer, Tufan Aslı Sezer, Melih Elçin
144309 Poster Bildiri Eğitici Gelişimi Eğitiminin Sürekliliğinin Sağlanması: Acıbadem Tıp Fakültesi Örneği Melike Şahiner, Levent Altıntaş
981335 Sözlü Bildiri Eğitimde Disiplinler Arası Uygulamalar: Sağlıkta İnovasyon Metodolojisi “Biyotasarım” Hande Argunşah Bayram, Mehmed Buğrahan Bayram, Melike Şahiner, Levent Altıntaş, Ata Akın
203967 Poster Bildiri Eleştirel Düşüncenin Klinik Karar Verme Sürecine Entegrasyonu Ayşe Banu Demir, Ali Burak Özkaya, Yasemin Seval Çelik, Gönül Dinç Horasan, Hakan Abacıoğlu
799382 Poster Bildiri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Aile Sağlığı Merkezi Gözlemlerine Ait Geribildirimleri Zeynep Baykan, Melis Naçar, Meda Kondolot, M.hakan Poyrazoğlu
824140 Poster Bildiri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Komisyonunun Çalışmaları: Kadın Doğum Örneği Melis Naçar, Zeynep Baykan, Meda Kondolot, Hakan Poyrazoğlu
866426 Poster Bildiri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Öğrenci Danışmanlığı Çalışmaları Melis Naçar, Zeynep Baykan
131041 Sözlü Bildiri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Iıı Öğrencilerinde İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı Zeynep Baykan, H.alper Bulut, Yasemin Seyfeli, Melis Naçar
285372 Poster Bildiri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Endotrakeal Entübasyon Becerilerinin Değerlendirilmesi Yasemin A.seyfeli, Melis Naçar, Zeynep Baykan
955428 Poster Bildiri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine Yerleşen Öğrencilerin 2016-17 ve 2017-18 Eğitim Öğretim Yıllarındaki Başarı Dökümü Fatma Sultan Kılıç, İpek Tandoğan, Emine Aydın, Gözde Özel, Onur Belgutay, Oğuz Çelik
169077 Poster Bildiri Esogü Tıp ve Mühendislik Fak. 2. Sınıf Öğrencilerinin Besin Destekleri ve Bitkisel Ürün Kullanımı Konusundaki Tutumlarının Araştırılması Kevser Erol, Yakup Yavaş, Ali Han Sezgin, Selen Bilget, Hazal Aras, Uğur Demir, Büşra Varol, Burcu Demir, Emre Alp Fitoz, Meltem Yeter, Esma Taşkın, Ahmet Musmul
815719 Poster Bildiri Farmakoloji Eğitiminde Olguya Dayalı Öğrenme (CBL) ile Klasik Ders Anlatımının Karşılaştırılması ve Öğrenme Stilleriyle İlişkisi Fatih Özdener, Abdullah Canberk Özbaykuş, Melike Yavuz, Demet Koç
230555 Poster Bildiri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencilerinin Algılanan Öğrenme Düzeyleri, Uyku Kaliteleri ve İçecek Tüketimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yavuz Selim Kıyak, I. Irem Budakoğlu, Özlem Coşkun
311015 Poster Bildiri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Dönem Öğrencilerinde Depresyon ve Umutsuzluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi Ali Özgürcan Öcalan, Çetin Batuhan Öçbe, Hüseyin Ömer Semiz, Özlem Coşkun, Işıl İrem Budakoğlu
688124 Sözlü Bildiri Geliştirilen Bir Elektronik Performans Destek Sisteminin Beceri Eğitiminde Kullanımı: Bilgi ve Performans Üzerine Etkisi Barış Sezer, Melih Elçin
675710 Poster Bildiri Görsel Düşünmenin Fiziksel Tanıda Kullanımı Ayşe Banu Demir, Zuhal Okuyan, Alexander Van Eck, Gokhan Mura, Emre Gönlügür, Can Karaca, İbrahim Akel, Deniz Ceylan Tufan Özalp, Hakan Abacıoğlu
303723 Poster Bildiri Hekime Yönelik Şiddetin Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Etkisinin Araştırılması Salih Maçin, Sümeyye Başer, Laman Musayeva, Rugıyya Samadzade, Duygu Fındık
542401 Poster Bildiri Hemşirelik Eğitiminde Rol Play Yönteminin Kullanımı Fatma Orgun, Nilay Özkütük, Hale Sezer, Berna Akçakoca, Gülsüm Çonoğlu, Gülşah Alınca, Gonca Nüzket, Aydan Baysan, Cemre Paylan Akkoç
468148 Poster Bildiri İki Elin Sesi Keziban Kurubaş
812892 Poster Bildiri İnsan Kemik Seti Mehmet Asım Özer, Elif Senem Özer, Gökhan Gökmen, Figen Gövsa Gökmen
558846 Poster Bildiri İntern Doktorların Ders Çalışma Yöntemleri ve Danışmanlık Hakkındaki Görüşleri Yusuf Baral, Özlem Coşkun, Işıl İrem Budakoğlu
425808 Poster Bildiri İntörn Hekimlerin Gözünden Kadın Hastalıkları ve Doğum Seda Akgün Kavurmacı, Ayşegül Gülbahar
205905 Poster Bildiri İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi “Yaşam Biçimi Tıbbı” Eğitim Programı Kamer Mutafoğlu, İncim Bezircioğlu, Deniz Ceylan Tufan Özalp, Gönül Dinç Horasan, Dilek Ersil Soysal, Şermin Tükel, Özden Gökdemir, Hakan Abacıoğlu
768738 Poster Bildiri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerinin Hastane Eğitim Ortamı Algılarının Değerlendirilmesi Mekin Sezik, Mehtap Savran, Cüneyt Orhan Kara, Mustafa Kemal Alimoğlu
922250 Poster Bildiri Kardiyoloji Uzmanlık Yeterlik Bilgi Sınavlarının Son 14 Yılı: Doçentlik Yönetmeliğindeki Değişikliğin Etkisi? Aylin Yıldırır, Armağan Altun, Dilek Ural, Murat Özdemir, Özgür Aslan, Haldun Müderrisoğlu
986438 Poster Bildiri Klinik Dönemde Tıp Öğrencilerinin Mesleklerarası Öğrenme Hazırbulunuşluk Düzeyleri Nedir? Rahman Yavuz, Maide Öykü Sönmez
622626 Poster Bildiri Klinik Eğitim Döneminde Öğrencilerinin Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarıyla İlgili Görüş ve Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi Rahman Yavuz, Melike Günday
530525 Poster Bildiri Klinik Eğitim Döneminde Ölçme ve Değerlendirme Süreci Rahman Yavuz
230898 Poster Bildiri Klinik Eğitim Döneminde Sınav Analizleri Bize Ne Söylüyor? IV. Sınıf Solunum ve Dolaşım Blok Sınav Analizi Örneği Rahman Yavuz, Ayhan Dağdemir
578474 Poster Bildiri Klinik Farmakoloji Uygulamalarına Aktif Öğrenmenin Katkısının Değerlendirilmesi Fatma Sultan Kılıç, Didem Arslantaş, Hüseyin İlhan, Ferhan Esen, Kubilay Uzuner, Kevser Erol
706961 Poster Bildiri Klinik Karar Verme/akıl Yürütmede İkili Sistem Yaklaşımı: Sinirbilim Bulguları Bağlamında Eleştirel Düşünme, Reflektif Uygulama ve Bilinçli Farkındalık İlişkisi Sinem Yıldız İnanıcı
301295 Poster Bildiri Klinik Öncesi Tıp Öğrencilerinin Sınav Stresi İle Oksitosin ve Kortizol Seviyeleri Arasındaki İlişki Sinem Yıldız İnanıcı, Sevil Arabacı Tamer, Faize Elif Bahadır, Sibel Sakarya, Berrak Ç. Yeğen
265419 Poster Bildiri Klinik Yeterliğin Değerlendirilmesinde Mulaj Kullanımı: Sistematik İnceleme Derya Uzelli Yılmaz
214885 Poster Bildiri Kültür ve İnsan: Tıp Öğrencisinde Karşılığı Nedir? Özlem Sürel Karabilgin Öztürkçü
714388 Sözlü Bildiri Mezuniyet Öncesi Acil Tip Eğitiminde Serbest Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kullanımı: Uluslarası Acil Tıp Eğitimi Projesi Elif Dilek Çakal, Arif Alper Çevik, Murat Çetin, Fikri M. Abu-Zidan
157009 Poster Bildiri Mezuniyet Öncesi Klinik ve Yatak Başı Ultrason Eğitiminde Ulusal ve Uluslararası Verilerin Değerlendirilmesi Elif Dilek Çakal, Arif Alper Çevik
579250 Sözlü Bildiri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Medikal Simülasyon Savaşları: Usim-Wars Mevlüt Okan Aydin, İlker Mustafa Kafa, Züleyha Alper
676436 Poster Bildiri Mezuniyet Sonrası Kulak Burun Boğaz Eğitim ve Öğretiminde Kitlesel Açık Çevirimiçi Derslerin Kullanımının Araştırılması Hülya Eyigör, Erol Gürpınar
963594 Poster Bildiri Mikrobiyoloji Uygulamalarının Klinik Eğitimde Kalıcılığının Sağlanması Amacı ile Yapılan Sınavların Öğrenci Gözü ile Değerlendirmesi: Bir Teök Çalışması Oğuz Can Işık, Yeşim Gürol, Tolga Eroğlu, Arda Ahmet, Muhammed Tayfun Taşdemir, Kardelen Uzun, Beril Mat, Barış Bengür, Nihan Ünübol, Sinem Öktem Okullu, Yeşim Beşli, Neval Yurttutan Uyar, Işın Akyar, Özgür Kurt, Tanıl Kocagöz, Melike Şahiner, Levent Altıntaş
600004 Poster Bildiri Ön Hekimlik Eğitiminde Geri Bildirimlerin Değerlendirilmesi Mehmet Emin Layık, Duygu Korkmaz
143600 Poster Bildiri Probleme Dayalı Öğrenme Etkililiğini Belirleme Çalışması Ferhan Esen, Didem Arslantaş, Kevser Erol, Fatma Sultan Kılıç, Kubilay Uzuner, Hüseyin İlhan
878098 Poster Bildiri Sağlık Bilimleri Alanındaki Öğrencilerin Eğitiminde Gerçek Hastaların Eğitici Olarak Yer Alması Büşra Caz, Şenay Sarmasoğlu
258249 Sözlü Bildiri Sahada Çalışan Hekimlerin Ulusal Çekirdek Eğitim Programın-2014'te Yer Alan Hekimlik Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Özlem Coşkun, Işıl İrem Budakoğlu, Dilek Öztaş, Özgür Erdem
823736 Poster Bildiri Sdütf Öğrencilerinin Kadın Kavramı ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi Umay Coşkun, Hanife Kurnaz, Can Erbay, Mehmet Sait Özdemir, Furkan Durkaya, Selin Uyanık, Ceren Yılmaz, Bilge Vural, Abdullah Yılmazgil, Giray Kolcu
867420 Poster Bildiri Seçmeli Dersler Uygulanmasının Üçüncü Yılında Acıbadem Tıp Fakültesi Deneyimi Levent Altıntaş, Sinem Okullu Öktem, Fatih Artvinli, Melike Şahiner
794228 Poster Bildiri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Değişim Programları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Salih Maçin, Sümeyye Başer, Duygu Fındık
749073 Poster Bildiri Simülasyon ve Simüle Hasta ile Eğitim Çalıştayı ve Katılımcıların Geri Bildirimleri S. Ayhan Çalışkan, Ö. Sürel Karabilgin Öztürkçü, Züleyha Alper, M. Okan Aydın
113337 Sözlü Bildiri Simüle Kalp Sesinin Oskültasyon Eğitiminde Kullanımının Değerlendirilmesi Özge Turgay Yıldırım, Ayşegül Turgay
180410 Sözlü Bildiri Sosyal Medya Bağımlılığı ve Akademik Başarı Funda İfakat Tengiz, Aykut Özcan
492050 Poster Bildiri Stajer Doktorlara Tıp Eğitimi Dikey Entegrasyonu Kapsamında Verilen Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitiminin Değerlendirilmesi Salih Maçin, Rugıyya Samadzade, Duygu Fındık
311491 Poster Bildiri Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenmede Kullanılan 360 Derece Değerlendirmede Sıralama Yöntemi Örneği Levent Altıntaş, Melike Şahiner
225312 Poster Bildiri Teknik Beceri Eğitiminde Hasta Merkezli Yaklaşım ve Hasta Güvenliği İncim Bezircioğlu, Kamer Mutafoğlu, Dilek Ersil Soysal, Can Karaca, Hakan Abacıoğlu
732514 Poster Bildiri TETdizin: Ortak Katılımlı Tıp Eğitimi Terimleri Dizini S. Ayhan Çalışkan, Yusuf Yılmaz, Ozan Karaca, Berna Musal, Melih Elçin, Erol Gürpınar, Levent Altıntaş
985309 Sözlü Bildiri Tıbbi Mikrobiyoloji Ölçme ve Değerlendirmesine Yönelik Yapılan İki Ayrı Dijital Sınav Deneyimi Ayşegül Çopurçiçek, Saliha Ekşi, Hamiyet Büşra Güllü, Sema Koçyiğit Kalcan, Adnan Yılmaz
103325 Sözlü Bildiri Tıp Eğitimi İlk Hafta Etkinlikleri: Tıp Fakültesi Öğrencilerinin His ve Duyguları Üzerine Fenomonolojik Bir Çalışma Didem Arslantaş, Ferhan Esen, Fatma Sultan Kılıç, Kubilay Uzuner, Hüseyin İlhan, Kevser Erol, Engin Karadağ
530388 Poster Bildiri Tıp Eğitiminde Simülasyon Uygulamalarının Maliyet-Etkililik Değerlendirme Örnekleri Pınar Daylan Koçkaya, Guvenc Kockaya, İlker Gürcüoğlu
222168 Sözlü Bildiri Tıp Fakültelerinin Sosyal Hesap Verebilirliğe Yönelik Görüşleri; Nitel Bir Çalışma Selçuk Akturan, Özlem Sarıkaya
658824 Poster Bildiri Tıp Fakültelerinin Ulusal Çep-2014'e Yönelik Görüşleri ve Deneyimleri Selçuk Akturan, Mehmet Ali Gülpınar, Erol Gürpınar, Dilek Sema Arıcı
947040 Poster Bildiri Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencilerinde Empatik Eğilim ve İletişim Becerileri Özellikleri Zerrin Gamsızkan, Şengül Cangür
201649 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin PDÖ Uygulamasına Yönelik Geribildirimleri Selçuk Akturan, Mukadder Sunar, Yusuf Kemal Arslan, Adem Alemdar
582505 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Cinsiyete Göre Sigara Tüketimi, Algılanan Stres ve Yaşam Kalitesi Gökçe Dağtekin, Emrah Atay, Ali Kılınç, Hilal Kaya Erdoğan, Ersoy Acer, Murat Eyüboğlu, Damla Eyüboğlu, Alaettin Ünsal, Didem Arslantaş
516250 Sözlü Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerine Verilen “Kanıta Dayalı Tıp” Eğitiminin Fresno Testi ile Değerlendirilmesi Özlem Serpil Çakmakkaya, Ayşe Hilal Batı, Kerstin Kolodzie
470770 Sözlü Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Görsel-Uzamsal Yetenek Düzeyleri Ne Durumda? (Hacettepe Üniversitesi Örneği) Barış Sezer, Melih Elçin
499659 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Meme Muayenesi Becerilerinin Geliştirilmesi Aslı Türközen, Yeşim Şenol
282665 Poster Bildiri Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Tıp Eğitimi ile İlgili Görüşleri ve Mesleki Beklentileri Türkkan Öztürk Kaygusuz, Ahmet Erensoy
493460 Poster Bildiri Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ile Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Hacettepe Üniversitesi Örneği) Bengisu Akçay, Barış Sezer
976672 Poster Bildiri Tıpta Münazara Temelli Öğrenme: Buütf Örneği Mevlüt Okan Aydin, Sezer Erer Kafa, Elif Atıcı
792848 Sözlü Bildiri Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Klinik Eğitim Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi Sevim Bürge Çiftçi Atılgan, Gülşen Taşdelen Teker, Barış Sezer, Metin Yeşiltepe, Orhan Odabaşı
553264 Sözlü Bildiri Toplumla iç içe bir tıp eğitimi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum ve Sosyal Hekimlik Koridoru Örneği Gülsüm Özkan, Gamze Varol, Eda Güzel, Dilek Toprak
808212 Sözlü Bildiri Toplumsal Destek Projelerinde 12 Yıl: Akdeniz Üniversitesi Deneyimi Havva Serap Toru, Yeşim Şenol, Gülay Özbilim
822378 Poster Bildiri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘Akılcı İlaç Kullanımı' Eğitimi Öğrenci Geribildirimleri Ruhan Deniz Topuz, Özgür Gündüz, Elif Gülsüm Ümit, Önder Sezer, Kıymet Tabakçıoğlu, Oktay Kaya, Didem Han Yekdeş, Mehmet Güneş
902864 Poster Bildiri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenme Oturumlarına İlişkin Geribildirimleri Albena Gayef, Murat Çaloğlu, Burcu Tokuç, Muzaffer Eskiocak
862831 Poster Bildiri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Eğitim Yönlendiricilerinin Senaryo ve Öğrenme Hedeflerine İlişkin Geribildirimleri Albena Gayef, Ahmet Mimaroğlu, Burcu Tokuç, Muzaffer Eskiocak
625006 Poster Bildiri Travma Durumunda İleri Yaşam Desteği Kursu'nun Senaryo Tabanlı Uygulamaları ve Programda Katılımcı Memnuniyeti İlker Gürcüoğlu, Pınar Daylan Kockaya
642090 Poster Bildiri Üç Boyutlu Yazıcı Yardımıyla Düşük Maliyetli Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Simülasyon Eğitim Modelleri Üretimi: Ön Çalışma Sinem Seleme Övünç, Musa Batuhan Yolcu, Emil Mammadov, Şenol Emre, Sinan Celayir
517220 Poster Bildiri Uzmanlık Eğitiminde 360⁰ Değerlendirme: Attığımız Taş Ürküttüğümüz Kurbağaya Değer mi? Cüneyt Orhan Kara, Erdem Mengi
114846 Poster Bildiri Video Destekli İletişim Becerileri Eğitiminin Öğrenci Geribildirimlerine Yansıması Mukadder İnci Başer Kolcu
155547 Poster Bildiri Yeni Açılan Klinik Simülasyon Eğitim Merkezinde Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitime Dair İlk Veriler: 6 Aylık Analiz Ayşegül Çopurçiçek, Başar Erdivanlı, Muhammed Kadri Çolakoğlu, Sabri Çolak, Mehmet Kenan Kanburoğlu, Cüneyt Ardıç, Özlem Bilir