Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Gelişim Programlarının Değerlendirilmesi

Ezgi Özgün

[email protected], AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Yeşim Şenol

[email protected], AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Gelişim Programlarının Değerlendirilmesi

   Giriş:

Eğitici gelişim programları ‘öğretim üyelerinin birey olarak çeşitli rollerini yerine getirmek üzere yetkinliklerinin gelişmesine, üretkenliklerini korumalarına destek olan eğitim programını ve kurumsal iklimi iyileştirmeye olanak vererek kurumun canlılığını korumayı amaçlayan programlar’ olarak tanımlanmaktadır. Fakülte eğitici gelişim (FEG) programları özellikle müfredatlardaki değişim ve bu değişimle eğitici rollerinin değişmesi sonucunda önem kazanmıştır. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde probleme dayalı öğrenim kursları ve hizmet içi diğer eğitim etkinlikleri devam etmektedir.

           Amaç:

2001 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uygulanan Fakülte Eğitici Geliştirme programlarının öğretim üyelerince değerlendirilmesi ve etkinliğinin gösterilmesidir.

     Yöntem:

2018-2019 eğitim döneminde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli eğitici gelişim programlarına katılmış öğretim üyeleri ile araştırmacılar tarafından geliştirilen anket birebir görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 144 öğretim üyesi (katılım oranı %70.58)  çalışmaya katılmıştır. Bu metinde projenin ilk sonuçları sunulacaktır.

           Bulgular:

2018-2019 eğitim döneminde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli eğitici gelişim programlarına katılmış olan 204 öğretim üyesinin 144’ü ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Çalışmaya katılan öğretim üyelerinin 61’i (%42,4) kadın, 83’ü (%57,6) erkektir. Öğretim üyelerinin 97’si (%67,4) profesör, 23’ü (%16) doçent, 19’u (%13,2) doktor öğretim üyesi, 5’i (%3,5) öğretim görevlisidir.

‘Fakültemizde uygulanan eğitici gelişim programlarını nasıl buluyorsunuz?’ sorusuna öğretim üyeleri PDÖ kursu için %39,7’si çok iyi, %45,4’ü iyi; eğitim becerisi kursu için %38,7’si çok iyi, %46,5’i iyi; ölçme değerlendirme kursu için %37,5’i çok iyi, %48,1’i iyi yanıtı vermiştir.

‘Eğitici gelişim programları sonrasında uygulamalarınızda değişikliğe gittiniz mi?’ sorusuna öğretim üyeleri %69,5 PDÖ kursu için, %65,7 eğitim becerisi kursu için, %63,8 ölçme değerlendirme kursu için evet yanıtı vermiştir.

10’lu likert ile hazırlanan ‘Katıldığınız kurs programını yeterli (faydalı) buluyor musunuz?’ sorusuna öğretim üyelerinin değerlendirme ortalamaları eğitim becerisi kursu için 8,37±1,47; PDÖ kursu için 8,48±1,52; ölçme değerlendirme kursu için 8,24±1,58 olarak hesaplanmıştır.

           Sonuç:

Eğitici gelişim programlarına katılmış öğretim üyelerinden çalışmaya katılanların büyük çoğunluğunun eğitici eğitimlerinden memnun olduğu ve bu eğitici eğitimi içeriklerini kendi uygulamalarında kullandıkları belirlenmiştir.

Not: Bu araştırma Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü tarafından TYL-2018-3816 kodu ile desteklenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler

Eğitici Gelişim Programı, Program Yönlendiricisi, Probleme Dayalı Öğrenim