Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleksel Beceri Eğitiminde Maket Üzerinde Yapılan Eğitimlerin Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetine Etkisi

Erol Gürpınar

[email protected], Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sümer Mamaklı

[email protected], Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kemal Alimoğlu

[email protected], Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yeşim Şenol

[email protected], Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mustafa Daloğlu

[email protected], Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleksel Beceri Eğitiminde Maket Üzerinde yapılan Eğtiimlerin Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetine Etkisi

 

Erol GÜRPINAR, Sümer MAMAKLI, M. Kemal ALİMOĞLU, Yeşim ŞENOL, Mustafa DALOĞLU

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Not: Bu araştırma Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü tarafından TSA-2018-2543 kodu ile desteklenmiştir.

 

GİRİŞ: Ülkemiz Tıp Fakültelerinin yarıya yakınında kurulan ve yaklaşık yirmi yıla yakın bir geçmişi bulunan Tıp Eğitimi Anabilim Dalları bu hedefi gerçekleştirmede önemli bir rol oynamaktadır. Tıp fakültesi öğrencilerine eğitimlerinin ilk yıllardan itibaren temel mesleki becerileri kazandırma amacıyla genellikle Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde kurulan Mesleksel Beceri Laboratuvarı bu görevi üstelenen önemli birimlerdir. Bu laboratuvarlarda verilen eğitimlerin temel amacı, klinik ortamlarda verilen ve gerçek hasta üzerinde uygulanan beceri eğitimlerinin bir ön uygulaması olması, bu eğitimlerin önce gerçeğe çok yakın maket, modeller üzerinde öğrenciye öğretilmesi ve belirli bir yeterliğe ulaştıktan sonra gerçek hasta üzerinde öğretim üyesi gözetiminde ilgili meslekseler becerinin uygulanmaya başlanmasıdır.

 

AMAÇ: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim programı içerİsinde yer alan Dönem 3 öğrencilerinin mesleksel beceri uygulamalarını tanıtmak ve öğrencilerden maket üzerinde yapılan eğitim ve laboratuar ile ilgili alınan geri bildirimler üzerinden memnuniyet sonuçlarını sunmaktır.

 

YÖNTEM: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde üçüncü sınıf öğrencilerine Mesleksel beceri ve klinik uygulamalar bloğu kapsamında, Mesleksel beceri laboratuarında toplam 21 adet temel hekimlik becerisi kazandırılmaktadır. Eğitim döneminin sonunda kazandırılan beceriler ve Mesleksel Beceri Laboratuarı ile ilgili olarak, beş puanlı Likert ölçeği kullanılarak oluşturulmuş bir geri bildirim formunu doldurmaları istenmektedir. Bu araştırmada 2018-2019 yılı eğitim öğretim dönemimde Mesleksel beceri laboratuarında eğitim alan öğrencilerin geri bildirim formları değerlendirmeye alınmıştır.

 

BULGULAR: Öğrencilerin maketi üzerinde yapılan mesleksel beceri uygulamalarına, beş üzerinden ortalama 4.18 puan, Mesleksel Beceri Laboratuarının fiziksel koşulları ile ilgili sorulara ise ortalama 3,90 puan vermişlerdir. Kalabalık öğrenci gruplarıyla yapılan uygulamalar daha düşük puan almıştır. Maket sayısı ve maketlerin genel durumu sorularına verilen puanlar daha düşük, laboratuar temizliği, sarf malzemeleri ve eğitici konularında ise puanların yüksek olduğu saptanmıştır.

 

SONUÇ: Öğrencilerin, Mesleksel beceri laboratuarı uygulamalarından, laboratuar fiziksel ortamı ve eğiticilerden genel olarak memnun oldukları gözlenmektedir. Ancak artan öğrenci sayısı nedeniyle maketlerde yıpranma oluşması, maket sayısının yetersiz kalması öğrenci memnuniyetinin azalmasına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Tıp Eğitimi, Mesleksel Beceri Eğitimi, Öğrenci Memnuniyeti