Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Temel Bilimler Eğitimi ve Mesleksel Beceri Eğitiminden Yararlanma Algıları

Mustafa Daloglu

[email protected], Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Yeşim Şenol

[email protected], Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

AMAÇ: Program değerlendirme çalışmaları sürecinde temel bilim eğitimlerde alınan eğitimlerin klinik yıllara entegre edilmesinde sorunlar olduğu izlenmiştir. Bu nedenle öğrencilerden görüş alınmasına karar verilmiştir. Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programında ilk üç yılda yer alan temel bilimler eğitimi ve dönem 3 programında yer alan mesleksel beceri eğitiminden, öğrencilerin yararlanma algılarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

YÖNTEM: Çalışma 2017-2018 eğitim döneminde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim alan 4. Dönem öğrencileri ile yürütülmüştür. Fakültemiz eğitim programının ilk üç yılında görev alan 9 anabilim dalı tarafından sunulan içerikten yararlanma algılarını tespit etmek için öğrencilerden, 5’li Likert tarzında hazırlanan anket formunu doldurmaları istendi. Buradan tespit edilecek sonuçlarla karşılaştırılmak üzere 2017-2018 eğitim yılında mesleksel beceri eğitimlerinden öğrencilerin genel memnuniyet ortalaması kullanıldı. Ankette ayrıca temel bilimlere ait bilgilerin hatırlanması ve unutulması hususunda etkili olabilecek etmenler (konuların klinikle ilişkilendirilmesi, etkili ölçme-değerlendirme, etkili ders anlatımı, uygulamalar, aşırı teorik bilgi yükü, klinikle bağlantı kurulamaması) yapılandırılmış şekilde soruldu. Analizlerde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra ortalamaların karşılaştırılmasında iki ortalama arasındaki farkın anlamlılık testi kullanıldı.

BULGULAR: Temel tıp bilimleri arasında öğrencilerin verdikleri puanlara göre en çok yararlanılan anabilim dalları fizyoloji  (3,55±1,15) ve mikrobiyoloji (3,54±1,09) olurken en düşük ortalama puanlar biyofizik (1,66±0,96) ve histoloji (2,29±1,21) anabilim dallarına aitti. Mesleksel beceri eğitimlerinden genel memnuniyet ortalaması 4,03±0,84 olarak tespit edildi. Temel tıp bilgilerinin klinik eğitim yıllarında hatırlanması ile ilgili olarak, konuları klinikle ilişkilendirmede %33,3 ile patoloji, etkili ölçme değerlendirmede %30,7 ile anatomi, etkili ders anlatımında %29,5 ile fizyoloji ve yapılan uygulamalarda %55 ile anatomi en etkin anabilim dalları olarak saptandı. Temel tıp bilgilerinin klinik eğitim yıllarında unutulması ile ilgili olarak verilen yanıtlarda, farmakoloji anabilim dalı  %26,1 oranında aşırı teorik bilgi yükü içermesi ile ve histoloji Anabilim dalı ise %24,5 oranında klinik ile bağlantı kurulmasında zorluk duyulması açısından en çok belirtilen anabilim dalları olarak tespit edildi.

SONUÇ: Temel tıp bilimlerinde eğitimden yaralanma algısının yüksek olduğu bilim dallarının etkin entegrasyon, ders anlatımı ve uygulama içeriği ile ilişkili olduğu görülmektedir. Öğrencilerin, mesleksel beceri eğitimlerinden genel olarak memnun oldukları gözlenmektedir. Çalışmaya konu olan veriler sayesinde, temel bilimler eğitiminde yer alan anabilim dalları ile görüşülerek yeni eğitim döneminde bu alanlarda eğitim programında geliştirmeler planlanmaktadır.

Not: Bu araştırma Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü tarafından TSA-2018-2543 kodu ile desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Temel tıp eğitimi, mesleksel beceri, memnuniyet, program değerlendirme