Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Web Tabanlı Soru Bankası Deneyimi

Murat Turhan

[email protected], Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya

Erol Gürpınar

[email protected], Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Antalya

Not: Bu araştırma Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü tarafından TAY-2018-3046 kodu ile desteklenmiştir.

 

Giriş: Tıp eğitiminin temel amacı hem bulunduğu toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak hem de evrensel temel gereklilikleri sağlayabilecek nitelikli hekimler yetiştirmektir. Bu aşamada en belirleyici bileşen ise tıp eğitiminin niteliğidir. Ülkemizde tıp eğitiminin amacı, hekimin toplumdaki rol ve sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik, mezuniyet hedefleri/ yetkinlikleri/yeterlilikleri/kazanımlar şeklinde tanımlanmış ve mezuniyet öncesi eğitimde standartlar belirlenmiştir. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi de bu evrensel standartlara uygun bir misyonda öğrenci yetiştirmeye çalışmaktadır. Eğitim programı öğrenci merkezli uygulamaların yer aldığı, problem çözmeye yönelik ve multidisipliner yaklaşımın benimsendiği entegre bir programdır. Ölçme ve değerlendirmede ise tüm staj ve ders kurullarında belirlenen öğrenim hedeflerini ölçecek şekilde objektif ve yapılandırılmış sınavlar uygulanmaktadır. Tıp fakültesi eğitimi boyunca uygulanan bu sınavların büyük kısmı çoktan seçmeli soru sınavlarıdır. Ancak son yıllarda artan öğrenci sayısı ile birlikte klinik stajlardaki döngü ve sınav sayısı da artış göstermiştir. Dolayısıyla üniversitemizde tıp eğitiminde kaliteyi arttırabilecek, objektif ölçme-değerlendirme imkânı sağlayıp, sınav sürecini kolaylaştırabilecek soru bankası gibi bir sisteme ihtiyaç daha da artmıştır. 

 

Amaç: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde bir web tabanlı bir soru bankası yazılımı oluşturulmasıdır.

Yöntem: Bu çalışma Mart 2018 -  Mart 2021 tarihleri arasında tamamlanması planlanmış olan bir bilimsel araştırma projesidir. Öncelikle 3 katmanlı web tabanlı bir sistem mimarisi oluşturulmuştur. Birinci katmanda veri tabanı yönetim sistemi olarak Azure SQL DB S2® tercih edilmiştir. Geliştirilen yazılımda web sunucusu olarak Azure App® kullanılmıştır. Soru bankası yazılımı geliştirilmesi için programlama dili olarak frontend için Angular Framework 7.0, backend için ASP.NET Core 2 WebApi ve C# kullanılmıştır. Proje kapsamında oluşturulan web sayfaları Internet Explorer, Google Chrome ve Safari üzerinde sorunsuz çalışmaktadır. Soru Bankası ara yüzünün oluşturulması için Angular Framework® kullanılmıştır. Verilerin güvenliği Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS) ile sağlanmıştır. Ardından soru hazırlama, sınav yaratma, sınav ilan, sınav, sonuç ilan, sınav analiz ve anket modülü olmak üzere 7 ana bileşenden oluşan soru bankası tasarlanmıştır. Bu web tabanlı yazılımın geliştirilmesi, test edilmesi, kullanıcı gruplarının belirlenmesi, kullanıcılara ilişkin verilerin veri tabanına girilmesi ve soru bankası modüllerinin hazırlanması ile projenin ilk iş paketi tamamlanmıştır. Ardından ikinci iş paketi içerisinde yer alan öğretim üyelerine eğitim verilmesi aşamasına geçilmiştir. Fakültemizde görevli tüm öğretim üyelerine 10’ lu gruplar halinde yazılımcı tarafından teorik ve pratik uygulamalı eğitim verilmiştir.  

Bulgular: Tüm öğretim üyeleri kendi kullanıcı adları ve şifreleri ile sisteme sorunsuz bir şekilde giriş yapabilmişlerdir. Kullanıcılar giriş yaptıktan sonra sadece görevli oldukları staj/ders kurulundaki kendi ders ağacını görmüşlerdir. Kendi adlarına tanımlı derslere soru hazırlanması, soru eklenmesi/ çıkarılması, soru üzerinde değişiklik yapılabilmesi, sınavda çıkacak soruları seçilmesi gibi farklı adımları birebir uygulama yaparak sorunsuz geçebilmişlerdir. Eğitimlerde belirgin bir sorun olmamakla beraber, çoğunlukla soru için kaynakça ve cevap açıklaması kısmının zorunlu olup olmadığı konusuna takılmışlardır.

Sonuç: Projede tasarlanan modüllerin ilk ikisi olan soru hazırlama ve sınav yaratma modülü başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Şu ana kadar sisteme yaklaşık 300’ e yakın soru girilmiş ve veri tabanı ile ilgili bir aksaklık yaşanmamıştır. Bundan sonraki aşama bu sistemin çekirdek eğitim programına entegrasyonudur. Kısa dönem geri bildirimler olumlu olup, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında seçilecek bir pilot staj/ders kurulu kuramsal sınavının soru bankası kullanılarak yapılması planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Tıp Eğitimi, Soru Bankası, Ölçme ve Değerlendirme