Artırılmış Gerçekliğin Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Eğitiminde Kullanımı: İlk Adımlar

Musa Batuhan Yolcu

[email protected], İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Şenol Emre

[email protected], İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Sinan Celayir

[email protected], İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR), bilgisayar yazılımları yardımıyla oluşturulmuş görsel öğelerin gerçek hayatla birleştirilerek eş zamanlı ve etkileşimli olarak gösterilmesidir. Kısaca sanal öğelerin gerçek hayatla birleştirilmesi olarak da tanımlanabilir. Sanal görsel teknolojilerin (AR - VR) eğitimde kullanımı ile ilgili uygulamalar son yıllarda artmaktadır. Literatürde, görsel teknolojilerin öğrencilerin akademik performans ve motivasyonlarında artışa yol açtığı bildirilmiştir

Çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi ağırlıklı olarak doğumsal kompleks hastalıklar ile ilgilidir. Bu hastalıkların karmaşıklığı öğrenci eğitiminde algılamaya ait sorunlar oluşturabilmektedir. Bu nedenle Tıp Fakültemizde Çocuk Cerrahisi öğrenci eğitiminde 3 boyutlu yazıcılar ile üretilmiş eğitim modellerini kullanmaya başlamıştık. Ancak öğrenciler geri bildirimlerinde bu modelleri sadece derste kullanabildiklerini, evde ya da ders çalıştıkları herhangi bir  alanda da bu tip 3 boyutlu modellere ulaşabilmek istediklerini bildirdiler. Bu talebi karşılayabilmek için daha önceki proje kapsamında üretilmiş 3 boyutlu modellere, artırılmış gerçeklik ile internete ulaşılabilen herhangi bir mekanda mobil cihazlar yardımıyla ulaşabilmelerini sağlamak üzere bu .çalışma planlandı.

Amaç: Bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş 3 boyutlu hastalık modellerinin Artırılmış gerçeklik kullanılarak Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi eğitiminde kullanımı ile ilgili sürece ait ilk deneyimlerin paylaşılmasıdır.

Gereç ve yöntem: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda “Üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş hastalık modellerinin Çocuk Cerrahisi eğitiminde kullanılması” projesi kapsamında bilgisayar ortamında 3 boyutlu tasarım yazılımlarıyla üretilen doğumsal hastalık eğitim modelleri, mobil platformlar üzerinde (tablet-telefon) artırılmış gerçeklik modellerine dönüştürüldü.

Model çizimleri 3DsMAX yazılımı ile tarafımızdan yapıldı. Unity ve Vuforia yazılımları ile artırılmış gerçeklik görüntüleri elde edildi. 

Bulgular: İlk başarılı sonuçların elde edilmesi ile artırılmış gerçeklik destekli Çocuk Cerrahisi kitabı oluşturma projesi başlatılmıştır. Ayrıca süreci tanımlayan bir makale Çocuk Cerrahisi Dergisinde (Çoc. Cer. Derg. 2018;32(3):89-92) artırılmış gerçeklik destekli olarak yayınlanmıştır. Bu makale ile sadece çocuk cerrahisi eğitiminde değil medikal yayıncılıkta da artırılmış gerçekliğin etkin ve verimli kullanılabileceği gösterilmiştir.

Sonuç: Artırılmış gerçeklik ile destekli eğitim materyallerinin yapılandırılması Anabilim Dalımızda bir proje kapsamında sürmektedir. Bu çalışmada ilk örnekler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler

artırılmış gerçeklik, çocuk cerrahisi, 3d yazıcılar