Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Formatif Sınav Sorularının Değerlendirilmesi

Selma Çetinkaya

[email protected], Başkent Üni. Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD.

F. Serdar Gürel

[email protected], Başkent Üni. Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD.

Hayati Bilgiç

[email protected], Başkent Üni. Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD.

Bu bildiri için araştırmacıların geri çekme isteği yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.

Amaç: Çalışmanın amacı Fakültemiz Dönem 1 formatif sınavlarındaki soru tiplerine göre öğrencilerin verdikleri cevapları değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Fakültemizde formatif sınav olarak e-sınav uygulanmaktadır. Sınavlar bilgisayar ortamında yapılmakta ve farklı soru tiplerinden oluşmaktadır. Çalışmada Dönem 1 öğrencilerinin bugüne kadar girmiş oldukları toplam dört formatif sınav sorularının verileri kullanıldı. Dönem 1’de yapılmakta olan formatif sınavlar 25 (yirmi beş) sorudan oluşmaktadır.

Bulgular: İlk formatif sınav; boşluk doldurma, çoklu seçmeli, çoktan seçmeli ve eşleştirme sorularından oluştu. En yüksek eşleştirme (%95.0), en düşük boşluk doldurma (%64.1) soru tipinde cevaplanma yüzdesine sahipti. Bu sınavda çıkan soruların zorluk indeksine bakıldığında %44’ü önerilen, %36’sı çok kolay, %12’si kabul edilebilir ve %8’i çok zor olarak saptandı. Soruların ayırt edicilik indekslerine bakıldığında; %72’si mükemmel, %12’si iyi, %8’i düzeltilmeli ve %8’i kullanılmamalı olarak değerlendirildi.

İkinci formatif sınav; boşluk doldurma ve çoktan seçmeli sorularından oluştu. En yüksek boşluk doldurma (%66.3), en düşük çoktan seçmeli (%50.3) soru tipinde cevaplanma yüzdesine sahipti. Bu sınavda çıkan soruların zorluk indeksine bakıldığında %40’ı çok kolay, %28’i önerilen, %16’sı kabul edilebilir ve %16’sı çok zor olarak saptandı. Soruların ayırt edicilik indekslerine bakıldığında; %60’ı mükemmel, %20’si iyi, %12’si kullanılmamalı ve %8’i düzeltilmeli olarak değerlendirildi.

Üçüncü formatif sınav; boşluk doldurma, çoklu seçmeli ve eşleştirme sorularından oluştu. En yüksek çoklu seçmeli (%73.4), en düşük eşleştirme (%56.0) soru tipinde cevaplanma yüzdesine sahipti. Bu sınavda çıkan soruların zorluk indeksine bakıldığında %40’ı önerilen, %36’sı çok kolay, %16’sı kabul edilebilir ve %8’i çok zor olarak saptandı. Soruların ayırt edicilik indekslerine bakıldığında; %52’si mükemmel, %28’i düzeltilmeli ve %20’si kullanılmamalı olarak değerlendirildi.

Dördüncü formatif sınav; boşluk doldurma, çoklu seçmeli, çoktan seçmeli ve eşleştirme sorularından oluştu. En yüksek eşleştirme (%80.0), en düşük boşluk doldurma (%25.0) soru tipinde cevaplanma yüzdesine sahipti. Bu sınavda çıkan soruların zorluk indeksine bakıldığında %36’sı çok kolay, %32’si çok zor, %28’i önerilen ve %16’sı kabul edilebilir olarak saptandı. Soruların ayırt edicilik indekslerine bakıldığında; %100’ü kullanılmamalı olarak değerlendirildi.

Sonuç: Formatif sınavlarda Dönem 1 öğrencilerinin soru tiplerine göre cevaplama düzeyleri değişmiştir. İki sınavda eşleştirme en yüksek cevaplanan soru tipi iken en düşük düzey boşluk doldurma soru tipinde olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Formativ sınav, öğrenci, değerlendirme, soru tipi