Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Formatif Sınav Sorularının Değerlendirilmesi

Selma Çetinkaya

[email protected], Başkent Üni. Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD.

F. Serdar Gürel

[email protected], Başkent Üni. Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD.

Hayati Bilgiç

[email protected], Başkent Üni. Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD.

Bu bildiri için araştırmacıların geri çekme isteği yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.

Amaç: Çalışmanın amacı Fakültemiz Dönem 2 formatif sınavlarındaki soruların soru tiplerine göre öğrencilerin cevaplarının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Fakültemizde formatif sınav olarak e-sınav uygulanmaktadır. Sınavlar bilgisayar ortamında yapılmakta ve farklı soru tiplerinden oluşmaktadır. Çalışmada Dönem 2 öğrencilerinin bugüne kadar girmiş oldukları toplam altı tane formatif sınavın sorularının verileri kullanıldı. İlk sınav kırk, diğer sınavlar yirmi beş sorudan oluşmuştu.

Bulgular: İlk formatif sınav; boşluk doldurma, çoklu seçmeli, çoktan seçmeli ve eşleştirme sorularından oluştu. En yüksek çoklu seçmeli (%70.7), en düşük boşluk doldurma (%47.8) soru tipinde cevaplanma yüzdesine sahipti. Bu sınavda çıkan soruların zorluk indeksine bakıldığında %42.5’i önerilen, %22.5’i kabul edilebilir, %22.5’i çok zor ve %12.5’i çok kolay olarak saptandı. Soruların ayırt edicilik indekslerine bakıldığında; %82.5’i mükemmel, %10’u düzeltilmeli ve %7.5’i iyi olarak değerlendirildi.

İkinci formatif sınav; boşluk doldurma, çoklu seçmeli, çoktan seçmeli ve eşleştirme sorularından oluştu. En yüksek çoklu seçmeli (%77.7), en düşük boşluk doldurma (%50.2) soru tipinde cevaplanma yüzdesine sahipti. Bu sınavda çıkan soruların zorluk indeksine bakıldığında %44’ü kabul edilebilir, %28’i çok kolay, %20’si önerilen ve %8’i çok zor olarak saptandı. Soruların ayırt edicilik indekslerine bakıldığında; %88’i mükemmel ve %12’si düzeltilmeli olarak değerlendirildi.

Üçüncü formatif sınav; boşluk doldurma, çoklu seçmeli, çoktan seçmeli ve eşleştirme sorularından oluştu. En yüksek eşleştirme (%87.0), en düşük çoktan seçmeli (%60.3) soru tipinde cevaplanma yüzdesine sahipti. Bu sınavda çıkan soruların zorluk indeksine bakıldığında %48’i çok kolay, %32’si önerilen, %16’sı kabul edilebilir ve %4’ü çok zor olarak saptandı. Soruların ayırt edicilik indekslerine bakıldığında; %56’sı mükemmel, %20’si düzeltilmeli, %20’si kullanılmamalı ve %4’ü iyi olarak değerlendirildi.

Dördüncü formatif sınav; boşluk doldurma, çoklu seçmeli, çoktan seçmeli ve eşleştirme sorularından oluştu. En yüksek çoklu seçmeli (%75.3), en düşük boşluk doldurma (%51.4) soru tipinde cevaplanma yüzdesine sahipti. Bu sınavda çıkan soruların zorluk indeksine bakıldığında %48’i önerilen, %32’si çok kolay ve %20’si kabul edilebilir olarak saptandı. Soruların ayırt edicilik indekslerine bakıldığında; %80’i mükemmel, %12’si iyi, %4’ü düzeltilmeli ve %4’ü kullanılmamalı olarak değerlendirildi.

Beşinci formatif sınav; boşluk doldurma, çoklu seçmeli, çoktan seçmeli ve eşleştirme sorularından oluştu. En yüksek çoklu seçmeli (%75.3), en düşük boşluk doldurma (%51.4) soru tipinde cevaplanma yüzdesine sahipti. Bu sınavda çıkan soruların zorluk indeksine bakıldığında %48’i önerilen, %32’si çok kolay ve %20’si kabul edilebilir olarak saptandı. Soruların ayırt edicilik indekslerine bakıldığında; %80’i mükemmel, %8’i iyi, %8’i kullanılmamalı ve %4’ü düzeltilmeli olarak değerlendirildi.

Altıncı formatif sınav; boşluk doldurma, çoklu seçmeli ve eşleştirme sorularından oluştu. En yüksek çoklu seçmeli (%74.1), en düşük boşluk doldurma (%42.2) soru tipinde cevaplanma yüzdesine sahipti. Bu sınavda çıkan soruların zorluk indeksine bakıldığında %32’si kabul edilebilir, %28’i önerilen, %20’si çok kolay ve %20’si çok zor olarak saptandı. Soruların ayırtedici indekslerine bakıldığında; %88’i mükemmel, %8’i düzeltilmeli ve %4’ü kullanılmamalı olarak değerlendirildi.

Sonuç: Dönem 2 öğrencilerimiz formatif sınavlarda çoklu seçmeli sorularda başarılı olurlarken boşluk doldurma soru tipleri ise yeteri kadar başarılı olamamışlardır.

Anahtar Kelimeler

Formativ sınav, öğrenci, değerlendirme, soru tipi