Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Formatif Sınav Sorularının Değerlendirilmesi

Selma Çetinkaya

[email protected], Başkent Üni. Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD.

F. Serdar Gürel

[email protected], Başkent Üni. Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD.

Hayati Bilgiç

[email protected], Başkent Üni. Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD.

Bu bildiri için araştırmacıların geri çekme isteği yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.

Amaç: Çalışmanın amacı Fakültemiz Dönem 3 formatif sınavlarındaki soruların soru tiplerine göre öğrencilerin cevaplarının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Fakültemizde formatif sınav olarak e-sınav uygulanmaktadır. Sınavlar bilgisayar ortamında yapılmakta ve farklı soru tiplerinden oluşmaktadır. Çalışmada fakültemiz Dönem 3 öğrencilerinin bugüne kadar girmiş oldukları toplam altı formatif sınavın verileri kullanıldı. İlk sınav kırk, diğer sınavlar yirmi beş sorudan oluşmuştu.

Bulgular: İlk formatif sınav; açık uçlu, boşluk doldurma, çoklu seçmeli, çoktan seçmeli ve eşleştirme sorularından oluştu. En yüksek çoktan seçmeli (%77.5), en düşük boşluk doldurma (%39.4) soru tipinde cevaplanma yüzdesine sahipti. Bu sınavda çıkan soruların zorluk indeksine bakıldığında %32.5’i çok zor, %30’u çok kolay, %20’si önerilen ve %17.5’i kabul edilebilir olarak saptandı. Soruların ayırt edicilik indekslerine bakıldığında; %47.5’i mükemmel, %20’si düzeltilmeli, %20’si kullanılmamalı ve %12.5’i iyi olarak değerlendirildi.

İkinci formatif sınav; boşluk doldurma, çoklu seçmeli, çoktan seçmeli ve eşleştirme sorularından oluştu. En yüksek çoktan seçmeli (%80.0), en düşük boşluk doldurma (%52.4) soru tipinde cevaplanma yüzdesine sahipti. Bu sınavda çıkan soruların zorluk indeksine bakıldığında %36’sı önerilen, %28’i çok kolay, %24’ü kabul edilebilir ve %12’si çok zor olarak saptandı. Soruların ayırt edicilik indekslerine bakıldığında; %68’i mükemmel, %12’si iyi, %12’si düzeltilmeli, %12’si kullanılmamalı ve %8’i iyi olarak değerlendirildi.

Üçüncü formatif sınav; boşluk doldurma, çoklu seçmeli ve eşleştirme sorularından oluştu. En yüksek çoklu seçmeli (%72.5), en düşük eşleştirme (%42.5) soru tipinde cevaplanma yüzdesine sahipti. Bu sınavda çıkan soruların zorluk indeksine bakıldığında  %36’sı çok kolay, %28’i kabul edilebilir, %24’ü önerilen ve %12’si çok zor olarak saptandı. Soruların ayırt edicilik indekslerine bakıldığında; %72’si mükemmel, %16’sı iyi, %8’i düzeltilmeli ve %4’ü kullanılmamalı olarak değerlendirildi.

Dördüncü formatif sınav; boşluk doldurma, çoklu seçmeli ve eşleştirme sorularından oluştu. En yüksek çoklu seçmeli (%72.0), en düşük boşluk doldurma (%62.0) soru tipinde cevaplanma yüzdesine sahipti. Bu sınavda çıkan soruların zorluk indeksine bakıldığında %36’sı önerilen, %32’si çok kolay, %28’i kabul edilebilir ve %4’ü çok zor olarak saptandı. Soruların ayırt edicilik indekslerine bakıldığında; %84’ü mükemmel, %8’i iyi, %8’i kullanılmamalı ve %4’ü düzeltilmeli olarak değerlendirildi.

Beşinci formatif sınav; boşluk doldurma, çoklu seçmeli ve eşleştirme sorularından oluştu. En yüksek çoklu seçmeli (%60.8), en düşük boşluk doldurma (%42.5) soru tipinde cevaplanma yüzdesine sahipti. Bu sınavda çıkan soruların zorluk indeksine bakıldığında %40’ı önerilen, %24’ü kabul edilebilir, %24’ü çok zor ve %12’si çok kolay olarak saptandı. Soruların ayırt edicilik indekslerine bakıldığında; %64’ü mükemmel, %24’ü düzeltilmeli, %8’i kullanılmamalı ve %4’ü iyi olarak değerlendirildi.

Altıncı formatif sınav; boşluk doldurma, çoklu seçmeli ve eşleştirme sorularından oluştu. En yüksek çoklu seçmeli (%70.9), en düşük boşluk doldurma (%27.8) soru tipinde cevaplanma yüzdesine sahipti. Bu sınavda çıkan soruların zorluk indeksine bakıldığında %56’sı çok zor, %20’si önerilen, %12’si çok kolay ve %12’si kabul edilebilir olarak saptandı. Soruların ayırt edicilik indekslerine bakıldığında; %56’sı mükemmel, %24’ü düzeltilmeli, %12’si kullanılmamalı ve %8’i iyi olarak değerlendirildi.

Sonuç: Dönem 3 öğrencilerimiz ilkokuldan beri alıştıkları soru tipi olan çoktan seçmeli sorularda başarılı olurlarken bunu çoklu seçmeli sorular takip etti. Boşluk doldurma soru tipleri ise alışkın olmadıkları bir tarz olduğu için yeteri kadar başarılı olamamışlardır.

Anahtar Kelimeler

Formativ sınav, öğrenci, değerlendirme, soru tipi