Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi E-Sınav Deneyimi

Selma Çetinkaya

[email protected], Başkent Üni. Tıp Fak.

F. Serdar Gürel

[email protected], Başkent Üni. Tıp Fak.

Merih Öztoprak

[email protected], Başkent Üni. Tıp Fak.

Hayati Bilgiç

[email protected], Başkent Üni. Tıp Fak.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 yılında alınan kararla birlikte müfredat yenilemeye gitti. Müfredat yenileme çalışmaları kapsamında ders kurulları içerisine o yıl ki birinci sınıflardan başlayarak formatif sınavlar kondu. İlk yıllarda bu sınavlar hazırlanan soru kitapçıkları, cevap kağıtları üzerinde yapılıp optik okuyucuyla değerlendirildi.

Eğitimden sorumlu dekan yardımcısı, koordinatörler, tıp eğitimi anabilim dalı öğretim üyeleri, bilgi işlem daire başkanı, fakültenin kullandığı yazılım programının çalışanları ile toplantılar yapılarak bu sınavların elektronik ortama taşınıp taşınamayacağı tartışıldı. Toplantılar sonrasında 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında formatif sınavların bilgisayar ortamına taşınması kararı alındı ve ilk denemesi Dönem 3’ün 1. kurulunda yapıldı. Sınav sırasında oluşabilecek teknik aksaklıklara karşı soru kitapçıkları basıldı, cevap kağıtları hazır halde bekletildi. Sınav sırasında ilgili koordinatör ve yardımcıları, tıp eğitimi anabilim dalından öğretim üyeleri, görevlendirilen araştırma görevlisi doktorlar, bilgi işlem daire başkanlığı çalışanları, öğrenci işleri personeli, yazılım programının çalışanlarından oluşan bir ekiple formatif sınav yapıldı.

Sınav uygulamasında öğrenciler öncelikle sınıfta toplandı. Bütün telefonlar toplanarak önceden hazırlanmış şeffaf kutulara yerleştirildi. Sınıf ikiye bölünerek birinci grup bilgisayar laboratuvarına alındı. Sınav sırasında dışarı ile internet bağlantısı kesildi. Önceden hazırlanan bilgisayar masalarına öğrenciler oturtuldu. Öğrenciler TC kimlik ve üniversite şifresi ile sisteme giriş yaparak hazır halde beklediler. Koordinatörün “sınav başlamıştır.” komutuyla sınav başlatıldı. Sınavın başlama ve bitiş zamanlarını bilgisayar ekranında görüp- izleyebilecekleri öğrencilere duyuruldu. Sınavın bitimine 30, 15 ve son 5 dakika kaldığı adaylara sözel olarak da hatırlatıldı. Sınav süresi dolduğunda kendi kendine sistem kapandı ve öğrenciler diğer öğrencilerle karşılaştırılmadan başka dersliğe alındı. Diğer grupla da aynı işlemler tekrarlanarak sınav tamamlandı. Sınavın sonlandığı anda sonuçlar hemen koordinatörün ekranına düşmekte ve öğrencilerin notları görülmektedir. Sonuçlar ilan edilmeden önce soru sahibi öğretim üyelerine sonuçlar gönderilmekte onların kontrolleri istenmektedir. Özellikle boşluk doldurma sorularında verilen cevabı kelimelerin kontrolü yapılmaktadır.

İlk E-sınav denemesinden sonra hemen tıp eğitimi anabilim dalı tarafından “E-Sınav Uygulama Usul ve Esasları” hazırlandı. Öncesinde hazırlanmış olan “Kurumsal Soru Hazırlama Kılavuzu”na eklemeler yapılarak her iki belge önce fakülte yönetim kurulundan ardında senatodan geçirildi ve kabul edildi.      

Şu ana kadar fakültemizde 18 adet formatif sınav gerçekleştirildi. Sınavlarımız ekip çalışması ile birlikte sorunsuz yürütülmektedir.

Anahtar Kelimeler

E- sınav, değerlendirme, öğrenci