Bir Aktif Eğitim Yöntemi Olan Takıma Dayalı Öğretim Sürecine Geçiş Serüveni

Melike Şahiner

[email protected], Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Levent Altıntaş

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Takıma dayalı öğrenme (TDÖ)  yöntemleri uzun yıllardır tıp eğitiminde kalabalık sınıflarda küçük grup çalışmaları yaptırarak yeni bilginin takım çalışması ve sınıf içi tartışmalarla derinlemesine öğrenilmesini sağlama konusunda etkin bir yöntem olarak kullanılmaktadır. TDÖ yöntemi öğrencilerin ders öncesi kendi kendilerine öğrenerek hazır gelmelerini, derse katılmalarını ve etkin katkı sağlamalarını, akranları ile birlikte öğrenmelerini sağlayan ögeler içermektedir. 

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında Faz I revizyon çalışmaları hedeflerinden biri olarak aktif eğitim yöntemlerini 6 yıllık eğitim içinde arttırma kararı ile birlikte TDÖ yöntemlerine geçiş çalışmalarını başlatmıştır.

Bu amaçla ilk olarak pilot bir çalışma niteliğinde “Büyüme ve Gelişme”  Ders Kurulundaki 21 saatlik fizyoloji ve biyokimya konularının hedeflerinin TDÖ ile kazandırılması planlanmış ve öğretim üyelerinin de gönüllü katılımı ile uygulanmıştır.

Uygulanan bu ilk TDÖ Programının hazırlık sürecinde aynı zamanda daha sonra planlanacak TDÖ programlarının yapılandırılmasında uygulanacak yöntemin ve kullanılacak dokümanların geliştirilmesi çalışması da yürütülmüştür.

Pilot çalışmayı takiben yürütülen çalışmalarda bu dokümanlar kullanılarak TDÖ yöntemi tanıtılmış, gönüllü öğretim üyelerinin konularında uygun olması durumunda TDÖ yöntemini kullanmaları teşvik edilmiştir.

Fakültede aktif öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve süreçlerin takibi konusunda görevli olan Aktif Eğitim Koordinatörlüğü’ne gelen başvurular doğrultusunda 2017 -18 Eğitim Döneminde Gastrointestinal Sistem Anatomisi konuları, 2018-19  Eğitim Döneminde ise ek olarak  birinci sınıflarda Kemik Anatomisi  konuları, Pıhtılaşma ve homeostaz konuları ile  sağlıkta araştırma dersi  giriş  konuları için TDÖ oturumları geliştirilmiş ve uygulanmıştır.

2018-2019 eğitim öğretim yılında  Faz I’in tüm sınıflarında 5 farklı  konuda TDÖ uygulaması yapılmış,196 öğrenci katılmıştır.

  • Programın geliştirilmesinde öğretim üyelerinin gönüllüğü esas alınmıştır.
  • Programa katılan öğretim elemanlarının tamamı bu yeni uygulamayı kendileri için bir gelişim fırsatı olarak gördüklerini bildirmişlerdir.
  • Uygulamanın ikinci yılında öğrencilerin programa uyumu gelişmektedir. Öğrenci geribildirimleri değişime karşı çıkmak yerine daha etkin nasıl uygulanabilir konusuna kaymaktadır.
  • Öğrencilerin TDÖ konularına beklenenden daha fazla önem vermeleri ve bireysel çalışma süreci için planlanandan fazla zaman ayırmaları gözlemlenen bir sorundur. TDÖ oturumlarının programa yerleştirilme şekli ve yöntemin öğrencilere nasıl tanıtıldığı da etkinliği belirlemektedir.

Sonuç

Aktif öğretim yöntemlerinden TDÖ’nin kurum içinde yaygınlaştırılmasında kuruma özgün standart uygulama rehberlerinin geliştirilmesi, örnek uygulama deneyimlerinin öğretim üyeleri ile paylaşılması önemlidir. Aktif öğrenme yöntemlerine geçişte gönüllü öğretim üyeleri ile çalışmak ve uygun konu seçimi etkinliği artırmaktadır. Kurum açısından yürütülmekte olan aktif öğrenme yönetmelerinin standardizasyonu ve etkinliğinin takibi için bir koordinasyonun sağlanması değerlidir.

Anahtar Kelimeler

takıma dayalı öğrenme