Bir Uygulama Örneği: (Durum Bildirir Rapor: ) Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Faz 1 Programını Değerlendirme ve Geliştirme Çalışması

Melike Şahiner

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Güldal Süyen

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

Nadi Bakırcı

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yasemin Alanay

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı

Levent Altıntaş

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

2016-2017 döneminde ACUTF Faz 1 Programını  iyileştirme çalışmaları yapılması ve çağdaş tıp eğitimi yaklaşımları örnek alınarak geliştirilmesi ve güncellenmesi  amaçlanmıştır. Çalışmaların temelini Fakültemiz Eğitim Programı değerlendirme raporlarında yapılan tespitler ve önerilerle UTEAK özdeğerlendirme raporunda yer alan değerlendirmeler oluşturmuştur. 

Çalışmaya temel oluşturan değerlendirmeler;

  •  Faz 1 Programının yeterlik alanları ve düzeyleri açık olarak tanımlanmamıştır.
  • Klinik entegrasyonda yer alan klinik derslelerin yoğun içeriği ve süreleri temel bilimler yeterlik düzeyine ulaşılmasını ve entegrasyonun sağlamasını güçleştirmektedir
  • Temel ve klinik bilim dersleri arasında kurulan bağlantılar zaman içinde zayıflamış  ve bağlamından uzaklaşmıştır.
  • Davranış bilimleri  oran ve  bağlam açısından program içinde zayıf kalmaktadır.
  • Seçmeli derslerin oranı düşüktür.

Çalışmanın hedefleri;

1. Yatay ve dikey entegrasyonu güçlendirmek ve klinik bilimlerin ders kurullarındaki fonksiyonunu tanımlamak,

2. Programın Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) ile uyumunu geliştirmek,

3. Seçmeli dersler alanının geliştirilmesini sağlamak,

4. Program içerisindeki aktif öğrenme uygulamalarının oranını artırmak.

Çalışmanın Yürütülmesinde gerçekleşen  adımlar;

  1. Faz I performans düzeyleri Eğitim Müfredat Komisyonu ve Koordinatörler Kurulu ortak belirlenerek Fakülte Kurulu’na sunulmuş ve kabul edilmiştir.
  2. Çalışmanin planlama, yönetimi ve yürütülmesinin eğitim ile ilgili kurul ve komisyonlar tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmişitir.
  3. Çalışma süresi 21 Kasım 2016 tarihinde başlayan ve 31 Mart 2017 tarihinde sonuçlanan 20 (yirmi) hafta olarak belirlenmiş ve görev alarak katkı sağlaması beklenen birimler ve çalışma takvimi hazırlanmıştır.

Çalışmanın sonuçları;

2017 girişli öğrencilere uygulanan yeni Faz I programı ikinci yılındadır.

Başta konulan hedefler doğrulturunda yatay dikey entegrasyonu güçlendirecek ve Faz I hedeflerine uyacak şekilde ders  içerikleri hedefler ile  eşleştirilmiş, gerekli yerlerde azaltmalara, gerekli yerlerde  yer değişikliği ile entegrasyonun arttılmasına çalışılmıştır.

Faz I Programının  UÇEP ile  uyumlu hale getirmesi amaçlamış ve bu bağlamda klinik yılların UÇEP uyum çalışmasında belirttikleri  temel bilim konuları  program içinde yeniden değerledirilerek eksikler giderilmiştir.

Alan seçmeli dersleri açılarak öğrencilerin bireysel kariyer hedeflerini belirleyebilmeleri ve bu hedefler için çalışabilmelerini destekleyecek bir alan yaratılmıştır.

Program içerisindeki aktif öğrenme uygulamalarının oranını artırmak amacı ile TDÖ oturumları program içine yerleştirilmeye başlanmış, ilk uygulamaları yapılmıştır.

Hali hazırda3. Sınıfın sonunda öğrencilerinkliniğe erken oryantasyonunu sağlayabilmek için bir program oluşturma çalışmaları sürmektedir.

2017 yılından itibaren yapılan program değerledirme  sonuçlarında  yapılan Faz I  revizyon çalışmalarının beklenen etkiyi sağladığı değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler

program değerlendirme