Çocuk Cerrahisi Öğrenci Eğitiminde Üç Boyutlu Modellerin Kullanılması: Süreç ve İlk İzlenimler

Şenol Emre

[email protected], İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Musa Batuhan Yolcu

[email protected], İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Sinan Celayir

[email protected], İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

GİRİŞ:Baskı teknolojisindeki ve yazılımlardaki ilerlemeler sonucunda son yıllarda 3 boyutlu yazıcıların kullanımı ve yaygınlığı giderek artmaktadır. Alışılagelen endüstriyel tasarım ve üretim anlayışının dışında yeni bir üretim modeli gelişmekte; hızlı prototipleme ile ihtiyaca özel, düşük maliyetli üretim imkanı, bireysel yaratıcılıkların ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Birçok alanda olduğu gibi, sağlık alanındaki uygulamalar da hızla gelişmektedir. Eczacılık, cerrahi uygulama, medikal enstrüman, simülatör üretimi, ortez protez üretimi, organ ve doku üretimi, sağlık eğitimi gibi birçok alanlarda yeni kullanım alanları günden güne artmaktadır.

Çocuk Cerrahisi eğitiminde doğumsal hastalık modelleri dünyada yaygın olarak bulunmamaktadır. Öğrenci eğitiminde çoğu zaman algılama güçlüklerine neden olan iki boyutlu çizimler kullanılmaktadır. Masaüstü 3 boyutlu yazıcıların günlük hayata girmesi ile tıp eğitiminin birçok alanında self-designed modeller kullanılmaya başlanmıştır. Ancak çocuk cerrahisi alanında bu eksiklik oldukça belirgindir. 

AMAÇ: Çocuk cerrahisi öğrenci eğitiminde 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiş eğitim modellerinin üretimi ve çocuk cerrahisi stajında kullanımı ile ilgili deneyimlerimizin ve sürecin sunulmasıdır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çocuk cerrahisinin ilgi alanına giren 5 ana doğumsal hastalık modeli (anorektal malformasyonlar, özofagus atrezileri, vezikoüreteral reflü, koledok kistleri, jejunoileal atreziler) 3 boyutlu bilgisayar programı ile tasarlandı. 3 boyutlu yazıcı ile basılan modeller, üretim sonrası düzenleme (post-productuion) işlemlerinden geçirildi. Beşinci sınıf tıp fakültesi öğrencilerinin çocuk cerrahisi staj eğitimi sırasında 2018 yılında 3 grupta teorik ve uygulama derslerinde eğitim amaçlı kullanıldı. Bir yarıyıl süresince staj sonu memnuniyet anketleri ile geri bildirim alındı

BULGULAR: Planlanan tüm eğitim modellerinin tasarım ve baskı işlemi sonuçlandırıldı. Modellerin teorik ve uygulamalı derslerde kullanıldığı 3 grupta anket geribildirimlerinde öğrenciler bu yeni eğitim yönteminden memnun olduğunu bildirdi. Olumsuz geribildirim saptanmadı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma kapsamında çocuk cerrahisine özgü hastalık modelleri 3 boyutlu yazıcılar ile üretilmiştir. Üç boyutlu modelleme ile yalnızca basılı materyaller ile değil, artırılmış gerçeklik ve bununla zenginleştirilmiş modern eğitim modellerinin kullanılması da mümkün hale gelmektedir. Anket geribildirimleri bu modellerin çocuk cerrahisi staj eğitimine olumlu katkı yaptığını göstermektedir

Anahtar Kelimeler

3d yazıcılar, çocuk cerrahisi, eğitim modelleri