Eğitici Gelişimi Eğitiminin Sürekliliğinin Sağlanması: Acıbadem Tıp Fakültesi Örneği

Melike Şahiner

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Levent Altıntaş

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kurulduğu yıldan itibaren Eğitici gelişimi Temel kursları (EGTK) başlatılmıştır. Bu eğitimler Tıp Eğitimi Anabilim Dalı kuruluş tarihi olan 2015 yılından itibaren Dekanlık adına Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilmektedir. Ölçme değerlendirme yöntemlerine yönelik bir eğitici gelişimi programı da Ölçme Değerlendirme Komisyonu (ÖDK) düzenlenmeye başlanmıştır. Bu iki eğitim Fakülte için standardize edilmiş temel eğitici gelişimi eğitimleridir. Tüm öğretim elemanlarının alması zorunludur.  Eğitici gelişimi Temel kursları yükseltme kriteri olarak da kullanılmaktadır.

Eğitici gelişimi Temel kursları sonunda yapılan değerlendirmelerde öğretim elamanlarından eğitim alanındaki gelişimlerine yönelik olarak farklı konularda eğitim talepleri olduğu görülerek buna yönelik bir program açılması planlanmıştır.

Bu programın özellikleri;

 • Eğitici gelişimi Temel kurslarındaki geribildirimlerinde ortaya çıkan eğitici gelişimi talepleri doğrultusunda konu başlıkları belirlenmiştir. Bu konuların Tıp Eğitiminin güncel konuları olmasına özen gösterilmiştir,
 • Programı tüm öğretim üyelerinin tamamlaması beklenmemektedir, katılım isteğe bağlıdır,
 • Katılımı kolaylaştırmak adına ayda bir ya da iki oturum olacak şekilde akşamüstü saatlerinde planlanmakta ve en az 8 katılımcı olduğunda açılmakta en fazla 12 katılımcı kabul edilmektedir, 
 • Program sekiz başlıktan oluşmaktadır: Geçmişten geleceğe tıp eğitimi; Nasıl öğreniriz?; Nedir bu profesyonellik; Eğitimde yeni yöntemler yeni stratejiler; Bir öğretmen olarak öğretim üyesi; Öğretmen-öğrenci iletişiminde temel yaklaşımlar; Öğretme ortamları ve yöntemleri; Uygulamalı eğitimler,
 • Her oturum iki saatlik dilimlerde toplam 16 saatten oluşmaktadır,
 • Oturumlar Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerince yürütülmektedir,
 • Tüm seri bir yıl içinde iki kez tekrarlanmakta, 8 başlığın tamamına katılan öğretim elemanlarına sertifika verilmektedir,
 • Katılımcılara eğitim materyali önceden e-posta yolu ile yollanmakta, çalışarak gelmeleri talep edilmekte, interaktif tartışma oturumu şeklinde yürütülmektedir,
 • Whatsapp grubu üzerinden haberleşmeler sürdürülmekte, anında haberleşme imkanı ile  etkin katılım sağlanmasına çalışılmaktadır.

Bu program ile;

 • Kendisini tıp eğitimi alanında geliştirme motivasyonu yüksek olan eğitime ilgili öğretim elemanları ile Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın aktif iletişim kurması sağlanmaktadır,
 • Programın tartışmaya dayalı interaktif yapısı ve katılımın gönüllü olması nedeni ile Tıp Eğitimine ait temel konular derinlemesine ve etkin tartışılabilmektedir,
Anahtar Kelimeler

eğitici gelişimi programı