Eğitimde Disiplinler Arası Uygulamalar: Sağlıkta İnovasyon Metodolojisi “Biyotasarım”

Hande Argunşah Bayram

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Mühendisliği Bölümü

Mehmed Buğrahan Bayram

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Mühendisliği Bölümü

Melike Şahiner

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Levent Altıntaş

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Ata Akın

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Mühendisliği Bölümü

Yenilikçilik (İnovasyon) bütün modern ekonomiler içerisindeki en önemli bileşen olarak kabul edilmiştir. 2000 yılında Stanford Üniversitesi tarafından, sağlık alanında yenilikçi teknoloji ve süreçlerin geliştirilmesinin metodolojisi olarak ortaya çıkan “Biyotasarım” yaklaşımı, sağlık teknolojisi girişimcilerinin dikkatini tüm dünyada çekmiştir.

Bu yaklaşımın amacı, dünyanın her yerindeki hastalara anlamlı ve değerli yenilikler sunmak için gereken bilgi, beceri, mentorluk ve ağ oluşturma konusundaki araştırma ve keşiflerin ötesine bakmak, Tıp, Mühendislik ve İşletme alanlarında eğitim almakta olan öğrencilere sistematik bir girişimci perspektifi kazandırmaktır.  Özünde etkin takım çalışması olan bu metodoloji üç aşamadan oluşmaktadır: problemin belirlenmesi (Identify), AR&GE çalışmaları-keşif (Invent), ticarileşme (Implement). Süreç saf, çözümlenmemiş klinik ihtiyacın belirlenmesi ile başlayıp, ihtiyacı çözmek için bir teknolojinin icat edilmesi ve keşfin başarılı iş modelleri ile patentlenerek en nihayetinde ticarileştirilmesi ile sonlanmaktadır.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde Tıp Mühendisliği birinci sınıf öğrencilerine zorunlu dersler kapsamında, Tıp Fakültesi ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri içinse alan seçmeli dersi olarak sunulan  ve Biyotasarım metodolojisinin uygulanarak öğrencilerin sağlık alanında yenilikçi teknolojileri geliştirmek ve tasarımlarını yapmak üzere bir arada çalıştıkları  bir ders serisi uygulanmaktadır.

Güz döneminde sunulan ilk derste yedi kişilik gruplar halinde Tıp ve Mühendislik öğrencileri, hastanelere yapılan saha ziyaretlerinde gözlemledikleri gerçek hayat problemlerinden birine yenilikçi bir çözüm bulmak üzere karar vermektedirler. Bir dönem boyunca konu ile ilgili yaptıkları araştırmaları ve problemi çözmek üzere geliştirdikleri çözümü kapsamlı bir rapor halinde teslim etmekte ve sunuş yapmaktadırlar.

Bahar döneminde sunulan serinin ikinci dersinde ise öğrenciler Autodesk Fusion 360 ürün tasarımı programını kullanmayı öğrenerek, çözüm ürettikleri problemi bilgisayar ortamında sanal prototiplere dönüştürmekte ve sonrasında 3B yazıcılarda basabilmektedirler.

Geliştirilen fikir ve tasarımlar üniversitemizde 2017 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen İstanbul Biyo-Tasarım Merkezi’nde değer odaklı bir inovasyon ekosistemine geçişi sağlamak amacıyla desteklenmektedir. Böylece yenilikçi ve yaratıcı çözümlerde umut vaat eden ilerlemeleri desteklemek, bu fikirleri ticari olarak kabul edilebilir ürünlere ve klinik uygulamalara dönüştürmek tüm bu uzun soluklu sürecin nihai hedefini oluşturmaktadır.

Farklı disiplinlerdeki öğrencileri, sağlık alanında yaşanılan gerçek dünya problemlerini çözmek üzere bir araya getirmek ve eğitimlerinin temel parçası yapmak biyotasarım metodolojisinin anahtarıdır. Üniversitede Tıp ve Mühendislik öğrencilerinin daha ilk sınıflardan itibaren beraber bir proje ekibinde yer alarak sağlık problemlerine çözüm bulmaları beklenmekte, ileriki yıllarda da sağlık alanında yüksek teknolojili ürün çıktıları kazandırılmasında liderlik etmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Tıp Fakültesi öğrencileriyle mühendislik fakültesi öğrencilerinin gerçek sorunlar üzerinde birlikte çalışarak çözümler ürettikleri bu ders serisinin, disiplinler arası çalışma ve ekip çalışması için etkin bir örnek teşkil ettiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler

biyotasarım