Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Aile Sağlığı Merkezi Gözlemlerine Ait Geribildirimleri

Zeynep Baykan

[email protected], Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Melis Naçar

[email protected], Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Meda Kondolot

[email protected], Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

M.hakan Poyrazoğlu

[email protected], Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

2018-19 eğitim öğretim yılı içinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Aile Sağlığı Merkezi (ASM) gözlem ziyareti ilk kez düzenlenmiştir. İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Aile Hekimleri Derneği Kayseri Şubesi ile yapılan işbirliği ile öğrencilerimiz merkezdeki üç ilçede toplam 44 ASM’ ye gönderilmiştir. 05.10.2018 tarihinde gerçekleşen bu bir günlük ziyaretle birinci sınıf öğrencilerimizin birinci basamak sağlık kurumunun yapılanmasını ve sunulan hizmetleri tanımaları hedeflenmiştir. Öğrencilerimiz her ASM’de bir aile hekimi meslektaşımızın yanında gözlemci olarak bulunmuşlardır. Sağlık kurumundaki ekibin çalışmalarını izleyerek, gözlemlerini bir formla kayıt altına almışlardır. 303 öğrencinin 288’inden geri bildirim alınmıştır. Öğrencilerimiz gözledikleri muayene ve girişimlere; %95.1’i hasta öyküsü izleme,  %99.7’si hasta muayenesi izleme,  gittikleri, %89.2’si Aile Hekimliği Bilgi Sisteminde (AHBS) tutulan temel kayıt ve bildirim formlarını ve sonuçları sisteme kayıt etmeyi izleme, %80.6’sı ebe ile bebek -çocuk izleme, %61.5’i ebe ile gebe izleme, %64.5’i ebe ile 15-49 yaş kadın izleme, %72.6’sı kas içi ve damar içi enjeksiyonu izleme, %85.8’i damardan kan almayı izleme, %84.3’ü aşı uygulaması izleme, %71.5’i pansuman izleme, %54.2’si aile planlaması danışmanlığı izleme,  %76.3’ü rapor (işe giriş, evlilik vb) izleme, % 56.6’sı kan analizi izleme ve % 63.5’i idrar analizi izleme olarak cevap vermiştir. On beş öğrenci tansiyon ölçmeyi, üç öğrenci arrest olan bir hastaya müdahaleyi, dört öğrenci askerlik muayenesini, iki öğrenci dikiş almayı, sekiz öğrenci EKG çekmeyi, 4 öğrenci topuk kanı almayı, 4 öğrenci göz muayenesini izlediklerini belirtmişlerdir. 250 öğrenci gittiği ASM’nin gözlem için uygunluğunu, 245 öğrenci gözlem için fırsat sağlama durumunu, 220 öğrenci bu gözlemin mesleğine/ kişisel gelişimine katkısını, 248 öğrenci iş hayatıyla ilgili fikir sahibi olmanı sağlamanı, 214 öğrenci uygulamanın beklentini karşılama durumunu ve 265 öğrenci aile hekiminin onlara karşı olan tavrını çok iyi/iyi olarak değerlendirmiştir. Öğrencilerimizin gittikleri ASM’lerde en memnun kaldıkları yön sağlık personelinin davranışı, en memnun olmadıkları yön ise ASM’nin uzaklığı olmuştur. Bahar döneminde de farklı bir görevle birkez daha ASM ziyareti eğitim programı içinde yer almaktadır.   

Anahtar Kelimeler

birinci basamak, geribildirim, öğrenci