Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine Yerleşen Öğrencilerin 2016-17 ve 2017-18 Eğitim Öğretim Yıllarındaki Başarı Dökümü

Fatma Sultan Kılıç

[email protected], ESOGÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

İpek Tandoğan

[email protected], ESOGÜ Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi

Emine Aydın

[email protected], ESOGÜ Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi

Gözde Özel

[email protected], ESOGÜ Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi

Onur Belgutay

[email protected], ESOGÜ Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi

Oğuz Çelik

[email protected], ESOGÜ Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi

Amaç

 Böyle bir çalışma ile 2016 ve 2017 yıllarında Tıp Fakültesini kazanan öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile mezun oldukları okulları ve başarıları değerlendirilmek istenmiştir.

Yöntem

2016-17 ile 2017-18 Tıp Fakültesini kazanan öğrencilerin cinsiyet, coğrafi bölge, tercih sıralaması, kaç puanlarla kazandığı, yüzdelik dilimi, okul özellikleri, (devlet veya özel, Fen, Anadolu, meslek liseleri gibi), okul kontenjanları ve bu kontenjan dışında alınan öğrencilerin okul ve başarı özellikleri, geldikleri iller ve bu illerin Eskişehir’i tercih sebepleri, Tavan ve taban puanları, öğrenim durumları (Hemen mi kazanmış yoksa mezuna mı kalmış, başka bir alandan mı gelmiş vb), son yerleşen öğrencinin özellikleri, gibi öğrencilere ait bilgiler ile kayıtlı toplam öğrenci sayısı ve sınıf dağılımları, Tercih eden yabancı uyruklu öğrenciler ile geldikleri ülkeler, değişim programları ile gelen ve giden öğrenci sayısı, ülke genelinde tercih eden aday sayısı ve sırası, kaçıncı tercihlerine yerleştikleri, tercih eğilimleri, yerleşenler hangi programları tercih etti gibi dağılımlar incelendi. Bu incelemeler www.yokatlas.gov.tr adresinden alınarak yapılmıştır.

İstatistiksel değerlendirmeler için student t testi kullanılmıştır. Yıllara göre yapılan istatistiksel değerlendirmelerde p>0.05 anlamsız bulunmuştur.

Bulgular

2016-17 ve 2017-18 yıllarında tıp fakültemize gelen öğrencilerin cinsiyet, coğrafi bölge, tercih sıralaması, kaç puanlarla kazandığı, yüzdelik dilimi, okul özellikleri, okul kontenjanları ve bu kontenjan dışında alınan öğrencilerin okul ve başarı özellikleri, geldikleri iller ve bu illerin Eskişehir’ i tercih sebepleri, tavan ve taban puanları, öğrenim durumları,  son yerleşen öğrencinin özellikleri gibi öğrencilere ait bilgiler ile; kayıtlı toplam öğrenci sayısı ve sınıf dağılımları, tercih eden yabancı uyruklu öğrenciler ile geldikleri ülkeler, değişim programları ile gelen ve giden öğrenci sayısı, ülke genelinde tercih eden aday sayısı ve sırası, kaçıncı tercihlerine yerleştikleri, tercih eğilimleri, yerleşenlerin tercih ettiği program dağılımları açısından anlamlı bir fark yoktur.

Sonuç

Son iki yılını incelediğimizde ESOGÜ Tıp Fakültesi tercih edilme konusunda istikrarlı bir durum sergilenmiştir. Bunda fakültemizin köklü olmasının, öğretim üyesi sayısının ve niteliğinin oldukça yeterli olmasının ve Tıp fakültemizin tercih edildiği illere ve bölgelere göre baktığımızda da konumunun önemli olduğu görülmektedir.

(ESOGÜ Tıp Fakültesi Proje Dersi kapsamında 2. Sınıf öğrencileri ile yapılan bir çalışmadır. )

Anahtar Kelimeler

Tıp fakültesi, tercih, YÖK Atlas