Hekime Yönelik Şiddetin Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Etkisinin Araştırılması

Salih Maçin

[email protected], Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Sümeyye Başer

[email protected], Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Laman Musayeva

[email protected], Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Rugıyya Samadzade

[email protected], Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Duygu Fındık

[email protected], Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: Son yıllarda artış eğilimi gösteren hekimlere yönelik şiddet, iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden önemli bir konudur. Bu çalışmada amacımız, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin hekime yönelik şiddet ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını  incelemektir.

Yöntem: Çalışmaya, 75' i (%37.5) 1.sınıf, 21'i (%10.5) 2.sınıf, 74'i (%37) 3.sınıf, 19'ı(%9.5) 4.sınıf , 11'i (%5.5) 5.sınıf  olmakla toplam 200 tıp öğrencisi dahil edilmiştir.

Bulgular:  112 öğrenci (%56) hekimlik mesleği ile gelecek kaygısını yaşadığını belirtmiştir.  "Ülkemizde sağlık  personeline şiddet sizi yapmak istediğiniz hekimlik mesleğinizden uzaklaştırıyor mu?" sorusuna 120 öğrenci (%60) olumlu yanıt vermiştir.  117 öğrenci (%58.5) hekime yönelik şiddetin seçeceğiniz uzmanlık alanını etkileyeceğini belirtmiştir.  Sonuçlara göre "Şiddete maruz kalma durumunda" 28 öğrenci (%14) "Karar alırken cesaretimi  kaybederim", 54 öğrenci(%27) "Hastadan soğurum", 38 öğrenci (%19)  "Riskli vakalara müdahile etmek istemem", 80 öğrenci (%40) "Her türlü koşulda hastaya müdehale ederim" cevabını vermiştir. Hastanelerde  sağlık çalışanlarına karşı şiddet durumunda kullanılan  "Beyaz kod" uygulamasını   120 öğrenci (%60) duyduğunu belirtmiştir. "Hekime yönelik şiddet konusu tıp eğitiminizi nasıl etkiledi?" sorulduğunda 86 öğrenci (%43) "Tekrar tercih yapsam yine tıp seçerim", 55 öğrenci (%27.5)" Fakülteye kaydolduğum  günki kadar hevesli değilim", 44 öğrenci (%22)" Şiddet sorunu hekimliğe bakışımı etkilemiyor",  10 öğrenci (%5)" İmkanım olsa tıp fakültesini bugün tıp fakültesini burakırım", 5 öğrenci (%2.5) "Bu mesleği seçtiğim için pişmanım"  cevabını vermiştir.

Sonuç:  Öğrencilerde, hekimlik mesleğinin uygulamalarına dönük ciddi bir kaygı oluştuğu gözlemlenmiştir. Hekime yönelik şiddetin önlenmesi için, şiddete karşı cezaların artırılması, güvenlik önlemlerinin artılması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Beyaz kod, Hekime yönelik şiddet, Öğrenci, Tıp fakültesi