İki Elin Sesi

Keziban Kurubaş

[email protected], Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Ülkemizde yaklaşık olarak 4 milyon civarında sağır ve işitme engelli birey bulunmaktadır. Fakat bu bireyler toplumda birçok alanda çeşitli engellere takılarak toplumdan izole edilerek yaşamlarını sürdürmektedir. Sağır ve dilsiz olan dezavantajlı hastalar sağlık kuruluşlarına adım attığı andan itibaren giriş işlemleri, anamnez, tedavi süreci ve daha birçok konuda iletişim sorunları yaşamaktadır. İki Elin Sesi Projesi tıp öğrencilerinde bu konuda farkındalık yaratmak ve sağlık alanında yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için çalışmaktadır. Projenin amacı tıp eğitimi ulusal çekirdek eğitim programına işaret dili eğitiminin eklenmesi ve tıp öğrencilerinin işaret dili öğrenmesini sağlamaktır. İşaret dili öğrenen tıp öğrencileri ilerleyen dönemde işitme engelli bir hastayla anamnez, fizik muayene gibi süreçleri bizzat kendisi yönetebilecektir. Bu amaç doğrultusunda 77 tıp fakültesinde yer alan Türk Tıp Öğrencileri Birliği temsilcileri ile birlikte fakültelerde işaret dilinin eğitim müfredatına dahil edilmesi ve işaret dili kurslarının açılması için çalışmaktadır. Bu çalışmaların sadece fakültelerde yeterli olmayacağını düşünerek tıp eğitiminin geliştirilmesinde önemli bir adım olan bu sempozyumda projemizi hocalarımızla paylaşmanın değerli olacağını düşünüyoruz.

  19-20 Ocak tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Türk Tıp Öğrencileri Birliği Proje Kampı’nda fakülte temsilcileri ile projenin amacı, hedefleri, uygulama planı ve fakültede uygulanabilirliği için yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

  Şu anda 17 tıp fakültesinde aktif olarak işaret dili eğitimi yapılmaktadır. 4 fakülte işaret dilini eğitim müfredatına seçmeli ders olarak eklemiş , 13 fakülte dönemsel kurslar açarak çalışmalarına devam  etmektedir. 32 fakültede bu dönem işaret dili kursu açılması için hazırlıklar devam etmektedir. 28 tıp fakültesinde temsilciler aracılığı ile hazırlıklar devam etmekte ancak çeşitli problemler sebebiyle bu dönem kurs açılması öngörülmemektedir. Bu problemler arasında bizi en çok zorlayanlardan biri de fakülte yönetimlerinin işaret dilinin ve eğitiminin önemi hakkındaki olumsuz düşünceleridir.

  Proje kapsamında farkındalık yaratmak için en güçlü ağın sosyal medya olduğunu düşünerek çeşitli özel günlerde işaret diliyle hazırlanmış videolar paylaşılmaktadır. Öğrencilerin işitme engelli bireylerin sorunlarına birebir şahit olması için de konuşma kafeleri düzenlenmektedir.

  Proje çıktıları dönem sonunda değerlendirilip Türk Tıp Öğrencileri Birliği Görüş Bildirisi olarak yayınlanacaktır.

 

Anahtar Kelimeler

İşaret Dili Eğitimi, Müfredat, Farkındalık