İnsan Kemik Seti

Mehmet Asım Özer

[email protected], ege üniversitesi tıp fakültesi anatomi anabilim dalı

Elif Senem Özer

[email protected], osmangazi üniversitesi tıp fakültesi

Gökhan Gökmen

[email protected], dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi

Figen Gövsa Gökmen

[email protected], ege üniversitesi tıp fakültesi anatomi anabilim dalı

İNSAN KEMİK SETİ PROJESİ

Prof. Dr. Mehmet Asım Özer¹, Elif Senem Özer², Gökhan Gökmen³, Prof. Dr. Figen Gövsa Gökmen¹

1- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, İzmir

2- Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir

3- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir


GİRİŞ-AMAÇ: İnsan vücudundaki kemikler Tıp Eğitimi süresince, özelikle Anatomi derslerinde öğrenilmesi en güç konulardan birisidir. Öğrenciler kemikleri sadece uygulama derslerinde görebilmektedir, diğer zamanlarda kemiklere ulaşamamaktadır. Bu nedenle  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 3 Boyutlu Görüntüleme ve Modelleme Laboratuvarı tarafından “İnsan kemik seti projesi” oluşturulmuştur.

 

GEREÇ-YÖNTEM: Lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerin eğitiminde kullanılması amacıyla insan vücudundaki en önemli 20 adet kemik ve kemik grubu modellenmiş ve bilgisayar ekranına aktarılmıştır. STL formatında 20 adet insan kemik çiziminde kemiklerin boyut, geometri, komşuluk yaptığı diğer yapılar, kemiklerdeki eklem yüzleri, kasların ve ligamentlerin yapışma noktaları, arter ve venlerin oluşturduğu oluklar, delik ve kanalların sayısı yapısı ve bunların çapları, kemiklerin birbirine uyumu, içinden geçen yapıların anatomik yapısı ücretsiz “Autodesk Meshmixer (version 3.1.373)” gibi açık kaynak ve ücretsiz modelleme yazılımları kullanılarak eğitim materyali olarak kullanılmasına uygun hale getirilmiştir.

 

BULGULAR: Plastik hammadde kullanılarak elde edilen kemik modellerinin en önemli avantajı ulaşım kolaylığıdır. Öğrenciler sadece uygulamalarda değil, istedikleri her yerde bu modellere inceleyebilecektir. Sadece atlas, kitap gibi eğitim materyallerinden 2 boyutlu olarak kemikleri öğrenmek güçtür. Bu sayede öğrenci modeli eline alıp 3 boyutlu olarak inceleyebilecektir. Bu şekilde kemiklerde bulunan yapılar, komşuluklar, eklem yüzleri daha detaylı öğrenilebilecektir. Anatomi eğitiminde şu an kullanılan çoğu kemik eski ve yıpranmıştır ve bazı bölgeleri kırılmıştır, sayıları da her öğrenciye yetmeyecek kadar azdır. Kemik modelleri bir çanta içinde set olarak öğrencilere verilecektir.

 

SONUÇ: 3 Boyutlu olarak bilgisayar ortamında modellenen ve plastikten üretilen kemik modelleri, gerçek kemiklere göre daha temiz, daha ulaşılabilir, daha yeni ve daha öğreticidir. Daha ileriki aşamalarda öğrenciler, cep telefonları ile modellerde bulunan barkotları okutarak kemiğin adı, içerdiği yapılar, katıldığı eklemlerle ilgili bilgilere ulaşacaklardır. Bu nedenlerden dolayı insan kemik setinin gerçek bir eğitim materyali olduğu düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler

anatomi, tıp eğitimi, kemik seti