İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi “Yaşam Biçimi Tıbbı” Eğitim Programı

Kamer Mutafoğlu

[email protected], İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İncim Bezircioğlu

[email protected], İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deniz Ceylan Tufan Özalp

[email protected], İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gönül Dinç Horasan

[email protected], İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dilek Ersil Soysal

[email protected], İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Şermin Tükel

[email protected], İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Özden Gökdemir

[email protected], İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hakan Abacıoğlu

[email protected], İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Günümüzde en sık mortalite ve morbite nedeni olan kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet gibi kronik hastalıklar, kişinin ve toplumun yaşam biçimi ile yakıdan ilişkilidir. Küratif ve hastalık modifiye edici tedaviler zeminine oturan tıp eğitimi ve sağlık hizmeti modeli, bu önemli hastalık grubunun önlenmesinin önünde önemli engellerdir. Buna bir çözüm olarak, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programı, “Yaşam Biçimi Tıbbı” temasının ikinci eğitim yılı başından mezuniyete kadar tam entegrasyonu zeminine dayandırılmıştır.

Yaşam Biçimi Tıbbı programının 7 ana teması; beslenme, fizik aktivite, uyku, cinsel sağlık, bağımlılık, öz bakım ve davranış değişikliğidir. Programın amacı, hekim adaylarının bireysel olarak sağlıklı yaşam davranışlarını adapte etmeleri, öz bakım uygulamalarını bilip, yaşam boyu uygulamaları, sağlık hizmeti verirken yaşam biçimi tıbbına odaklı öykü alabilmeleri, fizik inceleme ve gerekli diğer değerlendirmeleri yapabilmeleri, bireyin değişime hazır olup olmadığını değerlendirebilmeleri, hastalarının sağlıklı yaşam davranışlarını başlatması ve idame ettirmesinde rehberlik edebilmeleri, gerektiğinde ilgili uzmanlıklara refere etme endikasyonlarını tanımlayabilmeleri ve toplumsal sağlığın temellerinin savunucusu olabilme becerilerinin kazanılmasıdır.

Öğrenciler, tıp eğitimin ikinci yılından önceki yaz tatilinde, öğretim üyelerimizce geliştirilen ve tüm öğrencilere Blackboard sistemi üzerinden iletilen bir yaşam biçimi anketini anonim olarak yanıtlamışlardır. Ardından NextGenU.org LM üzerinden ücretsiz sağlanan bir “Yaşam Biçimi Tıbbı” kursundan, öğretim üyelerimizce kısaltılarak modifiye edilen bir online kursu tamamlamıştır. Öğrenciler ikinci yıla başladıkları hafta,  “Yaşam Biçimi Tıbbı Nedir?’’ konulu grup sunumları yapmışlar, posterler hazırlamışlardır.

İkinci yılın ilk yarısında, üniversitemize yeni kaydolan tüm öğrencilere e-posta yoluyla iletilen bir yaşam biçimi tıbbı anketini analiz edip yorumlamışlar ve küçük grup çalışmaları sonucunda anket sonuçlarına dayalı bir rapor oluşturup, daha sağlıklı bir kampüs için öncelik alanlarını belirlemişlerdir ve bu alanlarda kampüs içi etkinlikler planlamaktadırlar.

Yaşam Biçimi Tıbbı temasının, klinik eğitimler sürecinde yoğunlaşarak sürmesi ve öğrenim çıktılarının özel olarak bu alanı içermesi, ölçme değerlendirmede de bu çıktıların ayrıca ölçülmesi planlanmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla bu ülkemizde tıp eğitim programı içinde özellikli olarak yapılandırılmış ilk Yaşam Biçimi Tıbbı programıdır.

Anahtar Kelimeler

Yaşam Biçimi Tıbbı, Tıp Eğitimi.