Mezuniyet Öncesi Acil Tip Eğitiminde Serbest Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kullanımı: Uluslarası Acil Tıp Eğitimi Projesi

Elif Dilek Çakal

[email protected], Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Arif Alper Çevik

[email protected], Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi

Murat Çetin

[email protected], Tekirdağ Devlet Hastanesi

Fikri M. Abu-Zidan

[email protected], Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi

Giriş: Serbest, Açık Erişimli Tıp Eğitimi (Free Open Access Medical Education - FOAMed) tüm dünyada yükselen bir trenddir. Mezuniyet sonrası eğitim için giderek artan sayıda siteler varolmakla beraber mezuniyet öncesi acil tıp eğitimi için benzer kaynakların varlığından bahsetmek zordur. Uluslararası Acil Tıp Eğitimi Projesi (The International Emergency Medicine Project - The iEM Project) özellikle mezuniyet öncesi acil tıp eğitimine odaklanmış, kar amacı gütmeyen bir projedir; tıp öğrencileri ve eğitimciler için ücretsiz, yeniden kullanılabilir eğitim kaynakları sağlar.

Amaç: Bu çalışma, mezuniyet öncesi acil tıp eğitimine yönelik bir serbest açık erişimli tıp eğitimi projesine olan küresel talebi anlamayı amaçlamaktadır ve projenin test sürecinde çeşitli çevrimiçi platformlara erişim verilerini sunmaktadır.

Yöntem: Projenin ana platformu olan web sitesi (iem-student.org) 4 kıtadan ve 17 ülkeden 132 katılımcının sağladığı bölümleri, yazıları, klinik görüntü, video ve ses dosyalarını içermektedir. Bu çalışmada, test periyodundaki (Mayıs - Ağustos 2018) web sitesi, klinik görüntü, video ve ses arşivinin verisi analiz edilmiştir.  

Bulgular: Çalışma süresince paylaşılan 240 sayfa / yayın vardı. Toplam web sitesi görüntülenme ve ziyaretçi sayısı sırasıyla 13,778 ve 6,625'ti. Aylara göre görüntülenme ve ziyaretçi sayısı artma eğilimi gösterse de bu trend istatistiksel olarak anlamlı değildi (p = 0.065 ve p = 0.074). Site bu süre boyunca 117 ülkeden [Türkiye (% 21,5), Meksika (% 17,5), Amerika Birleşik Devletleri (% 14,0), Birleşik Arap Emirlikleri (% 8,5), Rusya (% 2,6) ve diğerleri] görüntülendi. 22 ülkenin (% 19) resmi dili İngilizce idi. Kıtalar arası karşılaştırmada Amerika kıtasından olan görüntülenme sayısı, diğer kıtalara göre anlamlı şekilde daha yüksekti (p = 0.042), ardından Asya ve Avrupa takip etti. Görüntülenmelerin %53’ü (7.336) çeşitli kaynaklardan yönlendirilmişti. Bu kaynaklar arasında Twitter (% 47.9), Facebook (% 22.9), Arama motorları (% 11.6), Reddit (% 5.8), Linkedin (% 2.0) ve diğerleri vardı. Toplam 674 klinik görüntü / video paylaşıldı ve 23.129 defa görüntülendi. Resim / video görüntülenmelerinde aylara göre istatistiksel olarak anlamlı bir doğrusal eğilim vardı (p <0,0001). Ses arşivi erişimlerinde aylara göre artma eğilimi görülmekle birlikte, bu trend istatistiksel olarak anlamlı değildi (p> 0.05).

Sonuçlar: Test süresinin ilk üç ayı farklı platformların kullanımında artış eğilimi olduğunu başarıyla gösterdi. Bu sonuçlar zaman içerisinde projenin küreselleşmesiyle değişebilir. Sonuçlarımız kaynak kullanımı hakkında baz bilgileri sağlamakta ve bizi, uluslararası derneklerin de desteğiyle, bu projeyi küresel düzeyde genişletmeye teşvik etmektedir.

Anahtar Kelimeler

Mezuniyet öncesi tıp eğitimi, serbest açık erişimli tıp eğitimi, acil tıp