Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Medikal Simülasyon Savaşları: Usim-Wars

Mevlüt Okan Aydin

[email protected], Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi TEAD

İlker Mustafa Kafa

[email protected], Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi TEAD

Züleyha Alper

[email protected], Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi TEAD

GİRİŞ-AMAÇ

 

Teknoloji her geçen gün hayatımızda daha fazla yer kaplamakta ve bunun en büyük entegrasyonu da eğitimde kendini göstermektedir.

 

Hekimliğin en önemli amaçlarından biri insan sağlığını korumak ve iyileştirmektir. Konu sağlık olduğunda, mesleki hata yalnızca simülasyon uygulamalarında kabul edilebilir. Bu durum tıp eğitiminde simülasyon temelli eğitimi,  her geçen gün daha önemli konuma taşımaktadır. Hekim adayları anamnez alma,fizik muayene yapma, tetkik isteme, tanı koyma, acil durum müdahaleleri gibi birçok klinik beceriyi simülasyon uygulamalarında deneyimleyebilir.

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi (USİM) 2016 yılından beri mezuniyet öncesi tıp eğitimine yönelik çalışmaların düzenlendiği bir merkezdir. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı koordinatörlüğünde eğitim planlamasının yapıldığı USİM’de ulusal çapta simülasyon temelli eğitimler düzenlemek için de bilimsel projeler oluşturulmuştur. Bu projelerden bir tanesi de Tübitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen Uludağ Medikal Simülasyon Savaşları (USİM-WARS) projesidir.Eğitimdeki son teknolojiler ve gelişmeleri yeni nesil öğretim biçimleri ile bir araya getirmenin amaçlandığı bu projede;  teknoloji destekli eğitimin faydaları ve kalıcılığı ortaya koyulurken, akran etkileşimi ve oyunun(simülasyon) öğrenme sürecindeki olumlu etkisinin somutlaştırılması da proje çıktıları arasında planlanmıştır.

YÖNTEM

USİM-WARS; oluşan 6 ayrı üniversiteden dönem 4,5 ve 6’da eğitim gören öğrencilerden oluşan üç kişilik toplam 18 takımın katıldığı, 2019 yılı Mart , Nisan ve Mayıs aylarında 3 ayrı eleme döneminden geçerek Temmuz 2019 ‘da final etabıyla kazananın belirleneceği bir mezuniyet öncesi medikal simülasyon yarışmasıdır. Yarışma kapsamında ilk elemeler 1-3 Mart 2019 tarihleri arasında USİM’de gerçekleştirilmiştir.

Yarışmanın birinci gününde proje yürütücüsü TEAD öğretim elemanları moderasyonunda 9’ar kişilik 2 gruba ayrılan katılımcılarla; tıp eğitiminde teknoloji kullanımının öğrenme sürecine etkisi, medikal simülasyon uygulamaları konusunda deneyim ve farkındalık temalarının sorgulandığı, 90 dakikalık yarı yapılandırılmış odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi. Ardından katılımcı her takım ertesi gün yarışacağı simülasyon oturumlarında, proje eğitmenleri tarafından sırayla oryantasyon eğitimine alındı.

İkinci gün üç boyutlu anatomi, sanal hasta simülasyonu, acil servis simülasyonu, ultrasound simülasyonu,endoskopi simülasyonu ve artırılmış gerçeklik oturumlarından oluşan toplam 6 ayrı simülasyon oturumlarında 6 takım, üçüncü gün yapılacak olan yarı final oturumuna katılmaya hak kazanabilmek için eş zamanlı istasyon tarzı elemelerde yarışarak puan topladı.

Yarışmanın üçüncü gününde yarı finale kalan üç takım sanal gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı “Temel Yaşam Desteği” simülasyonunda Temmuz ayında yapılacak finale katılabilmek için yarıştı. Aralarından yarışmada belirlenen algoritmayı daha hızlı ve düzenli yaparak en yüksek puanı alan takım finalde yarışmaya hak kazandı.

BULGULAR

Yarışmalar sonrası ilk gün düzenlenen odak grup görüşmesiyle aynı içeriği sorgulayan 60 dakikalık bir görüşme gerçekleştirildi. Yarışmadan önce ve sonra yapılan görüşmeler neticesinde yapılan projenin öğrencilerde simülasyon temelli öğrenme konusunda farkındalık yarattığı ve öğrencilerin eğitim motivasyonlarını artırdığı gözlemlendi.

 

SONUÇ

Simülasyon (Oyun) temelli öğrenme; bir taraftan mesleki bilgi ve beceri kazanımının yanında, takım ruhu ile kriz kaynak yönetimi, klinik karar vermede kritik düşünme becerisi, hasta, hasta yakını ve meslektaşları ile etkili iletişim becerileri ve hatalardan da öğrenme olanağı sağlarken, diğer yandan zorlu ve uzun tıp eğitimi sürecinde öğrencilere eğlenceli öğrenme ortamı sunarak motivasyonlarını artıran bir eğitim modelidir.  

Anahtar Kelimeler

simülasyon temelli öğrenme, eğitim teknolojileri,tıp eğitimi