Mikrobiyoloji Uygulamalarının Klinik Eğitimde Kalıcılığının Sağlanması Amacı ile Yapılan Sınavların Öğrenci Gözü ile Değerlendirmesi: Bir Teök Çalışması

Oğuz Can Işık

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yeşim Gürol

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tolga Eroğlu

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Arda Ahmet

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Muhammed Tayfun Taşdemir

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kardelen Uzun

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Beril Mat

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Barış Bengür

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nihan Ünübol

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Sinem Öktem Okullu

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yeşim Beşli

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Neval Yurttutan Uyar

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Işın Akyar

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Özgür Kurt

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tanıl Kocagöz

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Melike Şahiner

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Levent Altıntaş

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Giriş:

      Günümüz tıp eğitiminde öğrencilerin klinik öncesi olarak da adlandırılan ilk üç yılda uygulanan eğitim programının çıktılarına ulaşma düzeyleri ve bilgilerinin kalıcılığı, klinik uygulama yıllarına temel oluşturması açısından önem taşımaktadır.

      Klinik eğitimde, karşılaşılan vakalarda tıbbi mikrobiyoloji bilgileri hatırlanabilmeli ve doğru olarak kullanılabilmelidir.

Amaç:

      Bu çalışmanın amacı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Mikrobiyoloji teorik derslerinin anlaşılabilirliğini ve kalıcılığını arttırmayı hedefleyerek yapılan laboratuvar uygulamalarında kullanılmaya başlanan “kısa sınav” (açık uçlu kısa sınav) uygulamasının öğrenci gözü ile etkinliğinin tartışılmasıdır.

Yöntem:

      Mikrobiyoloji teorik derslerinden birkaç gün sonra yapılan ilgili konunun laboratuvar uygulamalarının sonunda uygulanan “kısa sınav” ile öğrencilerin teorik ders sonrası kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirmek ve laboratuvar uygulamalarına hazırlıklı gelmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Her uygulama sonrası derse ait teorik bilgi hedefleri ve laboratuvar bilgisi birlikte ölçülmüştür.

Ders kurulu sonunda öğrencilerin yapılan uygulama hakkındaki geribildirimleri Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu (TEÖK) tarafından toplanmış ve değerlendirilmiştir.

Bulgular:

      Yapılan sınavın;

1-     Mikrobiyoloji ders kurulu teorik bilgilerinin kavranmasında ve ileri taşınmasında etkin olduğu,

2-     Teorik derslerden sonra bırakılan birkaç günlük zamanın ve uygulama sonu yapılan kısa sınavın kendi kendine öğrenme becerisini teşvik ettiği,

3-     Kliniğe yönelik kazanımların ders kurulu sınavlarından farklı olarak uygulama dersi sırasında değerlendirilmesine imkân tanıdığı saptanmıştır .

Sonuç:

      Değişen öğrenci profilleri ve öğrenme yönelimleri dikkate alınarak geribildirimlere göre yapılan bir ölçme değerlendirme yöntem değişikliğinin öğrenme üzerine etkisi izlenmiştir.

Öğrencilerin değerlendirme süreçlerine dahil edilerek; profesyonellik, iletişim becerileri ve takım çalışmasında etkin rol alma gibi özelliklerin geliştirilmesi de ikincil ve uzun vadeli kazanç sağlamakta, bireysel ve mesleki gelişimlerini desteklemektedir.

     

Anahtar Kelimeler

Mikrobiyoloji laboratuvar uygulaması, Açık uçlu kısa sınav, Tıp eğitimi öğrenci komisyonu, Tıp eğitimi, Ölçme değerlendirme