Sağlık Bilimleri Alanındaki Öğrencilerin Eğitiminde Gerçek Hastaların Eğitici Olarak Yer Alması

Büşra Caz

[email protected], HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI

Şenay Sarmasoğlu

[email protected], HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI/SAĞLIK BİLİMLERİNDE SİMÜLASYON ANABİLİM DALI

Modern simüle edilmiş öğrenme, düzenleme ve öğrenci deneyimi açısından dikkat çekici gerçekçi senaryolar oluşturmasına rağmen genellikle gerçek hastaların yer alması açısından eksik kalmaktadır (Nestel ve Bearman, 2015). Kronik hastalıkların meydana gelme sıklığının artması, eğitimde gerçek hastalarla etkileşime duyulan ihtiyacın daha önemli hale gelmesine neden olmaktadır (Nestel ve Bearman, 2015). Snow, Crocker, Talbot, Moore ve Salisbury (2016) yaptıkları araştırmada sağlık profesyonellerinin eğitiminde, hastaların ya da bakım vericilerin yer almasının öneminin gittikçe arttığını belirtmişlerdir. Sağlık eğitimi ve sağlık bakımının sağlanmasında meydana gelen değişim, hastaların sağlık alanındaki öğrencilerin ve doktorların eğitiminde daha aktif yer almasına ilişkin ilginin artmasına yol açmıştır (Jha, Quinton, Bekker ve Roberts, 2009). Gelecekteki sağlık bakım ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için sağlık profesyonellerinin eğitiminde kronik hastalık bakımına, hastalarla ve ailelerle birlikte çalışmasına daha fazla vurgu yapılması gerekmektedir (Towle, Brown, Hofley, Kerston, Lyons ve Walsh, 2014).

Hastalar yani tıbbi durumları ile ilgili deneyimleri olan bireyler, uzman olarak davranabilmekte ve kendi deneyimleri diğer bireylere ve de sağlık profesyonellerine aktarabilmektedirler (Jha, Quinton, Bekker ve Roberts, 2009). Çoğu programda sadece tek bir hasta grubuna veya sınırlı bir kısmına odaklanılmış olmasına rağmen hastalıklarına ya da kısıtlılıklarına ilişkin deneyimlerini paylaşan çeşitli hasta grupları tıp eğitiminde mevcuttur (Towle ve Godolphin, 2016). Genellikle, bir ya da daha fazla hasta, kendi deneyimlerini anlatmak ve öğrencilerden gelen soruları yanıtlamak için sınıfa veya küçük grup eğitimine davet edilir (Towle ve Godolphin, 2016). Gerçek hastalar, öğrencilere eğitimleri sırasında özgün, ilgi çekici ve dönüştürücü öğrenme deneyimleri geliştirebilmeleri için benzersiz fırsatlar sunarlar (Dickinson, Lackey, Sheakley, Miller, Jevert ve Shattuck, 2017).

Bu bildirinin amacı, sağlık bilimleri alanındaki öğrencilerin eğitiminde gerçek hastaların eğitici olarak hangi yöntemlerle yer alabileceğinin, avantajlarının ve zorluklarının tartışılmasıdır. Böylece, sağlık bilimleri alanındaki eğiticilere sağlık profesyonellerinin eğitiminde gerçek hastaların nasıl yer alabileceği, gerçek hastaların eğitici olmalarının avantajları ve yaşanılan zorluklara ilişkin bilgi sağlanmış olacaktır. Ayrıca, sağlık profesyonellerinin eğitiminde yer alan mevcut öğretim yöntemlerine ek olarak gerçek hastaların eğitici olmaları gibi yenilikçi bir öğretim yönteminin kullanılmasının önemi vurgulanmış olacaktır.

KAYNAKLAR

1.Dickinson, B. L., Lackey, W., Sheakley, M., Miller, L., Jevert, S., & Shattuck, B. (2017). Involving a real patient in the design and implementation of case-based learning to engage learners. Advances in Physiology Education, 42(1), 118-122.

2.Jha, V., Quinton, N. D., Bekker, H. L., & Roberts, T. E. (2009). Strategies and interventions for the involvement of real patients in medical education: a systematic review. Medical Education, 43(1), 10-20.

3.Nestel, D., Bearman, M. (2014). Simulated patient methodology: theory, evidence and practice. John Wiley & Sons.

4.Snow, R., Crocker, J., Talbot, K., Moore, J., & Salisbury, H. (2016). Does hearing the patient perspective improve consultation skills in examinations? An exploratory randomized controlled trial in medical undergraduates education. Medical Education, 38(12), 1229-1235.

5.Towle, A., Brown, H., Hofley, C., Kerston, R. P., Lyons, H., & Walsh, C. (2014). The expert patient as teacher: an interprofessional Health Mentors programme. The Clinical Teacher, 11(4), 301-306.  

6.Towle, A., Godolphin, W. (2016). Patient involvement in medical education. Erişim adresi: https://pcpe.health.ubc.ca/sites/default/files/documents/med-9780199652679-chapter-27.pdf. (Erişim tarihi: 1 Mart 2019).

Anahtar Kelimeler

Gerçek Hasta, Sağlık Bilimleri, Öğrenci, Eğitici