Seçmeli Dersler Uygulanmasının Üçüncü Yılında Acıbadem Tıp Fakültesi Deneyimi

Levent Altıntaş

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Sinem Okullu Öktem

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Fatih Artvinli

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Melike Şahiner

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Giriş
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2016- 2017 Güz Döneminden itibaren öğrencilerin kendi seçtikleri alanlarda gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan Alan Seçmeli Dersler (ASD) programı uygulanmaktadır.

Program temel olarak öğrencilerin aktif katılımına ve çalışma alanını özgürce belirlemelerine dayanmaktadır. Öğrenciler bu program kapsamında tıbbi ve sosyal araştırma projelerinde yer alabilmekte ya da program kapsamında açılan Alan Seçmeli Derslerden birine kayıt olabilmektedir.

Programın Temel Özellikleri
Öğrenciler, ASD Programından, ikinci ve üçüncü sınıfların her iki döneminde birer adet olmak üzere toplam dört kez seçim yapmaktadır. Çalışmaların her biri 4 (Dört) AKTS  ile  kredilendirilmektedir.

ASD Programı, öğrencilerin kendi ilgi alanları ve hedefleri doğrultusunda seçebilecekleri tıp eğitimini destekleyen çok sayıda seçenek içermektedir. 

Programda Yer verilen dersler, Araştırma ve Projeler

Alan seçmeli dersler öğretim üyeleri tarafından önerilmektedir. Önerilen dersler koordinatörlük tarafından değerlendirilerek uygun görülenler Eğitim Müfredat Komisyonu onayına gönderilmektedir. Kabul edilen dersler ASD havuzuna  alınmaktadır. Halen toplam 28 (Yirmi Sekiz) ders havuzda yer almakta ve 4 araştırma ve Proje çalışması ile birlikte öğrencilere toplam 32 (Otuz iki) seçenek sunulmaktadır. Her bir yarıyılda açılan ders sayısı yaklaşık 15, bir dönemde derslere kayıt olan öğrenci sayısı yaklaşık 180 dir.

Öğrencilerin Programa Katılımı

Her yarıyılın birinci haftası içerisinde tüm ikinci ve üçüncü sınıfların katılımı ile bir tanıtım toplantısı düzenlenerek öğrencilere katılabilecekleri dersler ve projeler tanıtılmakta ve kılavuzlar paylaşılmaktadır.  Öğrenciler tanıtım sürecinin sonunda elektronik ortamda ilk 5 tercihlerini bildirmektedir. Öğrenciler belirledikleri bu tercihlerine göre genel başarı sıralamaları temel alınarak programa yerleştirilmektedir.

2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde, Öğrencilerin % 62 'sini ilk tercihlerine, % 78'ini ilk iki tercihlerinden birine,  %99'u ise 5 tercihlerinden birine yerleşmiştir.

Ekle çıkar döneminde 12 öğrenci yer değişikliği yapmıştır. Yer değiştirme oranı  %7 olarak gerçekleşmiştir. Öğrencilerin % 93’ü ilk yerleştirmede kaydoldukları derslere devam etmektedirler.

Öğrencilerin iki ve üçüncü dönemde yer alan toplam dört yarıyılın en fazla ikisinde Tıbbi araştırma ve Sosyal Proje yapma olanakları bulunmaktadır. Bu konuda talebi ve projesi olan öğrenciler bir önceki dönemde ilgili öğrerim üyeleri ile görüşerek bir öneri hazırlamaları ve koordinatörlükten onay almaları gerekmektedir. 2018-19 Bahar Döneminde Araştırma ve Proje derslerinde olan öğrenci sayısı 25 olarak gerçekleşmiştir. Bu öğrenciler Programda yer alan öğrencilerin % 14,7’sini oluşturmaktadır. Öğrencilerin % 85,3’ü ise diğer derslere kayıtlıdır.

Bahar Döneminde açılan 15 dersin 7 sinde öğrenciler Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyerlerinden ders almakta ve bu bölümlerin öğrencileri ile birlikte çalışmaktadır. Öğrencilerin programa devam oranları %90 ının üzerinde gerçekleşmektedir.

Sonuç

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Alan Seçmeli Dersler Programı öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından ilgi ile karşılanan bir programdır. Ders tekliflerinin öğretim üyeleri tarafından yapıldığı programa öğretim üyeleri yeni dersler önerek önemli katkı sağlamaktadır. Programda multidisipliner çalışmalara örnek teşkil edebilecek çok sayıda ders  bulunmaktadır. Öğrenci katılımının çok yüksek olması programın etkinliğinin önemli bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler

seçmeli dersler