Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Değişim Programları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Salih Maçin

[email protected], Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Sümeyye Başer

[email protected], Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Duygu Fındık

[email protected], Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

  

Giriş-Amaç: Öğrenci Değişim Programları, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini ve karşılıklı bilgi aktarımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu programlardan pek çok üniversite öğrencisi gibi tıp fakültesi öğrencileri de akademik, dilsel, sosyal ve kültürel açıdan yararlanmaktadır. Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin değişim programları ile ilgili bilgi düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çalışmada  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin  öğrenci değişim programları ile ilgili bilgi düzeylerini araştırmak  için  17 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya 89'u (%18,7) 1. sınıf, 103'ü (%21,7) 2.sınıf, 201'i (%42,3) 3.sınıf ve 82'si (%17,2) 4. sınıf olmak üzere toplam 475 öğrenci katılmıştır. Çalışmada 119 öğrenci (%25,1) yurtdışına çıktığını, 356 öğrenci  (%74,9)  yurt dışına çıkmadığını belirtmiştir. Yapılan analizlerde  387 öğrenci  (%81,5) öğrenci Erasmus değişim programından yararlanmayı düşündüğünü belirtmiştir. Erasmus değişim programı ile en çok 274 öğrenci (%57,68)  Almanya'ya gitmek isterken ikinci sırada 254 öğrenci (%53,47) İngiltere'ye gitmek istediğini belirtmiştir. Öğrencilere bu ülkelere gitme nedenleri sorulduğunda ise en çok 186 öğrenci (%39,1) kariyer gelişimine pozitif katkı sağladığını 134 öğrenci (%28,1) yeni bir dil öğrenmek/dil yeteneklerini geliştirmek cevabını vermiştir. Mevlana - Farabi değişim programları için sorulan sorularda ise 318 öğrenci (%65,4)  bu programlardan yararlanmak istediğini belirtmiştir. Öğrenciler konu ile ilgili seminer ile bilgilendirme yapılmasını ve kontenjanların arttırılmasını istemiştir.

Sonuç : Elde edilen bulgulara göre Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri öğrenci değişim programlarına katılmak istemekte ve öğrenci değişim programları ile öğrenciler kariyer gelişimine katkı sağlamak, dil yeteneklerini geliştirmek, yeni bir kültürde yaşam deneyimi kazanmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemektedirler.

Anahtar Kelimeler

Öğrenci Değişim Programı, Erasmus, Mevlana-Farabi