Stajer Doktorlara Tıp Eğitimi Dikey Entegrasyonu Kapsamında Verilen Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitiminin Değerlendirilmesi

Salih Maçin

[email protected], Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Rugıyya Samadzade

[email protected], Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Duygu Fındık

[email protected], Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Giriş: Tıp Fakültelerinde Tıbbi Mikrobiyoloji eğitimi genellikle Preklinik Dönem olarak bilinen 1,  2 ve 3. sınıflarda verilmektedir. Öğrencilere, klinik dönemde verilen Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitimi, staj öncesi sık karşılaşacakları mikroorganizmaları hatırlatmak, hastalıkları öğrenmeleri ve patolojileri anlayabilmeleri açısından çok önemlidir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya klinik stajlarında Tıbbi Mikrobiyoloji dersi  almış olan 4., 5. ve 6. sınıflardan toplam 200 tıp fakültesi öğrencisi dahil edilmiştir. Çoktan seçmeli 10 soruluk ve açık uçlu 2 sorudan ibaret anket formları hazırlanmıştır.

Bulgular: :  Çalışmaya; 100'ü (%50) 4. sınıf, 60'ı (%30) 5. sınıf,40'ı (%20)  6. sınıf olmak üzere 200 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerden "Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitimi, Dönem 1, 2 ve 3 deki mikrobiyoloji bilgilerimi hatırlatarak klinik tabloların çözümlenmesine katkı sağladı" sorusuna,  18 öğrenci (%9) kesinlikle katılmadığını, 43 öğrenci(%21.5) katılmadığını, 59 öğrenci kararsız olduğunu, 57 öğrenci (%28.5) katıldığını, 23 öğrenci (%11.5) kesinlikle katıldığını  belirtmiştir.

Anket formunun sonunda sorulan  "Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitimi ile ilgili konular, Tıbbi Mikrobiyoloji öğretim üyeleri tarafından verilmelidir" sorusuna 11 öğrenci (%5.5) kesinlikle katılmadığını,19 öğrenci (%9.5) katılmadığını,22 öğrenci (%11) karasız kaldığını, 86 öğrenci (%43) katıldığını,62 öğrenci (%31) kesinlikle katıldığını belirtmiştir. 105 öğrenci (%52.5) Dermotoloji stajına, 100 öğrenci(%50) Pediatri stajına, 76 öğrenci (%38) Göğüs hastalıklara stajına, 67 öğrenci (%33.5) Kadın hastalıklara ve Doğum stajına, 66 öğrenci (%33) Üroloji stajına Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitiminin eklenmesini istemişlerdir.

Sonuç: Stajer doktorlara staj ile ilgili sık karşılaşacakları mikroorganizmaları hatırlatmak ve klinik ile ilişkilerinin kurulmasının ve bu eğitimin Tıbbi Mikrobiyoloji öğretim üyeleri tarafından staj öncesi verilmesinin faydalı olacağı ve bazı stajlara da mikrobiyoloji eğitiminin eklenmesi gerektiği ile ilgili anlamlı bir geri bildirim alınmıştır.

Anahtar Kelimeler

Dikey Entegrasyon, Stajer Doktor, Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitimi