Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenmede Kullanılan 360 Derece Değerlendirmede Sıralama Yöntemi Örneği

Levent Altıntaş

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Melike Şahiner

[email protected], Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Giriş

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2017 yılından itibaren Takım çalışmasına Dayalı Öğrenme (TDÖ) yöntemi ile yürütülen oturumlar geliştirilerek uygulanmaktadır. 360 Derece Değerlendirme, TDÖ uygulamalarında öğrencilerin bireysel ve ekip çalışması ile ilgili temel öğrenme hedeflerine ulaşma durumlarını değerlendirmek ve yapıcı geribildirimler vermek için kullanlan önemli bir araçtır. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi TBL uygulamalarında 360 Derece Değerlendirme, öğrencilere ekip içerisinde kendi performansları ile ilgili geri bildirim vermek ve farkındalık kazandırmak amacıyla kullanılmakta ve değerlendirmeler başarı notuna etki etmemektedir.

360 Derece Değerlendirme Soruları

  1. Olumlu ve etkin iletişim kurmaya özen gösterir.
  2. Ekip üyeleri ile uyumlu ve verimli çalışır.
  3. Sorumluluklarını zamanında ve gereği gibi yerine getirir.
  4. Diğerlerini Hesaba Katar. (Kararlarının ve eylemlerinin diğer insanlar üzerindeki etkilerini düşünerek hareket eder.)  
  5. Sorunun değil Çözümün parçası olmaya özen gösterir.  
  6. Birlikte çalıştığı insanları motive eder.   
  7. Çalışmalara katılır ve katkı  sağlar.

360 derece değerlendirme temel olarak öğrencilerin birlikte çalıştığı arkadaşlarının gözlem ve değerlendirmelerine dayanmaktadır. Bu değerlendirmeler, olumlu ya da olumsuz olarak önyargılı olabilecek randomize gözlemlere dayanmaktadır ve kişiler arasındaki  tüm yerleşik etkileşimlerin tam olarak değerlendirilmesi kolay değildir. Bir diğer sorunlu nokta ise, öğrencilerin, etkili geri bildirim vermek için bu ve benzeri yöntemleri kullanmak konusunda iyi eğitimli olmamalarıdır. Bu durum, sıklıkla öğrencilerin bir arkadaşlarını  değerlendirdiklerinde  tüm parametrelerde aynı değeri vermeleri  şeklinde gözlemlenmektedir.  Örneğin sevilen bir arkadaş için tüm parametreler 5 olarak değerlendirilirken, daha az sevilen bir arkadaş için  tüm parametreler daha düşük puanla değerlendirilebilmektedir.

Bir başka sık görülen yaklaşım da tüm öğrencilerin birbirlerine tüm parametrelerde en yüksek 5 değerini vererek her birinin mümkün olan en yüksek değeri almalarını sağlamaya çalışmalarıdır. Aslında bu ve benzeri çabalar aracın uygun kullanılmayarak sürecin öğrencilere beklenen faydayı sağlamaması ile sonuçlanmaktadır.  

Bu çalışmada 360 derece değerlendirme de sıklıkla rastlanan bu kısıtlılıkları ortadan kaldırmak için uygulanan beşli likert değerlendirmesi sonrasında öğrencilerden aynı sorularla bir sıralama da yapmaları istenmiştir. Öğrenciler sıralama bölümünde her bir soru için birlikte çalıştıkları ekip arkadaşlarını en başarılı olduğunu düşündüklerinden başlamak üzere sıralamaktadırlar. Öğrencilerin yaptığı bu değerlendirmeler ilk sırada yer alan öğrenciye en yüksek puan verilecek şekilde puana çevrilmekte ve beşli likert ve sıralama değerlendirmelerinden gelen veriler birer rapor haline getirilerek öğrenci ile paylaşılmaktadır.

Sonuç

Öğrencilerin takım halinde performans gösterdiği eğitim uygulamalarında ekip çalışmalarına bireysel katkı ve katılımları ile ilgili geribildirimler almaları son derece değerlidir. 360 Derece değerlendirme bu amaçla sıklıkla kullanılan bir uygulama olmakla birlikte geribildirim verme ve alma alışkanlığının yeterince gelişmediği durumlarda kısıtlılıkları bulunmaktadır. Katılımcıların 360 Derece Değerlendirme sorularına likert ölçeği yanında bir başarı sıralaması yaparak  cevap verdikleri bu uygulamada  hazırlanan bireysel raporlar ile öğrencilere daha etkin geribildirimler verilebildiği öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimleri ile değerlendirlmiştir.

Anahtar Kelimeler

takım çalışması dayalı öğrenme, 360 derece değerlendirme