TETdizin: Ortak Katılımlı Tıp Eğitimi Terimleri Dizini

S. Ayhan Çalışkan

[email protected], Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Yusuf Yılmaz

[email protected], Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Ozan Karaca

[email protected], Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Berna Musal

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Melih Elçin

[email protected], Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD

Erol Gürpınar

[email protected], Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Levent Altıntaş

[email protected], Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

Bu çalışmanın amacı, tıp eğitiminde güncel kullanımda olan ve ortaya çıkacak yeni terimlerin, paydaş katılımı ve alan uzmanlarının editörlüğü ile sürekli güncellendiği, açık erişimli ve tüm taşınabilir cihazlardan ulaşılabilen web teknolojileri temelinde geliştirilen ve zenginleştirilen e-dizin uygulamasının tanıtılmasıdır. Dizin, tıp eğitimi terimlerinin Türkçe-İngilizce karşılıkları, kısaltmaları, açıklamaları, kaynakları, benzerleri ve karşıtları ile ilişkili tüm çoklu ortam materyallerini ve içerikleri barındırmaktadır. Kurulan dizin yapısı tüm içeriğin tıp eğitimcileri tarafından oluşturulması, geliştirilmesi, düzenlenmesi ve onaylanmasına olanak sağlamaktadır. Terimler, konu başlıklarına göre öğretim tasarımı, eğitim teknolojisi, ölçme-değerlendirme, program geliştirme, eğitici gelişimi, eğitim yönetimi, akreditasyon vb. kategorilere ayrılarak kaydedilmektedir. Her kategorinin bilimsel içeriğinin düzenlenmesi ve denetimi  alan uzmanı Tıp Eğitimcisi editör/editörlerin sorumluluğunda yürütülmektedir. Yeni terimlerin önerilmesi özelliği ile herkes dizine terim önerebilir. Yeni öneriler editör denetimi ve onayı ile dizine eklenmekte ve tıp eğitimcilerine duyurularak paylaşılmaktadır. Tıp eğitimi bilim alanında görev alan öğretim elemanlarının içerik üzerindeki bu kapsamlı yetkisi ile e-dizinin güncel, geçerli ve güvenilir bir bilgi kaynağı olması hedeflenmiştir. Tıp eğitimi terimleri dizini TETdizin.com adresinden erişilebilmektedir. Ayrıca “Apple Store” ve “Google Play” üzerinden TETdizin uygulama adıyla akıllı telefonlara kurulabilmektedir. Yeni terimler, ayın terimi vb. editör seçimleri mobil uygulamanın bildirim özelliğiyle kullanıcılara gönderilebilmektedir. TETdizin, mobil uygulamaların sunduğu özellikler ve olanaklar ile yenilenmeye ve geliştirilmeye devam edilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Tıp eğitimi, Tıp eğitimi terimleri, dizin, indeks