Tıpta Münazara Temelli Öğrenme: Buütf Örneği

Mevlüt Okan Aydin

[email protected], Bursa Uludağ Üniversitesi

Sezer Erer Kafa

[email protected], Bursa Uludağ Üniversitesi

Elif Atıcı

[email protected], Bursa Uludağ Üniversitesi

GİRİŞ-AMAÇ

Öğretme stratejileri ve metodolojileri zaman içinde öğrencilerin ihtiyaçlarına ve değişen öğretme-öğrenme ortamına göre gelişmiştir ve geliştirilmeye de devam etmektedir. Münazara/tartışma temelli öğrenme, öğrencileri motive etmek için birçok aktif öğrenme stratejisinden biri olarak kabul edilir. İyi organize olmuş bir tartışma sırasında hazırlık, sunum, savunma, derse katılım, ekip çalışması, kriz yönetimi ve akran etkileşimi öğrenciler için mesleki profesyonel yetkinlikler açısından olumlu katkılar sunabilir.

YÖNTEM

Bu bağlamda BUÜTF TEAD ve TTEAD işbirliği ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde dönem 3 öğrencilerine yönelik "Tıpta Münazara Saati" adlı haftada 90 dakikalık, 14 hafta süren seçmeli bir ders açıldı. Derse katılım 24 öğrenci ile sınırlandırıldı. Dersin yürütücülüğünü, aynı zamanda profesyonel münazara eğitmeni de olan Tıp Eğitimi AD den bir öğretim görevlisi ile Tıp Tarihi ve Etik AD den iki öğretim üyesi üstlendi.

Dersin ilk haftasında münazara eğitmeni tarafından 24 öğrenciye uygulanacak münazara formatı, genel kurallar, jüri değerlendirme kriterleri ve dersin ölçme değerlendirme sistemine yönelik bilgilendirme yapıldı. Ders kapsamında uluslararası münazara formatı birebir uygulandı. Bu formata göre her hafta 2 şer kişilik 4 takımdan oluşan toplam 8 kişinin katıldığı münazara oturumları düzenlendi. Münazarada eğitim sistemi, sağlık sistemi, genel kültür ve güncel konular ile klinik etik ile ilgili konular tartışmaya açıldı.

Münazara oturumlarında tartışılacak konular katılımcılara 15 dakika önceden ilan edildi ve konuşma hazırlığı için takımların toplam süresi yalnızca 15 dakika ile sınırlı tutuldu. Oturum esnasında 2 takım verilen konuyu, karşıda yer alan 2 takım ise tersini savundu. Her oturum sonrasında konuşmacılara bireysel ve takım olarak münazara formatına uygunluk (plana sadık konuşma, nedensellik, etkili sav oluşturma, interaktivite, vücut dili vb.) ve içerik analiziyle alakalı geri bildirimler, jüri panelinde yer alan üç öğretim elemanı tarafından verildi.

BULGULAR

14 haftanın sonunda derse katılım gösteren 24 öğrenci, 8 er kişilik 3 eşit gruba ayrılarak 90 dakikalık yarı-yapılandırılmış odak grup görüşmesine alındı. Bu görüşmede öğrencilere münazara deneyiminin kritik düşünme becerisi, ekip çalışması, kriz yönetimi, ikna ve hitabet gücü, çok yönlü düşünme ve meslek değerlerini kullanılma gibi profesyonellik açısından ne gibi katkılar sunduğu irdelendi. Odak grup görüşmesinde bu temalarda öğrencilerden gelen geri bildirimler oldukça olumluydu, en fazla eleştiri ise katılımcı sayısından ötürü bir öğrencinin ancak 3 haftada bir konuşmacı olabilmesine yönelikti.

SONUÇ

Münazara temelli öğrenme mezuniyet öncesi tıp eğitiminde DSÖ nün işaret ettiği 5 yıldızlı hekim yetkinliklerine ulaşmada katkı sağlayacak etkin bir öğrenme stratejisi olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler

mezuniyet öncesi tıp eğitimi, münazara, profesyonellik